traumy – Odkrywamy Zakryte

PISANIE – DUCHOWA TERAPIA W XXI WIEKU

Chociaż Polacy nie czytają nadmiernie książek, a biblioteczki w ich domach są niewielkie, wielu młodych ludzi bierze się za pisanie. Tworzą oni teksty prozatorskie, poetyckie; także pamiętniki czy inne formy literackie, których na rynku jest cała masa, a z których

Read More