frustracja - Odkrywamy Zakryte

JAK KONTROLOWAĆ WYBUCHY GNIEWU?

Gniew towarzyszy zdenerwowaniu. Jego nagły wybuch jest reakcją, która pojawia się w naszym zachowaniu, gdy coś pójdzie niezgodnie z planem, kiedy świat nie odpowiada naszym oczekiwaniom. I chociaż z tej perspektywy jest to dziecinna odpowiedź na przeciwności losu, to jednak

Read More

POMARAŃCZOWA METAFORA, CZYLI WAŻNE JEST TO, CO MASZ W ŚRODKU

Pomarańczowa metafora to prosta historia, która daje nam wspaniałą lekcję na temat świadomości naszych reakcji i tego, jak ważne jest to, co mamy w sobie, a nie na sobie. Co łączy pomarańczę i ludzi? Sprawdźcie, a przekonacie się, że jest

Read More

MANIFEST PRZEBUDZONEGO CZŁOWIEKA – CZĘŚĆ X (BY ŻYĆ INACZEJ)

Obecnie stajemy przed wyborem możliwości i ogromem potencjałów, które nam się otwierają. Nigdy rządzący tym światem nie przyczynili się do zmian na lepsze. To zawsze zwykli ludzie, wymuszali zmiany na świecie. Wszelkie rewolucje zaczynały się od nieznanych jednostek, które swym

Read More