suwerenność - Odkrywamy Zakryte

DEKRET ALEKSANDRA MACEDOŃSKIEGO – RASA SŁOWIAN JEST SUWERENNA!

Zgodnie obecnym międzynarodowym aktem prawnym na podstawie Dekretu Aleksandra Macedońskiego wszystkie instytucje i władze istniejące na Ziemi są zobowiązane wspierać szlachetną rasę Słowian jako Suwerenów w tworzeniu własnych organów zarządzających. Świadomość tego daje nam prawo wymagać tego w sądach i

Read More

DEKLARACJA SUWERENA II RP – JEDNOŚĆ JEST KLUCZEM DO WYZWOLENIA

Deklaracja Suwerena II Rzeczpospolitej Polskiej to dokument, który trafił w czuły punkt Matrixa. Społeczność ŚWIADOMYCH SUWERENÓW a szczególnie SUWERENÓW II RP jest wielkim zagrożeniem dla kontrolerów, okupantów oraz karteli bankowych. Każde wyjście z Matrixa jest jego osłabieniem i upadkiem. Wiemy

Read More