symbol Om – Odkrywamy Zakryte

MISTYCZNA SYLABA OM – CO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Mistyczna sylaba Om to bardzo prosty dźwięk o złożonym znaczeniu. Jest to cały wszechświat połączony w jedno słowo, reprezentujące jedność umysłu, ciała i ducha, która jest sercem „bezdźwięcznego absolutu”. Historia symbolu Om Pierwsza wzmianka o Om pojawiła się w Upaniszadach,

Read More