KOMORA NORMOBARYCZNA – SPOSÓB NA ZDROWIE I DŁUŻSZE ŻYCIE

Komora normobaryczna to miejsce, w którym możemy się dotlenić. Odpowiednie ciśnienie atmosferyczne w połączeniu ze zwiększoną zawartością dwutlenku węgla i wodoru pozwala lepiej przyswajać tlen przez komórki organizmu człowieka. Przebywanie w komorze normobarycznej bez żadnych skutków ubocznych potrafi przywrócić zdrowie i zaaplikować dużą dawkę energii.

Nieoptymalność atmosfery

W przeciętnych warunkach na Ziemi, na poziomie zbliżonym do poziomu morza panuje ciśnienie ok. 1000 hPa, zawartość tlenu wynosi ok. 21%, a dwutlenku węgla 0,03 %.

Od tysięcy lat ludzkość żyła i w większości wciąż żyje w przekonaniu, że warunki atmosferyczne, w których żyjemy, są optymalne i prawidłowe.

Jednak okazuje się, że sąd ten jest błędny.

Profesor Konstantyn Pawłowicz Butejko w swoich przełomowych badaniach, nad patologią niedoboru dwutlenku węgla w ustroju zauważył, że duży sens w naszym życiu odgrywa powolne oddychanie, praktykowany przez joginów tzw. jogiczny oddech.

 

Komora-normobaryczna.jpg
Komora normobaryczna

 

Atmosfera, którą oddycha ludzkość, zawiera tylko 0,03% dwutlenku węgla.

Faktem jest, że z naszych organizmów nadmiernie, w bardzo szybkim tempie ucieka dwutlenek węgla, który jest konieczny do tego, aby tlen mógł dostać się do krwi i do komórek.

Samo spowolnienie oddychania pozwala zwiększyć ilość dwutlenku węgla w organizmie, dzięki czemu więcej tlenu z hemoglobiny może trafić do tkanek.

Profesor Butejko zauważył, że nasz niedobór dwutlenku węgla wynika z dramatycznego niedoboru tego metabolitu w obecnej atmosferze Ziemi.

Podobnie jest z wodorem, który pełni bardzo ważną funkcję w ludzkim organizmie. Mianowicie wodór jest takim gazem, który potrafi zahamować procesy starzenia.

Jeżeli jest go wystarczająca ilość w komórkach organizmu, neutralizuje on odpowiedzialne za starzenie się organizmu rodniki hydroksylowe i tym samym nie dopuszcza do komórkowych degradacji.

Komora normobaryczna

W celu zapewnienia warunków, w których można byłoby kontrolować pełne parametry mieszanki oddechowej i uzyskać ich odpowiednie stężenia dla utrzymania zdrowia i dłuższego życia wykorzystuje się komory normobaryczne.

Mają najczęściej kształt beczki ciśnieniowej.

Wewnątrz utrzymuje się najbardziej sprzyjające zdrowiu i długowieczności człowieka stany: ciśnienia atmosferycznego wynoszący ok. 1500 hPa, 40% zawartości tlenu (w odczytach biologicznych), 1,5-2% dwutlenku węgla (ok. 50-70 razy więcej niż na zewnątrz) oraz 0,5% wodoru (ok. 10 tys. razy więcej niż poza komorą normobaryczną).

Stężenie wszystkich parametrów wraz z odpowiednim poziomem wilgotności (poniżej 65%) kontrolowane jest przy pomocy odpowiednich czujników.

 

Komora-normobaryczna.jpg
Komora normobaryczna

 

Zwiększona zawartość dwutlenku węgla w komorze normobarycznej ułatwia oddychanie, nawet w ataku astmy, który ustępuje w trzy minuty.

Następuje rozkurczenie oskrzeli, tlen z hemoglobiny jest wypchnięty do osocza, z osocza do płynu tkankowego, a stamtąd do komórek, dzięki czemu organizm jest doskonale dotleniony.

Z kolei wdychany wodór dociera m.in. do mitochondriów, gdzie neutralizuje rodniki hydroksylowe i tym samym blokuje zniszczenia wewnątrzkomórkowe.

W komorze normobarycznej odtwarzane są warunki zbliżone do tych, w jakich żyli ludzie przed potopem, kiedy dożywali wieku nawet 900 lat.

Normobaria dr. Pokrywki

W Polsce i na całym świecie komory normobaryczne funkcjonują od wielu lat w zakładach leczniczych.

Do niedawna jedyna w Polsce komora normobaryczna z 1939 roku istniała w uzdrowisku w Szczawnie-Zdroju koło Wałbrzycha, gdzie wykorzystywano ją do leczenia kuracjuszy chorujących na astmę i inne choroby dróg oddechowych.

W uzdrowisku komorę tę nazywano komorą pneumatyczną.

Jest obiektem stałym, w którym w ciągu jednego trwającego 1,5 godziny cyklu leczniczego może przebywać równocześnie kilkanaście osób.

Obecnie już w wielu innych zakładach leczniczych istnieją komory normobaryczne, głównie przenośne, w których w pozycji leżącej mieści się tylko jedna osoba.

Innowacją na skalę światową jest stworzone kilka lat temu przez doktora Jana Pokrywkę mieszkanie normobaryczne.

Jest to komora ciśnieniowa, która składa się z kilku pomieszczeń tak wyposażonych, że można w nim przebywać stale, nawet przez całą dobę.

Mieszkanie ma śluzę, która stwarza stan pośredni pomiędzy ciśnieniem wewnątrz mieszkania – 1500 hPa i na zewnątrz – 1000 hPa.

Dzięki temu mieszkańcy normobarii nie są ograniczeni w kwestii dowolnego opuszczania i wchodzenia do normobarycznego mieszkania.

Zalety normobarycznej terapii

Terapia podwyższonym ciśnieniem barycznym powoduje między innymi następujące pozytywne efekty zdrowotne:

  • spowalnia starzenie się organizmu;
  • przedłuża życie;
  • ogranicza pojawianie się stanów zapalnych;
  • przyspiesza rozwój nowych naczyń krwionośnych;
  • stymuluje regenerację nabłonków oraz produkcję kolagenu i elastyny odpowiedzialnych m.in. za elastyczność skóry;
  • zmniejsza obrzęki uszkodzonych tkanek;
  • odpowiada za utrzymanie mocnych kości;
  • poprawia wydolność fizyczną i psychiczną organizmu;
  • zwiększa zdolność zapamiętywania;
  • doskonale dotlenia wszystkie komórki ciała.

W poniższym filmiku możecie zobaczyć jak w rzeczywistości wygląda mieszkanie normobaryczne

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

P.S. Informacje są prywatnymi opiniami i poglądami. Nie są pisane przez lekarza. Nie są one fachową opinią, ani poradą medyczną. Nie mogą zastąpić opinii i wiedzy pracownika służby zdrowia, np lekarza. Wszelkie rady które są na mojej stronie, stosujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność.