CZY MOŻNA ODMÓWIĆ WYKONANIA TESTU NA KORONAWIRUSA? – Odkrywamy Zakryte
CZY MOŻNA ODMÓWIĆ WYKONANIA TESTU NA KORONAWIRUSA?

Czy można odmówić wykonania testu na obecność koronawirusa? Takie pytania nie są rzadkością. Pacjenci powołują się na ustawę o prawach pacjenta, która głosi, że pacjent musi wyrazić zgodę na diagnozowanie i leczenie. Tymczasem stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie jest jednoznaczne…

Nie ma możliwości odmowy wykonania testów w kierunku koronawirusa jeśli jest wskazanie lekarskie tj. pacjent przejawia objawy niewydolności oddechowej, ma gorączkę, kaszel, duszność. Nie jest konieczne spełnienie żadnych dodatkowych kryteriów epidemiologicznych.

Powyższą informację od GIS można przeczytać na oficjalnej stronie gov.pl

Czy jest to zgodne z prawem?

Radcy prawni oraz rzecznik praw pacjenta twierdzą, że tak, gdyż przepisy dotyczące zgody na wykonanie badania (testu) i leczenie stosuje się, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej.

Dotyczy to wyjątków wynikających z interesu społecznego i ochrony zdrowia publicznego.

Takim aktem prawnym jest ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która wskazuje na obowiązek poddawania się osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań.

Zgodnie z tą ustawą nie można odmówić wykonania badania (testu) na obecność koronawirusa i pacjent powinien współpracować ze służbami sanitarnymi.

Ma on prawo do informacji o swoim stanie zdrowia oraz podejmowanych czynnościach medycznych

Co więcej, policja może użyć przymusu, jeśli pacjent będzie odmawiała poddania się badaniu.

Zdaniem dr. Mariusza Sokołowskiego, emerytowanego policjanta i byłego rzecznika Komendy Głównej Policji, zgodnie z art. 36 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, można zastosować środki przymusu bezpośredniego w postaci przytrzymywania, unieruchomienia lub przymusowego podania leków.

A i tak będą ci wmawiać, że żyjesz w „wolnym państwie” i mamy „demokrację”…

⇒ Czytaj także: DR ANDREW WAKEFIELD OSTRZEGA PRZED SZCZEPIONKAMI NA KORONAWIRUSA

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową kontakt@odkrywamyzakryte.com i ogłoszenia KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.