10 SPOSOBÓW MANIPULACJI SPOŁECZEŃSTWEM, O KTÓRYCH MUSISZ WIEDZIEĆ!

W latach osiemdziesiątych Noam Chomsky, amerykański profesor lingwistyki, krytyk polityki zagranicznej i przemysłu medialnego opracował listę „10 strategii manipulacji medialnych” dokonywanych przez władzę polityczną i korporacje biznesowe. Jego praca po upływie wielu lat wciąż jest aktualna. Poznajcie 10 sposobów powszechnie wykorzystywanych manipulacji społeczeństwem.

Władza może wszystko

Nie od dziś wiadomo, że głównym założeniem władzy w dążeniu do osiągnięcia założonych celów jest manipulowanie naiwnym społeczeństwem, oszukiwanie, mamienie, opowiadanie barwnych historyjek i uśpienie ich czujności.

Wraz z kolejnymi latami to zaślepianie się pogłębia i przybiera na sile.

Noam Chomsky wybitny amerykański filozof, działacz polityczny i profesor lingwistyki, medioznawca i krytyk amerykańskiego systemu korporacyjnego w mediach, analizując rozwój największych koncernów informacyjnych w Stanach Zjednoczonych, w latach osiemdziesiątych ujawnił strategie manipulacji, jakimi posługują się „elity” władzy, aby kontrolować społeczeństwo.

Rzekomo wolne media są w rzeczywistości sterowane przez władzę polityczną, ekonomiczną i gospodarczą.

W związku z tym stosują skuteczne strategie manipulacji, które działają nawet na społeczności wysoko wykształcone i inteligentne.

Chomsky uważa, że w głównej mierze za taki stan rzeczy odpowiadają media prywatne, które promują najlepszych dziennikarzy, obiecują im wysokie wynagrodzenia i sami mimochodem podsuwają im interesujące kąski, plotki, historie i przecieki.

W rzeczywistości chodzi o odwrócenie uwagi od prawdziwego przedstawienia stanu rzeczy.

Media pod pręgierzem rządowych władz filtrują informacje, stosują prywatną cenzurę i selekcję, którą potem karmią naiwnego obywatela.

10 sposobów manipulacji

W toku swoich analiz Noam Chomsky opracował 10 strategii manipulacji, które stosują media w omamianiu społeczeństwa.

Wiele z nich obecnych jest w naszym codziennym życiu.

  1. Odwracanie uwagi – jeśli chcesz odwrócić społeczeństwo od zainteresowania podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki, oddalić ich od spraw istotnych i wszelkich zmian wprowadzanych przez rząd, odwróć ich uwagę. Ta strategia to klucz do manipulowania społeczeństwem. Jej celem jest zaprzątanie myśli obywatela informacjami błahymi, nieistotnymi – takimi, które „wypełnią głowę” i nie pozwolą na myślenie.

 

  1. Jest problem, jest rozwiązanie –problem – reakcja – rozwiązanie”, czyli strategia, w której tworzony jest problem (np. kryzys ekonomiczny), mający na celu wywołanie u odbiorców określonych oczekiwań i reakcji (sprzeciw, obawy, protesty). Następnie podawane jest gotowe rozwiązanie (obniżenie zasiłków itp.). W taki oto sposób władza się usprawiedliwia i jest bez winy, bo przecież problem trzeba było jakoś rozwiązać.

 

  1. Stopniowanie zmian – zmiany należy wprowadzać stopniowo, krok po kroku, długotrwale, przez lata. Jednoczesne zaostrzenie przepisów, wzrost kar, odebranie świadczeń, podniesienie wieku emerytalnego itp. byłoby szokiem i wywołało bunt oraz rewolucję. A tak – powoli i do celu.

 

  1. Odraczanie, czyli wszystko będzie dobrze – jeśli jakaś zmiana jest niemile widziana przez społeczeństwo, należy ją odroczyć i wprowadzić w przyszłości. Wówczas ludzie przyzwyczają się myśli, że „jakoś to będzie”, „przetrawią” to co ma im do zaproponowania rząd i bezboleśnie przyjmą wprowadzane zmiany.

 

  1. Traktowanie dorosłych jak dzieci – infantylne słownictwo, uproszczony język, łagodność komunikatów, wypowiedzi w tonie skierowanym do dzieci i osób chorych umysłowo, stosowane w większości reklam i komunikatów przekazywanych opinii publicznej są sposobem na skuteczną manipulację. To proste działanie w myśl zasady: „Jeśli będziesz mówić do osoby, jakby miała ona 12 lat, to po wpływem sugestii prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej lat”.

 

  1. Przywoływanie emocji – kolejną strategią jest manipulowanie emocjami i odrzucenie racjonalnego podejścia do życia. Emocjonalnie nacechowane komunikaty, budzące lęki, pragnienia, niepokoje itp. i odrzucające trzeźwość racjonalnej analizy i myślenia, sprzyjają wywoływaniu u odbiorcy określonych, pożądanych przez władzę zachowań.

 

  1. Ignorowanie społeczeństwa – w dążeniu do celu należy skupić się na obniżeniu poziomu inteligencji społeczeństwa. Obywatel musi stać się niezdolny do zrozumienia technik oraz metod stosowanych kontroli i zniewolenia.

 

  1. Przeciętność mile widziana – kim się najlepiej manipuluje? Ludźmi przeciętnymi. Dlatego też media muszą promować wulgaryzmy, głupotę, brak wykształcenia oraz przeciętność jako elementy bycia „na topie”, „cool”, „ekstra” itd.

 

  1. Bunt kontra poczucie winy jeśli ludzie zaczną się buntować, zmień ich agresję w poczucie winy. Taka strategia pozwala wytworzyć w jednostce poczucie bycia winnym za wszelkie niepowodzenia, obniżyć jej poczucie własnej wartości, a w konsekwencji doprowadzić do depresji i zahamowania podejmowania jakiejkolwiek aktywności w kierunku zmian.

 

  1. Poznaj bliźniego swego lepiej, niż on zna siebie samego – współczesna, zaawansowana technologia i postęp w każdej dziedzinie nauki pozwoliły systemowi poznać jednostkę lepiej, niż ona sama zna siebie. Dzięki temu władza w większości przypadków wie o swoich społeczeństwach więcej i może sprawować większą kontrolę.

Ile z tych technik jest stosowanych współcześnie?

Ile razy dajemy się tak łatwo zmanipulować systemowi?

I wreszcie – czas najwyższy na koniec takiego traktowanie ludzi!

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI.

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.