chwyt erystyczny – Odkrywamy Zakryte

ARGUMENTUM AD HOMINEM, CZYLI JAK PRZEKONAĆ KOGOŚ DO SWOICH RACJI?

Argumentum ad hominem w logice jest to argument erystyczny, który polega na takim sposobie argumentowania, że przytacza się na poparcie swojego stanowiska racji, które zostały przyjęte przez stronę przeciwną albo racji, które wynikają z założeń przyjętych przez stronę przeciwną. Nazwa

Read More

ARGUMENTY AD PERSONAM – „ZWYKŁA” USZCZYPLIWOŚĆ CZY OBRAŻANIE WSPÓŁROZMÓWCY?

Argumenty ad personam to chwyt erystyczny, a jest to postępowanie w dyskusji, które polega na tym, że odnosimy się do argumentów przeciwnika, jak i również do jego osoby. Jest to termin pochodzący z języka łacińskiego, który oznacza dosłownie: argument skierowany/wymierzony

Read More