NAUKOWCY WHO PRZYZNAJĄ, ŻE TOKSYCZNE SKŁADNIKI SZCZEPIONEK ZABIJAJĄ LUDZI

Naukowcy WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) i liczni eksperci zdrowotni spotkali się 2 grudnia 2019 r. na globalnym szczycie poświęconym bezpieczeństwu szczepionek. Opublikowane z tego posiedzenia nagranie uwieczniło wypowiedzi przedstawicieli zajmujących się zdrowiem, którzy przyznali, że szczepionki są niebezpieczne i zabijają niektóre osoby.

Oto fragmenty niektórych wypowiedzi specjalistów, które można usłyszeć na nagraniu zamieszczonym bezpośrednio na stronie WHO.

Naukowcy WHO kwestionują bezpieczeństwo szczepionek

Prof. dr Heidi Larson, antropolog, dyrektor Projektu Zaufania do Szczepień:

Potrzebne jest wiele badań naukowych w odniesieniu do bezpieczeństwa szczepionek. Bez dobrej nauki nie możemy mieć dobrej komunikacji. Chociaż mówię o tych wszystkich innych kwestiach kontekstowych i komunikacyjnych, absolutnie podstawową potrzebą jest nauka. Jeśli nie masz nauki, która jest właściwa dla nowych problemów, to nie zmienisz przeznaczenia starej nauki, aby brzmiała lepiej. Potrzebujemy zatem znacznie więcej inwestycji w naukę o bezpieczeństwie.

Dr Soumya Swaminathan, główny naukowiec WHO, pediatra:

Myślę, że nie możemy przecenić faktu, że tak naprawdę nie mamy bardzo dobrych systemów monitorowania bezpieczeństwa w wielu krajach, a to zwiększa nieporozumienia i niedomówienia. Dlatego nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznacznych odpowiedzi, gdy ludzie zadają pytania dotyczące zgonów, które miały miejsce z powodu konkretnej szczepionki, i to zawsze jest rozdmuchiwane w mediach. Powinno być możliwe przedstawienie bardzo faktycznego i jasnego opisu tego, co dokładnie się dzieje i jaka jest przyczyna zgonów, ale w większości przypadków na tym poziomie występuje zatajanie sprawy, a zatem zaufanie do systemu jest coraz mniejsze.

Dr Martin Howell Friede, koordynator, inicjatywa na rzecz badań nad szczepionkami, WHO

Za każdym razem, gdy istnieje związek, czy to przejściowy, czy nie (szczepionka – reakcja poszczepienna), to pierwszy zarzut pada pod adresem adiuwantu (np. rtęć, glin, formaldehyd). A jednak bez adiuwantów nie będziemy mieć szczepionki nowej generacji. I wiele obecnych szczepionek, od tężca do HPV, wymaga adiuwantów, aby mogły działać. Wyzwanie, które przed nami stoi, brzmi: Jak budować wokół tego zaufanie? A zaufanie przede wszystkim pochodzi od organów regulacyjnych.

Gdy dodajemy adiuwant, dzieje się tak, ponieważ jest to niezbędne. Nie dodajemy adiuwantów do szczepionek, ponieważ tak nam się podoba. Ale kiedy je dodamy, zwiększa to złożoność. Każdego roku prowadzę kursy na temat tego jak opracowywać i produkować szczepionki.

Pierwszą lekcją jest to, że podczas przygotowywania szczepionki, jeśli możesz uniknąć stosowania środka wspomagającego, zrób to. Lekcja druga polega na tym, że jeśli zamierzasz stosować adiuwant, użyj takiego, który ma historię potwierdzającą jego bezpieczeństwo. A trzecia lekcja jest taka, że ​​jeśli nie zamierzasz tego robić, to się bardzo dobrze nad tym zastanów.

Szkodliwość adiuwantów

W jednej z wypowiedzi dr Stephen Evans oficjalnie przyznał że adiuwanty szczepionkowe zwiększają śmierć komórek i uszkodzenie biorców szczepionki.

Termin „reaktywność” oznacza działania niepożądane szczepionki, w tym te, o których wiadomo, że są wyjątkowo szkodliwe i powodują długotrwałe uszkodzenie, a nawet śmierć:

Wydaje mi się, że adiuwanty zwielokrotniają immunogenność antygenów, do których są dodawane, i taka jest ich intencja. Wydaje mi się, że mnożą one reaktogenność (niepożądane reakcje) w wielu przypadkach, a zatem wydaje mi się, że nie jest niespodzianką, jeśli zwielokrotniają one częstość występowania działań niepożądanych związanych z antygenem, ale mogły nie zostać wykryte z powodu braku dostatecznych statystyk oryginalnych badań.

Ostrzeżenia o długotrwałych skutkach stosowania adiuwantów szczepionkowych wydał także dr Martin Howell Friede:

Gdy dodajemy adiuwanty, zwłaszcza niektóre z tych nowszych, takich jak ASO1, adiuwanty pochodzące od saponiny, widzimy zwiększoną miejscową reaktywność. Jednak głównym problemem są zwykle systematyczne zdarzenia niepożądane, a nie miejscowe reakcje niepożądane.

Mamy tendencję do uzyskiwania w badaniach fazy II i fazy III dość dobrych danych na temat miejscowych reakcji niepożądanych. Ci z nas w tym pomieszczeniu, którzy nie ukończyli 50. roku życia, a którzy mieli przyjemność otrzymać szczepionkę na półpaśca, będą wiedzieć, że ma ona dość znaczną miejscową reaktywność. Jeśli przyjąłeś szczepionkę, wiesz, że masz szczepionkę. Ale to nie jest główny problem zdrowotny.

Głównym problemem zdrowotnym, który obserwujemy, są oskarżenia o długoterminowe, niepożądane skutki. Dlatego jeszcze raz zwrócę się ku organom regulacyjnym. Musicie mieć pewność, że przeprowadzamy badania fazy II i fazy III o odpowiedniej wielkości i odpowiednim pomiarze.

WHO wpada w panikę

Prof. dr Heidi Larson Przyznała, że WHO wpada w panikę, ponieważ wielu lekarzy i pielęgniarek w końcu zaczyna kwestionować bezpieczeństwo szczepionek oraz uświadamia sobie skoordynowane ukrywanie działań niepożądanych spowodowanych przez szczepionki:

Mamy bardzo chwiejną linię frontu medycznego, która zaczyna kwestionować szczepionki i bezpieczeństwo szczepionek. Specjaliści z pierwszej linii zaczynają zadawać pytania lub nie mają poczucia, że ​​mają wystarczającą pewność co do ich bezpieczeństwa. Mam na myśli większość programów nauczania w szkołach medycznych, nawet programy pielęgniarskie. W szkole medycznej masz szczęście, jeśli poświęcą pół dnia na szczepionki. Nie wspominając o tym, żeby być na bieżąco z tym wszystkim.

Takie wypowiedzi naukowców nasuwają na usta tylko dwa pytania: jeśli szczepionki zabijają ludzi, to dlaczego opinię publiczną zapewnia się, że szczepionki są jednym z najbezpieczniejszych narzędzi profilaktycznych, jakie posiada ludzkość?

I dlaczego stale demonizuje i ucisza się ludzi, którzy kwestionują ich bezpieczeństwo?

⇒ Czytaj także: OCHRONA LEKARZY PRZED SZCZEPIONKOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – BĘDZIESZ ICH „NĘKAĆ”, PÓJDZIESZ SIEDZIEĆ?!

♦ Zareklamuj światu swoją działalność, produkty, miejsce, wydarzenie itd. – dodaj ogłoszenie KLIK

♦ Odkrywaj zakryte z nami, wspieraj rozwój portalu KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu [email protected]

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=kKXYhdddfE8