DEEPAK CHOPRA, CZYLI ZACHOWAJ WIECZNĄ MŁODOŚĆ

Deepak Chopra – amerykański lekarz hinduskiego pochodzenia, z powodzeniem łączy naukę starożytnych Wed z niepowtarzalnym spojrzeniem na współczesną medycynę. Jest również pisarzem, wykładowcą i filozofem, który w swoich książkach ukazuje nam, w jaki sposób możemy przekształcić swoje myślenie, zmienić paradygmaty i przeciwstawić się założeniom, które nam wpojono i które tworzą zaburzony światopogląd.

O wszystkim tym pisze właśnie w książce „Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej młodości ciała i umysłu”…

W świecie uwarunkowań

Na co dzień żyjemy w świecie ograniczeń. W świecie, w którym od najmłodszych lata mamy wpajane przez nauczycieli, rodziców, opiekunów pewne zasady.

To właśnie na podstawie ogólnych informacji tworzymy wspólny, a nie indywidualny światopogląd.

Wszyscy żyjemy w narzuconej iluzji, w uwarunkowaniach starego paradygmatu, który zamiast przynosić nam codzienny młodzieńczy wigor, kondycję, kreatywność, radość, poczucie spełnienia i wykroczenia poza czas, dostarcza nam codzienności dążącej do starzenia się, niedołężności i ostatecznie do śmierci.

Deepak Chopra uważa, że proces starzenia się jest tylko stanem umysłu.

 

Deepak-Chopra.jpg
Deepak Chopra fot.depositphotos.com

 

Nasze ciała starzeją się bez naszej kontroli, ponieważ zostały zaprogramowane zgodnie z ogólnymi, dawnymi przekonaniami.

Jeśli chcemy zatrzymać ten stan, jeśli chcemy odzyskać żywotności, kreatywności, entuzjazm i dynamikę młodości, musimy odrzucić fundamenty przestarzałego światopoglądu.

10 założeń starego paradygmatu

Zdaniem autora książki „Zatrzymaj czas…” wytworzenie doświadczenia ciała i umysłu poza czasem oraz uwolnienie się z więzienia starzejącego się ciała, wymaga porzucenia 10 założeń starego paradygmatu.

Założenia te z reguły tworzą podstawę naszego światopoglądu, odnoszą się do tego, kim jesteśmy i jaka jest prawdziwa natura naszego ciała i umysłu.

Przejmują nasz umysł i jednocześnie osiągają władzę nad ciałem:

 • Istnieje świat obiektywny, niezależny od obserwatora i nasze ciała są aspektem tego obiektywnego świata.
 • Ciało składa się z cząstek materii oddzielonych od siebie w czasie i przestrzeni.
 • Umysł i ciało są oddzielne i niezależne od siebie nawzajem.
 • Materia jest pierwotna, świadomość jest wtórna. Innymi słowy, jesteśmy fizycznymi maszynami, które nauczyły się myśleć.
 • Ludzką świadomość można wyjaśnić całkowicie jako produkt biochemii.
 • Jako jednostki jesteśmy oddzielonymi od innych, niezależnymi bytami.
 • Nasze postrzeganie świata jest automatyczne i daje nam rzetelny obraz tego, jaki on naprawdę jest.
 • Czas jest absolutem, a my jesteśmy więźniami tego absolutu. Nikt nie umknie spustoszeniom dokonywanym przez czas.
 • Nasza prawdziwa natura jest całkowicie określona przez ciało, ego i osobowość. Jesteśmy wiązkami wspomnień i pragnień zamkniętych w opakowaniu z krwi i kości.
 • Cierpienie jest konieczne – jest częścią rzeczywistości. Nieuchronnie stajemy się ofiarami chorób, starości i śmierci.

Podstawy nowej rzeczywistości

Deepak Chopra uważa, że założenia starego paradygmatu w żadnym stopniu nie opisują trafnie otaczającej nas rzeczywistości.

Starzenie się jest bowiem procesem odwracalnym, a świat należy do ludzi odważnych, gotowych otworzyć się na to, co nieznane.

Dlatego też każde stare założenie można zastąpić nową, rozszerzoną jego wersją.

Co prawda założenia nowego paradygmatu, podstawy nowej rzeczywistości również są stworzone przez ludzki umysł, ale są pełniejsze, opierają się na odkryciach fizyki kwantowej, pozwalają zapoznać się z nową wersją prawdy, która daje nam o wiele więcej wolności i władzy nad kierowaniem procesami starzenia się.

 • Świat fizyczny, włącznie z naszymi ciałami, powstaje jako reakcja na obserwatora. Tworzymy nasze ciała tak samo, jak tworzymy doświadczenie naszego świata.
 • W swojej istocie nasze ciała składają się z energii i informacji, a nie ze stałej materii. Ta energia i informacja są tylko wierzchołkiem nieskończonych pól energii i informacji przenikających cały Wszechświat.
 • Umysł i ciało są nierozdzielną jednością. Jedność, która jest „mną”, rozdziela się na dwa strumienie doświadczenia. Doświadczam subiektywnego strumienia, na który składają się myśli, uczucia i pragnienia oraz doświadczam strumienia obiektywnego, czyli mojego ciała. Jednak na głębszym poziomie te dwa strumienie spotykają się w tym samym twórczym źródle. To właśnie z tego źródła wypływa nasze życie.
 • Biochemia ciała jest wytworem świadomości. Przekonania, myśli i emocje tworzą reakcje chemiczne, które podtrzymują życie w każdej komórce. Starzejąca się komórka jest końcowym produktem świadomości, która zapomniała, że może zawsze pozostawać jak nowa.
 • Postrzeganie wydaje się automatyczne, ale naprawdę jest ono zjawiskiem wyuczonym. To,
  w jakim świecie żyjesz, włącznie z doświadczeniem Twojego ciała, jest w całości podyktowane tym, jak nauczyłeś się go postrzegać. Gdy zmienisz swoje postrzeganie, zmienia się Twoje doświadczenie ciała i Twój świat.
 • Impulsy inteligencji w każdej sekundzie tworzą Twoje ciało na nowo. To, czym jesteś, jest sumą tych impulsów, a kiedy zmienisz ich wzorzec, Ty sam również się zmienisz.
 • Chociaż każda osoba wydaje się oddzielona i niezależna, wszyscy jesteśmy połączeni ze wzorcami inteligencji, które kształtują cały Wszechświat. Nasze ciała są częścią uniwersalnego ciała, a nasz umysł jest aspektem uniwersalnego umysłu.
 • Jedynie wieczność, a nie czas, istnieje absolutnie. Czas jest wiecznością podzieloną na odcinki, bezczasowością, którą posiekaliśmy na kawałki (sekundy, godziny, dni, lata). To, co nazywamy czasem liniowym, jest odzwierciedleniem naszego sposobu postrzegania zmiany. Gdybyśmy potrafili postrzegać to, co niezmienne, wtedy czas, jakim go znamy, przestałby istnieć. Możemy nauczyć się przyswajać sobie to, co niezmienne, wieczność, absolut. Robiąc to, stajemy się gotowi do stworzenia fizjologii nieśmiertelności.
 • Każdy z nas zamieszkuje rzeczywistość leżącą poza wszelką zmianą. Głęboko w nas, niedostępny pięciu zmysłom, znajduje się najgłębszy rdzeń naszej istoty, pole poza zmianami, które tworzy osobowość, ego i ciało. Ten byt jest naszym zasadniczym stanem – tym, czym naprawdę jesteśmy.
 • Nie jesteśmy ofiarami starości, chorób ani śmierci. Są one częścią scenografii, a nie obserwatora, który jest odporny na wszelkie zmiany. Tym obserwatorem jest duch, będący wyrazem wiecznego bytu.

Życie w zgodzie z zasadami nowej rzeczywistości pozwala odkryć, że świat niewidzialny jest światem prawdziwym, a my jesteśmy w stanie odkryć swój ukryty potencjał i dotrzeć do ogromnych pokładów kreatywnej mocy, która blokowana tkwiła i tkwi w nas od zawsze…

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.