UZIEMIENIE – POCZUJ DAR PRZEBYWANIA W CIELE

Uziemienie jest częścią naszego energetycznego uzdrowienia, duchowego wglądu i pozytywnych zmian, których doświadczamy. Zakotwiczenie w Ziemi pozwala nam płynąć z prądem nowych zmian planetarnych, pozostając jednocześnie bezpiecznymi w swoim ciele. Zakotwiczenie w Ziemi „Bądź tu i teraz” – wszyscy widzimy

Read More