nieświadomość – Odkrywamy Zakryte

ROLA NIEŚWIADOMOŚCI W PROCESIE PRZEBUDZENIA

Rola nieświadomości. Ludzie w procesie przebudzenia zwykli oceniać nasz świat przez pryzmat jego dysfunkcji. Nie da się wszak przeczyć, że działa on na podstawie krzywego zwierciadła wartości. Nie ma mowy o tym, że kierunek, w którym podąża nasza cywilizacja, jest w

Read More