STRES – SYGNAŁY WYCZERPANIA NERWOWEGO

W dzisiejszych czasach stres stał się nieodłącznym elementem życia większości ludzi. Często nawet nie staramy się mu zaradzić, ponieważ uważamy ten stan za powszechny i nieunikniony. Tymczasem długo utrzymujący się stres sieje spustoszenie w naszych ciałach. Ignorowanie sygnałów, jakie wysyła zestresowany organizm, prowadzi do fizycznego i psychicznego załamania, a nawet śmierci.

Dlaczego się stresujemy?

Stres jest naturalną reakcją organizmu, która sama w sobie nie stanowi zagrożenia dla życia.

Wręcz przeciwnie, jest dowodem na prawidłowe funkcjonowanie procesów biologicznych i sprzyja naszemu przetrwaniu.

Stres informuje bowiem o zagrożeniu i mobilizuje organizm do podjęcia kroków, mających na celu wydostanie się z niekomfortowej sytuacji.

W pewnych okolicznościach stres zwraca się jednak przeciwko nam i działa na naszą szkodę.

 

stres.jpg
fot.depositphotos.com

 

Współczesny człowiek musi stawić czoła o wiele bardziej złożonym i skomplikowanym czynnikom stresowym.

Stresory te często przekraczają nasze możliwości poradzenia sobie z nimi.

Długotrwałe pozostawanie w niechcianej sytuacji i niemożność wydostania się z niej, prowadzą do stresu chronicznego, a następnie do wyczerpania.

Zanim to jednak nastąpi, organizm przechodzi przez kolejne fazy radzenia sobie ze stresem, o których informuje nas za pośrednictwem różnych objawów.

 1. Faza alarmowa

Faza ta obejmuje mobilizację organizmu na skutek pierwszego kontaktu ze stresującym bodźcem.

Aby umożliwić sobie szybką ucieczkę i skuteczną obronę, nasze ciało zapoczątkowuje szereg reakcji biologicznych: rozszerzenie naczyń krwionośnych, podwyższenie ciśnienia krwi czy wzrost temperatury.

Faza ta pozwala na skuteczną konfrontację z konkretnymi i realnymi zagrożeniami, np. na odskoczenie od jadącego w naszym kierunku auta.

W przypadku złożonych sytuacji, zwykle okazuje się niewystarczająca.

 1. Faza adaptacji (odporności)

Gdy nasz organizm nie poradził sobie ze stresorem w fazie alarmowej, przechodzi on do fazy adaptacji.

Wykorzystuje zatem swoje zasoby, by unieszkodliwić bodziec stresujący.

W tym celu może podjąć “atak”, czyli usunąć przyczynę stresu lub też zastosować ucieczkę od stresora.

Jeśli zarówno atak, jak i ucieczka są niemożliwe, istnieją również inne, bardziej zaawansowane metody radzenia sobie ze stresem.

Jedną z nich jest zmiana interpretacji stresującego zdarzenia oraz, co za tym idzie, zmiana emocjonalnego stosunku do niego.

W ten sposób stresujący bodziec zostaje zneutralizowany, a organizm wraca do równowagi.

 1.  Faza wyczerpania

Wyczerpanie nerwowe następuje w momencie, gdy bodziec stresujący wciąż działa, a siły obronne i rezerwy organizmu załamują się.

Faza ta jest naturalną konsekwencją zbyt długiego przebywania w stanie podwyższonego napięcia i mobilizacji.

Choć stresor jest nadal obecny w naszym życiu, nie mamy już energii, by mu przeciwdziałać.

Prowadzi to do osłabienia odporności organizmu, a w konsekwencji – do chorób psychosomatycznych, zaburzeń psychicznych, uzależnień, a nawet śmierci.

Po czym poznać fazę wyczerpania?

Pojawienie się chorób – tych fizycznych, jak i psychicznych, to ostateczny rezultat chronicznego stresu towarzyszącego fazie wyczerpania.

Skrajne zmęczenie organizmu jest jednak sygnalizowane dużo wcześniej.

Oto najpowszechniejsze symptomy przeciążenia naszego ciała i psychiki:

 • ból i zmęczenie
 • zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia
 • zaburzenie rytmu snu i czuwania (płytki sen, trudności z zasypianiem, jak i porannym wstawaniem)
 • rozdrażnienie, zmienność nastroju w ciągu dnia, agresywność
 • kłopoty z pamięcią i koncentracją
 • utrata libido
 • nawracające infekcje
 • spadek samooceny i wiary w siebie
 • poczucie osamotnienia
 • stany depresyjne

Współczesny świat nie tylko generuje stres, ale często również uniemożliwia nam skuteczne poradzenie sobie z nim.

Aby sprostać narzucanym wymaganiom i zawrotnemu tempu życia, ignorujemy lub tłumimy sygnały wyczerpania wysyłane przez nasz organizm.

Pojawienie się opisanych tu objawów to ostatni dzwonek, by zapewnić sobie odpoczynek, skorzystać z pomocy oraz dokonać koniecznych zmian w swoim życiu.

Skuteczna pomoc psychologiczna kliknij  TUTAJ

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.