W UCZUCIOWYM LABIRYNCIE, CZYLI ZMIANA PERSPEKTYWY PARTNERA JAKO TECHNIKA ZNIEWOLENIA

Zmiana perspektywy to technika, którą psycholog z University of Massachusetts, Lisa Aronson Fontes uznała za jedną z najniebezpieczniejszych strategii manipulacji i zniewolenia. Najczęściej spotykana jest w związkach partnerskich. Odnosi się ona do radykalnej zmiany sposobu, w jaki postrzegamy siebie, zmiany perspektywy naszego życia, na taką, w której nie jesteśmy już w stanie być świadomymi tego, kim jesteśmy i co wiemy.  Oto wszystko, co musisz wiedzieć o tym niepokojącym zjawisku.

Zmiana perspektywy

Mechanizm zmiany perspektywy po raz pierwszy użyto w odniesieniu do prania mózgów jeńców wojennych.

Termin ten został również wykorzystany do wyjaśnienia mechanizmów psychologicznych, które sprawiają, że ludzie wpadają w sieć sekt.

W technice tej manipulatorowi chodzi o utratę perspektywy ofiary, do tego stopnia, by pozbawić ją prawa do posiadania własnego zdania, przekonań i uczuć.

zmiana-perspektywy.jpg
Zmiana perspektywy foto.depositphotos.com

Wraz z upływem czasu dochodzi do tego, że ofiara zapomina o swoich opiniach, celach i myślach, i przyjmuje zdanie osoby dominującej.

Zmiana perspektywy zawsze warunkuje niezdrowy związek, kontrolę i / lub manipulację, więc z biegiem czasu osoba dominująca zmienia sposób myślenia i widzenia ofiary.

W rezultacie ofiara nie tylko wyrzeka się naszych marzeń i celów w życiu, ale także traci swoją tożsamość.

Toksyczny związek

Technika ta często jest wykorzystywana w związkach partnerskich jako skrajna forma przymusowej kontroli nad partnerem.

Stopniowo manipulator (partner dominujący) zawęża świat swojej ofiary.

Izoluje go od innych nie tylko po to, aby nie mogli go ostrzec przed potencjalnym niebezpieczeństwem, ale także, aby nie zaczęli oceniać jego nowych pomysłów i uczuć.

W ten sposób manipulator narzuca ofierze swoją wizję świata.

W związku z nadużywaniem lub kontrolowaniem, z czasem dominujący partner zmienia sposób myślenia ofiary.

Sprawca określa, czym jest miłość, co jest właściwe w zakresie kontrolowania partnera oraz określa, co jest nie tak z ofiarą i co musi ona zrobić, aby to zmienić.

Najpowszechniejsze sygnały

Próby zmiany perspektywy życia partnera zaczynają się od kilku podstawowych sygnałów.

Po pierwsze manipulator decyduje o tym, w jaki sposób ofiara powinna spędzać swój czas.

Krok po kroku przekonuje swoją ofiarę, że warto spędzać czas na czynnościach, które on sam lubi. W ten sposób ofiara porzuca wiele rzeczy, które lubiła, by zaspokajać pragnienia innych.

Po drugie dochodzi do obsesyjnego sprawdzania szczegółów codziennego życia.

Manipulator zazwyczaj sprawuje obsesyjną kontrolę nad każdym szczegółem życia swojej ofiary, do tego stopnia, że ​​traci ona całą moc decyzyjną nawet w najbardziej nieistotnych aspektach codziennego życia.

toksyczny-partner.jpg
Toksyczny partner foto.depositphotos.com

Po trzecie manipulator dyktuje i narzuca warunki, zasady i formę relacji.

Ta druga osoba ma tylko dwie opcje: albo je zaakceptować, albo zakończyć związek.

Nie ma tu miejsca na ewentualne pertraktacje i zmiany.

Po czwarte manipulator zmienia ofierze koncepcję jaźni.

W ten sposób ofiara zaczyna postrzegać zmiany przez pryzmat drugiej strony i dochodzi do wniosku, że np. nie jest w stanie niczego samodzielnie osiągnąć lub że rozpaczliwie potrzebuje sprawcy przy swoim boku, aby być szczęśliwym człowiekiem.

Po piąte manipulator często powtarza zwroty, które z czasem stają się dla ofiary prawdą, np. „beze mnie jesteś nikim” albo „jeśli ja cię nie obronię, to inni cię wykorzystają”.

Jego strategia polega na tym, aby ofiara czuła się słaba, bezradna, bezsilna i niepewna, niezdolna do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoje życie.

W uczuciowym labiryncie

Ofiary zmiany perspektywy patrzenia na własne życie stają się uwięzione w rzeczywistości wykreowanej przez drugą stronę.

Jeśli więc w związku partnerskim lub jakiejkolwiek innej relacji z drugim człowiekiem:

  • czujesz się niepewnie w podejmowaniu decyzji lub samo decydowanie o sobie generuje w Tobie silne poczucie winy;
  • czujesz, że tracisz własne zdanie, ponieważ zaczynasz wątpić w swoje najgłębiej zakorzenione przekonania, tylko dlatego, że nie odpowiadają one tym, które wymusza na Tobie ktoś inny;
  • rozwijasz emocjonalną zależność od drugiej osoby, pozwalając jej kontrolować nawet drobne szczegóły Twojego życia;
  • nie możesz samodzielnie robić tego, na co masz ochotę i za każdym razem przed podjęciem nowego przedsięwzięcia potrzebujesz zgody i akceptacji drugiej strony;
  • masz poczucie, że nie rozpoznajesz już siebie i swojego życia;
  • zaczynasz wątpić w swoje opinie, swoją wiedzę i umiejętności, przyjmując za prawdę wizję świata drugiej osoby…

… to wiedz, że prawdopodobnie jesteś ofiarą manipulatora, który zmienia Twoją perspektywę życia, wykorzystując emocjonalny i psychiczny szantaż.

Bez względu na to, jak długo trwa taka sytuacja i na jakim etapie życia się znajdujesz, pierwszym krokiem, który należy zrobić, jest przerwanie wszelkiego rodzaju relacji z manipulatorem i próba uzyskania pomocy u przyjaciół i rodziny.

Musimy pamiętać, że kiedy związek ogranicza i dusi jedną z osób, zamiast ją wspierać i pomagać jej się rozwijać, nadszedł czas, aby zakwestionować taki stan rzeczy i zmienić kurs swojego życia, zanim będzie za późno.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.