STREFY GEOPATYCZNE – MIEJSCA, KTÓRE WYCZERPUJĄ TWÓJ ORGANIZM

Strefy geopatogenne od wieków należą do jednych z najbardziej tajemniczych miejsc w historii ludzkości. Dawniej nazywano je czarnymi punktami lub miejscami opuszczonymi przez Boga i starano się uważnie wybierać miejsca zagospodarowania terenu.

Strefy te to nic innego jak obszary ziemi, które niekorzystnie wpływają na zdrowie osób przebywających w nich przez dłuższy czas.

Dlatego też do dziś niektórzy przywiązują tak dużą rolę do sprawdzenia miejsca, w którym będzie stało łóżko lub biurko do pracy.

Od starożytności do nowożytności

W starożytnym Rzymie, Egipcie, Chinach oraz w okresie renesansu dokładnie wybierano miejsce, na którym miał powstać dom, zamek lub kościół.

Miejscowi pomagali sobie pracą różdżkarza, który potrafił określić strefy oddziaływania gruntu lub wykorzystali do wyznaczania tych stref zwierzęta.

różdżkarz.jpg
fot.123rf.com

Tam, gdzie położyło się zagonione na teren budowy stado krów – tam można było rozpocząć budowę.

Dziś bardziej niż na wyborze krów, można wzorować się na wyborze psa lub kota.

Tam, gdzie chętnie pies kładzie się spać, tam powinno stanąć łóżko lub zostać stworzone miejsce pracy, lub odpoczynku.

W przypadku kotów jest odwrotnie – należy unikać miejsc, które zwierzęta te wykorzystują jako swoje legowiska.

Strefy geopatogenne, czyli choroba z ziemi

Nazwa strefy „geopatogennej” (geopatycznej) powstała z połączenia dwóch greckich słów: geo – ziemia oraz pathos – cierpienie lub choroba, które w wolnym tłumaczeniu można traktować jako cierpienie lub chorobę pochodzącą z ziemi.

Jeśli chodzi o samą strefę geopatogenną, nazwą tą określane są zazwyczaj małe od 20 cm, lecz zdarzają się i większe, sięgające kilku metrów obszary, w których można zaobserwować obciążenie określonym rodzajem promieniowania, które źle działa na każdy obiekt biologiczny, w tym również na ludzki organizm.

STREFY-GEOPATYCZNE.jpg
Strefa Geopatyczna fot.123rf.com

Szkodliwe promieniowanie dotyczy m.in. promieniowania elektromagnetycznego, gamma, rentgena, ultradźwięków, infradźwięków, mikrofal, radarów, różnych odbiorników i nadajników, źródeł podziemnych lub żył wodnych uskoków tektonicznych.

W miejscach, w których występuje skrzyżowanie stref patogennych, dochodzi do zgubnego wpływu bardzo silnego promieniowania ziemskiego, natomiast ich efekt zostaje zwielokrotniony.

Lokalizacja stref geopatogennych

Strefy geopatogenne występują najczęściej:

 • w miejscach, w których przechodzą żyły wodne;
 • nad złożami rud;
 • nad miejscami przecięcia kanalizacji, instalacji wodociągowej i innych podziemnych komunikacji technicznych (także metra);
 • nad jaskiniami, wydrążeniami skalnymi i pęknięciami skorupy ziemskiej;
 • w miejscach przecięcia globalnych siatek geoenergetycznych – siatki Hartmana i siatki Curry’ego.

Typy obciążeń geopatycznych

Praca przy użyciu wegetatywnego rezonansowego testu WRT pozwala wykryć geopatyczne obciążenia organizmu oraz rozróżniać typy obciążeń geopatycznych.

Wśród tych ostatnich pospolicie wyróżnia się:

 • strefę Ying – w której wir pól geoelektrycznych i geomagnetycznych jest lewostronny;
 • strefę Yang – gdzie wir tych pól jest prawostronny;
 • siatkę Hartmana – prostokątną sitową sieć linii geoenergetycznych, która pokrywa kulę ziemską w kierunku północ-południe, wschód-zachód i odpowiada promieniowaniu kosmicznemu;
 • siatkę Curr’ego – prostokątną sitową sieć linii geoenergetycznych, która pokrywa Ziemię pod kątem 45 stopni do siatki Hartmana;
 • obecność podwójnych obciążeń geopatogennych.

Szkodliwość stref

Spanie, praca, odpoczynek i inne dłużej wykonywane czynności w niebezpiecznych strefach mogą spowodować wiele spustoszeń w organizmie.

Wystawienie ciała na działanie niebezpiecznej strefy geopatogennej może doprowadzić do uszkodzenia stawów, poważnych chorób kości, stwardnienia rozsianego, deformacji rozwojowych, wrzodów, zaburzeń ze strony układu nerwowego, problemów ze snem, uporczywych bólów głowy, a nawet chorób onkologicznych.

STREFA-GEOPATYCZNA.jpg
Bezsenność fot.123rf.com

Dwunastostopniowa skala oceny szkodliwości działania strefy geopatogennej najlepiej pozwala określić konsekwencje związane z przebywaniem w strefie promieniowania:

 • I Stopień – niska, da się rozpoznać, organizm szybko i łatwo ją zwalcza.
 • II Stopień – łatwo rozpoznawalna. Zdrowy człowiek po dość długim czasie jest w stanie ją pokonać, z kolei chory dłużej powraca do zdrowia i jest widocznie osłabiony.
 • Znacząco osłabia układ nerwowy, powoduje rozdrażnienie, chorzy nie radzą sobie z procesem zdrowienia.
 • Duża nerwowość, problemy ze snem, przewlekłe bóle, choroby i dysfunkcje organów, brak oporu ze strony chorego.
 • Łagodne deformacje rozwojowe, niepokój, dysfunkcje organów, przewlekłe bóle nawet
  w okresie przebywania poza strefą, duża nerwowość.
 • Duże zmiany degeneracyjne i stany przed nowotworowe, bóle nieznanego pochodzenia, depresja.
 • Pojawiające się z upływem lat zmiany i mutacje rakotwórcze.
 • Zgubny rozwój chorób, które ze względu na przyzwyczajenie się organizmu do przebywania w strefie dają zdradliwe uczucie lekkiej poprawy. Pojawia się apatia, żółtoblada skóra, delikatne podtrucie organizmu związane ze złym metabolizmem.
 • Szybkie narastanie zaburzeń pod każdym kątem – od układu hormonalnego po niewydolność narządową.
 • Natychmiastowe uszkodzenia pracy narządów wewnętrznych, ostre bóle głowy, pojawianie się halucynacji.
 • Dochodzi do utraty równowagi i przytomności, a przeżycie ciężkiego szoku związanego
  z zaistniałą sytuacją może prowadzić do śmierci.
 • Miejsca śmiertelnie niebezpieczne, w których do śmierci dochodzi w ciągu kilku godzin.

Poza tym obciążenia geopatogenne u chorych przebywających w strefach Ying i Yang wykazały, iż strefy te są głównym czynnikiem powodującym wiele chorób.

Odnotowano przede wszystkim znaczące wyczerpanie układu odpornościowego, zaburzenia psychowegetatywne, pokarmowe, depresje i nowotwory – w przypadku strefy Ying  oraz zaburzenia psychoemocjonalne, w tym pobudzenie, układu pokarmowego, sercowo-naczyniowego, nadciśnienie i bóle kręgosłupa – w przypadku strefy Yang.

ying-yang-strefy-geopatyczne-ziemi.jpg
Ying yang fot.123rf.com

Uszkodzenia i spustoszenia w organizmie wywołane przebywaniem w strefach geopatycznych często utrzymują się przez wiele lat, chociaż szybka reakcja i wyeliminowanie tego czynnika w odpowiednim czasie, kiedy organizm nie jest jeszcze tym stanem wyczerpanym, mogą usunąć je w ciągu dwóch miesięcy.

Niwelowanie i tłumienie szkodliwego promieniowania można stymulować mocą kamieni szlachetnych (np. turmalinu) i półszlachetnych, które mają dobroczynną moc na ludzki organizm.

 www.odpromienniki.com

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.