POSZERZONA LISTA RAKOTWÓRCZYCH SUBSTANCJI – POZNAJ ZAGROŻENIA!

100 tysięcy osób w ciągu najbliższych 50 lat – tyle istnień ludzkich zdaniem Parlamentu Europejskiego uda się uratować, dzięki poszerzeniu listy substancji rakotwórczych i mutagennych. Regulacje prawne dotyczą przede wszystkim miejsc pracy. Jednakże część substancji uznanych za przyczyniające się do powstawania nowotworów, można znaleźć również w żywności.

Nowe uregulowania

W środę 25 października 2017 roku Parlament Europejski przyjął nowe uregulowania w sprawie dodania do listy rakotwórczych substancji nowych pozycji, które przede wszystkim stanowią zagrożenie w miejscu pracy.

W myśl nowych regulacji ustanowiono maksymalne dopuszczalne stężenia rakotwórczych lub mutagennych substancji chemicznych w powietrzu w miejscu pracy.

Pracodawcy będą mieli obowiązek identyfikowania i oceny zagrożenia dla pracowników, którzy są narażeni na działanie tych substancji oraz będą zmuszeni podjąć środki zapobiegawcze.

Według Parlamentu Europejskiego na działanie wpisanych na listę substancji narażeni są najbardziej pracownicy sektora tekstylnego, budowlanego, chemicznego i drzewnego.

W głosowaniu oddano 540 głosów za, 6 przeciw i 119 wstrzymanych.

Po zatwierdzeniu przez Radę Unii Europejskiej nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni po publikacji.

Rak – choroba zawodowa XXI wieku

Sprawozdawczyni projektu Marita Ulvskog (Socjaliści i Demokraci) wyraziła wielką radość
z powodu takich zmian:

Jestem niezmiernie szczęśliwa, że Unia Europejska wreszcie zmieniła dyrektywę w sprawie substancji rakotwórczych i mutagennych. Dziesięć lat zajęło osiągnięcie tego bardzo ambitnego programu. Pracownicy muszą wiedzieć, że są chronieni. […] rak jest największym zabójcą w miejscu pracy i nadal będziemy z nim walczyć.

Parlament Europejski zaznacza, że choroby nowotworowe w Unii Europejskiej są obecnie główną przyczyną zgonów związanych z pracą.

Rocznie ok. 53% ludzi umiera na raka, podczas gdy zgony spowodowane chorobami układu krążenia stanowią 25%, a chorobami układu oddechowego zaledwie 6%.

Najczęstszymi postaciami raka jako choroby zawodowej są rak płuc, międzybłoniak (nowotwór pierwotny opłucnej) oraz rak pęcherza moczowego.

Rakotwórcze związki

Na liście substancji rakotwórczych lub mutagennych pojawił się:

  • Akrylamid – najczęściej stosowany związek, głównie w produkcji przemysłowej i branży spożywczej, obecny również w dymie tytoniowym.

Przyczynia się do występowania m.in. nowotworów przewodu pokarmowego, miażdżycy oraz uszkadza układ nerwowy.

Obecny w wielu produktach spożywczych – przede wszystkim w wysoko przetworzonych wyrobach ziemniaczanych i zbożowych (np. chipsach, mrożonych frytkach, płatkach śniadaniowych, gotowych ciastach, herbatnikach, kawie rozpuszczalnej). Powstaje
w wysokich temperaturach, w trakcie podgrzewania, smażenia lub pieczenia.

  • Bromek winylu (bromoeten, BE) – jest bezbarwnym, łatwopalnym gazem o ostrym zapachu. Stosowany jest jako związek przejściowy w syntezie organicznej i w produkcji polimerów, kopolimerów, środków zmniejszających palność, farmaceutyków oraz fumigantów (środków ochrony roślin).

Zbyt duże stężenie działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, powoduje senność, zawroty głowy, a przy przewlekłym narażeniu prowadzi do powstania raka wątroby.

  • Hydrazyna – jest bezbarwną, bardzo silnie trującą cieczą, najczęściej używaną w produkcji paliwa, głównie rakietowego, ale także jako odczynnik do wykrywania ketonów i cukrów.

Do organizmu człowieka może przeniknąć przez skórę, drogami oddechowymi i układem pokarmowym, gdzie ulega kumulacji.

Drażni skórę, usta, gardło i płuca, powodując ich silne oparzenia. Może wywoływać raka
i depresję układu nerwowego.

  • Pył krzemionkowy – to jeden z najpopularniejszych dodatków do betonu, zapraw, wyrobów gumowych, farb, wytwarzania zapałek, materiałów ochronnych dla hutnictwa oraz materiałów ceramicznych stosowanych do ociepleń domów.

Styczność z tą szkodliwą substancją w pracy zwiększa częstotliwość występowania nowotworów płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, pylicy lub krzemicy płuc.

  • Tlenek etylenu (oksiran) – stosowany jest w medycynie do sterylizacji sprzętu, ale także
    w produkcji leków i przypraw m.in. jako środek grzybobójczy.

Głównie podrażnia oczy, powodując zmiany w gałkach ocznych, a w skrajnych przypadkach prowadząc nawet do ślepoty.

  • Włókna ceramiczne ogniotrwałe – zastąpiono nimi azbest w produkcji materiałów termoizolacyjnych, izolacyjnych, uszczelniających i filtracyjnych. Na rynku jest dostępny różnorodny asortyment tych materiałów, a mianowicie: płyty, tektury, papier, maty, koce, taśmy i sznury.

Najbardziej narażone szkodliwe działanie włókien ceramicznych ogniotrwałych są osoby pracujące podczas produkcji tych materiałów.

Parlament Europejski podjął również decyzję o zmianie dopuszczalnych limitów dotyczące pyłów, które powstają podczas cięcia drewna oraz chlorku winylu pochodzącego z produkcji materiałów PCV.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.