film – Odkrywamy Zakryte

FILMY SCIENCE FICTION – PRAWDA PRZEDSTAWIANA JAKO FIKCJA

Filmy Science Fiction to dzisiaj jeden z najlepszych dochodowych biznesów Hollywood. Fantastyczne opowieści o nieznanych bezkresach wszechświata, obcych cywilizacjach czy podróżach w czasie pozwala na chwilę odpłynąć od szarości życia codziennego. I właśnie o to chodzi. Podsyłane nam obrazy ukierunkowują

Read More