zakażona żywność – Odkrywamy Zakryte

LISTERIA MONOCYTOGENES – GROŹNA BAKTERIA, KTÓRA CZAI SIĘ W ŻYWNOŚCI

Listeria monocytogens to bakteria, która wywołuje listeriozę i jest ona bardzo niebezpieczna, ponieważ od 20% do 30% infekcji kończy się śmiercią. Najczęstszą przyczyną zakażenia Listerią jest jedzenie, a przeważnie mięso i wędliny, a także nabiał. Ta bakteria szczególnie niebezpieczna jest

Read More