Common Core - Odkrywamy Zakryte

BILL GATES WYKORZYSTUJE „PANDEMIĘ” DO RADYKALNYCH ZMIAN W EDUKACJI DZIECI

Bill Gates wykorzystuje „pandemię” koronawirusa do różnych celów. Tym razem nowojorski demokrata gubernator Andrew Cuomo przyznał, że znany wszystkim miliarder i jego administracja wykorzystują kryzys koronawirusa do wprowadzenia radykalnych zmian w tradycyjnej edukacji dzieci. Przyszłość nauczania zdalnego Na kwietniowej konferencji

Read More