ROTHSCHILDOWIE, CZYLI KTO CIĘ TRZYMA ZA MORDĘ?

Rothschildowie słyną po dziś dzień ze swojego bogactwa. Wartość ich majątku szacuje się na ponad 500 bilionów dolarów. Ci żydowskiego pochodzenia bankierzy i przemysłowcy żądni władzy i pieniądza potrafili tak układać elementy życiowej układanki, by znacząco wpłynąć na gospodarkę XIX i XX wieku. Rothschildowie to również najpotężniejsza rodzina spośród 13 rodów Iluminatów.

Dziś też nie mają skrupułów przed utrzymywaniem w swych rękach największego imperium finansowego i przemysłowego.

Ściśle kontrolują operacje finansowe na całym świecie, wykupują spółki, przejmują banki i korporacje, ale robią to sprytnie i tajemniczo, ukrywając wiele informacji na swój temat.

Jak zaczynali Rothschildowie i jak wyglądała historia tego rodu? – o tym opowiemy w dzisiejszym artykule.

rothschild.jpg
Rothschild foto.wikipedia.pl

Osierocony patriarcha i jego sukces

Historia rodu Rothschildów zaczyna się tak naprawdę od Mayera Amschela (Rothschilda), który urodził się 23 II 1744 roku we frankfurckim getcie.

Był synem żydowskiego złotnika, który prowadził różne biznesy poza Frankfurtem, m.in. wymieniał walutę i sprzedawał jedwab.

Od połowy XVIII wieku wszyscy członkowie jego rodziny przyjmowali nazwisko Rothschild, co miało związek z ich wcześniejszym przydomkiem „Roten Schild” („Czerwony Szyld” lub „Czerwona Tarcza”), zaczerpniętym z nazwy domu wybudowanego w żydowskiej dzielnicy Frankfurtu przez ich przodka Izaaka.

W wieku 12 lat Mayer został osierocony przez obojga rodziców.

Jako młody i inteligentny chłopiec wyjechał do Hanoweru i za protekcją wuja trafił na praktykę do banku prowadzonego przez żydowską rodzinę Oppenheimów.

Tam przez siedem lat odkrywał tajniki najnowocześniejszych sposobów zarządzania bankami oraz sprawami finansowymi.

Szybko się uczył, dlatego też już w wieku 20 lat objął stanowisko młodszego partnera banku.

bank.jpg
Old bank fot.depositphotos.com

Poznał tam wiele wpływowych osób i zrozumiał, że najlepsze interesy robi się z władcami, którzy cały czas mają braki gotówkowe i liczą na udzielanie im kredytów.

Po zakończonej nauce w Hanowerze postanowił wrócić do Frankfurtu i rozpocząć własną działalność.

Zajmował się głównie sprzedażą antyków i kolekcjonerskich monet tamtejszym arystokratom.

W sierpniu 1770 roku ożenił się z sąsiadką Gutle Schnapper, córką kupca Wolfa Solomona Schnappera, którym był jednym z bankierów w Księstwie Saksonii-Meiningen.

Gutle wniosła w posagu ponad dwa tysiące guldenów, dzięki czemu Mayer Rothschild szybko zyskał kapitał dla swojej firmy.

Założył rodzinę, miał pięć córek i pięciu synów, którzy później stworzyli prawdziwe światowe imperium finansowe.

W ciągu swojego życia Mayer z czasem rozszerzył działalność i oprócz sprzedaży antyków, zajął się także inwestowaniem i udzielaniem kredytów.

bank.jpg
fot.depositphotos.com

Biznes kwitł do tego stopnia, że do początku XVIII wieku rodzina Rotschildów stała się jednym z najbogatszych rodów w Europie.

Godni następcy

Mayer miał pięciu synów, z których każdy był wtajemniczany w sekrety bankowości.

Głównym celem głowy rodu było opanowanie sfery bankowej na rynku międzynarodowym.

Dlatego też postanowił rozesłać swoich synów po świecie, by w każdym kraju zajęli się tworzeniem pierwszej, wspólnej międzynarodowej grupy bankowej.

Jako że Nathan, trzeci syn Mayera był najodważniejszy i miał największą wiedzę, został wysłany przez ojca w 1798 roku do Anglii, gdzie szybko rozwinął swą karierę i został pierwszym władcą bankowym w Londynie.

londyn.jpg
Pałac Westminsterski we mgle widziany z londyńskiego okna fot.depositphotos.com

Jego najstarszy brat Amschel został na miejscu i prowadził Domu Rothschildów (NM Rothschild & Sons) we Frankfurcie.

Jakub działał we Francji, gdzie w Paryżu otworzył bank Messieurs Rothschild Freres, Salomon w Austrii, gdzie stworzył filię banku Rothschildów, a Karl pomagał Jakubowi kierować bankiem we Francji oraz sprawił, że rodzina Rothschildów zaistniała na rynku skarbu neapolitańskiego.

Siatka szpiegowska i wielkie oszustwo

Rothschildowie byli bardzo przewidujący i przebiegli.

Rozsyłając po świecie swoich tajnych agentów, stworzyła szpiegowską siatkę, która błyskawicznie donosiła o wszelkich ważnych i poufnych informacjach ze świata handlu, gospodarki, giełdy i polityki.

Szpiedzy Rothschildów byli w każdym miejscu, gdzie coś się działo.

Tajne depesze z cennymi informacjami wymieniano pomiędzy braćmi znajdującymi się we Frankfurcie, Londynie, Paryżu, Wiedniu i Neapolu.

Największą rolę szpiegowska siatka miała odegrać w czasie trwających w Europie działań wojennych.

Bezcenną informacją dla londyńskiej giełdy w 1815 roku miał być wynik bitwy pod Waterloo.

bitwa-pod-waterloo.jpg
Bitwa pod waterloo fot.depositphotos.com

Klęska armii Wellingtona oznaczała porażkę cenową obligacji rządowych Wielkiej Brytanii,a zwycięstwo – ich wielki sukces i podwyżkę.

Z racji tego, że szpiedzy rodziny Rothschildów znajdowali się wszędzie, nie mogło zabraknąć ich również na polu bitwy.

Naocznym świadkiem zbliżającej się klęski Napoleona był agent Rothworth, który widząc, co się dzieje, nie omieszkał jak najszybciej poinformować o przebiegu całego wydarzenia swoich pracodawców.

Poinformowany o porażce Napoleona, przebywający w Londynie Nathan Rothschild, udał się na tamtejszą giełdę, gdzie z wyrazem kamiennej twarzy, nie zdradzając żadnych emocji, spojrzeniem zlecił swoim maklerom sprzedaż obligacji rządowych Wielkiej Brytanii.

Wśród obecnych zawrzało.

Traktowany jako wzór finansjery, uważany za wpływowego i wszechwiedzącego człowieka Nathan Rothschild, był wyznacznikiem tego, jak należy postępować na giełdzie.

Zebrani widząc, że Rothschild zlecił sprzedaż obligacji, byli przekonani, że zna on wynik bitwy i wie, co robi.

Domyślając się, że wojna okazała się przegraną dla Wielkiej Brytanii, postanowili masowo sprzedawać swoje obligacje.

stare-obligacje.jpg
Stare obligacje fot.depositphotos.com

Nathan nadal bez okazywania jakichkolwiek emocji obserwował całą sytuację z boku.

Wystarczyło kilka godzin, by sprzedawane w panice papiery straciły na wartości tak dużo, że osiągnęły pułap 5% nominalnej ceny.

Wówczas Rothschild wysłał w stronę swoich maklerów kolejne, wymowne spojrzenie, które tym razem oznaczało nie sprzedaż, a wykup wszystkich możliwych do sprzedania obligacji Wielkiej Brytanii.

Dopiero dobę później Anglicy poznali prawdziwy wynik wojny.

Klęska Napoleona umożliwiła Nathanowi Rothschildowi dwudziestokrotne powiększenie swojego majątku.

Jeden ruch, jeden spryt, jedno kłamstwo, jedno dobre rozegranie sytuacji wystarczyły, aby Nathan Rothschild przejął pełną kontrolę nad finansami Wielkiej Brytanii, podażą pieniądza i Bankiem Anglii.

Skarb państwa i finanse Anglii znalazły się w rękach potężnego rodu, jakim była rodzina Rothschildów.

Sam wygrany nie ukrywał nigdy satysfakcji z takiego rozegrania, o czym świadczą jego słynne słowa: „Nie dbam o to, jaka marionetka zasiada na tronie królewskim, by panować nad tym wielkim imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce.

Ten, kto kontroluje podaż pieniądza w Imperium Brytyjskim, ten kontroluje Imperium Brytyjskie. A podaż pieniądza kontroluję ja!”.

 Rothschildowie – kres patriarchy i testament

Dzięki wojnom napoleońskim Rothschildowie stali się rekinami finansowymi, weszła w szeregi jednych z najpotężniejszych, elitarnych rodzin europejskich, stała się równymi partnerami biznesowymi z królewskimi rodami.

rodzina-królewska.jpg
fot.123rf.com

To w nich ministrowie skarbu państw na całym świecie pokładali nadzieję w odbudowie sytuacji finansowej kraju, oczekując korzystnych warunków pożyczek.

Rothschildowie na takich transakcjach zyskiwali nie tylko pieniądze, ale i inne dobrobyty.

Dzięki jednej z takich transakcji z Cesarstwem Austrii zdobyli np. tytuły szlacheckie, a następnie tytuły baronów oraz konsulów honorowych.

Patriarcha rodu Mayer Amschel Rothschild zmarł we wrześniu 1812 roku we Frankfurcie.

Nie przyszło mu doczekać zobaczenia prawdziwej sławy ukochanych synów.

Przed śmiercią napisał jednak testament, który miał być wyznacznikiem zasad i norm obowiązujących wśród działalności wszystkich następców jego rodu.

Zgodnie z ostatnią wolą Mayera pozycje kierownicze w bankach należących do Rothschildów mogli zajmować tylko męscy potomkowie rodu.

Głową każdej rodziny miał być jej najstarszy syn.

Małżeństwa można było zawierać tylko w obrębie kuzynostwa, co miało zapobiec utracie majątku, którego wartości nigdy nie wolno było ujawniać.

W rozwiązywaniu spraw spadkowych mogła brać udział tylko rodzina.

testament.jpg
Testament fot.depositphotos.com

Nikt z osób trzecich, a nawet prawników nie mógł być wykonawcą ostatniej woli zmarłego.

Każdy, kto w jakimkolwiek stopniu pokusiłby się o złamanie zapisanych nakazów, miał być wykluczony z udziału w spadku.

Nikt jednak nie odważył się złamać nakazów pozostawionych przez Mayera Amschela Rothschilda.

Dzięki temu rodzina Rothschildów zyskała potęgę i kontrolę finansową we wszystkich najważniejszych krajach Europy – we Francji, Austrii, Niemczech, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.

Jeden z zapisów został „złamany” siłą naturalną, bank we Frankfurcie upadł w 1902 roku po tym, jak po śmierci ostatniego męskiego potomka rodu, nie było na jego miejsce męskiego następcy.

Jak twierdzą historycy, los rodziny Rothschildów ma wiele niejasności.

Nie da się ukryć, że po dziś dzień nazwisko to kojarzy się z bankową potęgą i wielkimi pieniędzmi – a wszystko to tworzone w obliczu kłamstw, intryg, braku skrupułów i żądzy pełnej władzy.

Są także prowodyrami stworzenia NWO, czyli nowego porządku świata.

Książka DOM ROTHSCHILDÓW -> kliknij

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

CHINY, 5G I KORONAWIRUS – ELEMENTY UKŁADANKI ŁĄCZĄ SIĘ W CAŁOŚĆ