POZYCJA SNU A CHARAKTER I OSOBOWOŚĆ

Pozycja snu, czyli bezwiedny układ tułowia, nóg i rąk w czasie nocnego odpoczynku dostarcza wielu informacji na temat naszej osobowości i cech charakteru. Dowiodły tego badania naukowe przeprowadzone przez profesora Chrisa Idzikowskiego, dyrektora placówki Sleep Assessment and Advisory Service (SAAS).

Pozycja snu przedmiotem badań

Pierwszym badaczem, który zajął się analizowaniem pozycji snu, był profesor Chris Idzikowski z Uniwersytetu Surrey w Anglii, pełniący funkcję dyrektora placówki Sleep Assessment and Advisory Service (SAAS).

Brytyjski naukowiec poddał eksperymentalnemu badaniu grupę 1000 gości hotelowych.

Najpierw u każdego wyodrębniono dominujące cechy osobowości i charakteru, a następnie obserwowano pozycję ciała podczas snu.

W ten oto sposób wyodrębniono sześć najpopularniejszych pozycji snu, by następnie porównać je z dominującymi u danej osoby cechami.

Wyniki eksperymentu prof. Idzikowski podsumował tak: Jesteśmy świadomi języka ciała na jawie, po raz pierwszy jednak możemy się przekonać, co mówi o nas nasza podświadomość.

Dzięki temu doświadczeniu badaczom udało się przypisać do każdej pozycji snu odpowiadające jej cechy charakteru i osobowości.

Co więcej ustalono, że większość badanych przybierało podczas snu tę samą pozycję każdej nocy, dzięki czemu można określić, co kogo charakteryzuje.

Jedynie 5% ochotników odbiegało od tych ustaleń, przybierając różne pozycje snu w czasie dalszych obserwacji.

Badaniem pozycji snu w kontekście osobowości zajmowali się również inni naukowcy, m.in. Robert Phipps z Anglii, ekspert w dziedzinie mowy ciała.

Wszyscy doszli do tych samych wniosków, zgodnie twierdząc, że pozycja snu odzwierciedla nasze cechy charakteru i osobowość.

Pokaż mi, jak śpisz?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, badacze wyodrębnili sześć podstawowych pozycji snu.

Należą do nich:

Pozycja embrionalna (pozycja płodu) – położenie na boku z podkurczonymi nogami i rękami, wybrana przez 41% badanych, w tym w większości przez kobiety.

Jest uważana za najzdrowszą ze wszystkich innych pozycji snu.

pozycja-embrionalna.jpg
Pozycja snu embrionalna fot.123rf.com

Charakteryzuje ludzi:

 • z bardzo wrażliwym wnętrzem, choć szorstkich w obyciu;
 • czasami lękliwych i zamkniętych w sobie;
 • potrzebujących wsparcia, ponieważ są skłonni do wyolbrzymiania problemów
  i niepotrzebnego zamartwiania się;
 • początkowo nieśmiałych, lecz szybko wstępujących na drogę otwartości i nawiązywania kontaktów;
 • za wszelką cenę dążących do realizacji swoich marzeń.

Ta pozycja snu może zwiastować także wyczerpanie, skrytość lub kłopoty zawodowe.

Pozycja kłody (kloca) – położenie na boku z wyprostowanymi kończynami wyciągniętymi wzdłuż tułowia, wybrana przez 15% badanych. 

pozycja-sen-kłoda.jpg
fot.123rf.com

Osoby, które wybierają tę pozycję snu, są:

 • służbistami;
 • z natury otwarte i ufne, ale niekiedy naiwne i łatwowierne;
 • towarzyskie, lubią przebywać w większym gronie osób;
 • czasami zbyt wyluzowane;
 • niekiedy bardzo uparte;
 • lubią podlegać innym, polegać na ich opinii i przyjmować zasady grupy.

Tę pozycję snu często wybierają urodzeni zwycięzcy i ludzie sukcesu.

Pozycja zachłanna (tęskniąca)spanie na boku z wyprostowanymi nogami i wyciągniętymi przed siebie do przodu rękami (ustawionym jakby do gestu obejmowania), wybrana przez 13% uczestników badania. 

pozycja-sen-zachłanna.jpg
fot.depositphotos.com

Taka pozycja snu odnosi się do osób:

 • z natury podejrzliwych i nieufnych;
 • często chciwych i cynicznych, co ukrywają pod maską otwartości i przyjacielskości;
 • powolnych, zwłaszcza w podejmowaniu decyzji;
 • upartych i trudnych do przekonania;
 • o bujnym życiu towarzyskim;
 • w głębi serca bardzo niedowartościowanych i samotnych.

Pozycja żołnierska (na wznak) –

ułożenie na plecach z wyprostowanymi nogami i rękami ułożonymi wzdłuż tułowia, wybrana przez 8% badanych. 

pozycja-sen-żołnierska.jpg
fot.depositphotos.com

Ta pozycja snu jest najczęściej wybierana przez ludzi:

 • spokojnych;
 • cichych;
 • zorganizowanych, ułożonych;
 • biorących życie na poważnie;
 • silnych i zrównoważonych;
 • stawiających wysokie wymagania sobie i swojemu otoczeniu;
 • ufających autorytetom;
 • konformistycznych;
 • zdystansowanych do życia.

Pozycja spadania (swobodna)

spanie na brzuchu, głowa odwrócona na bok, ręce wyciągnięte wzdłuż siebie, pod głową lub pod poduszką, wybrana przez 7% uczestników eksperymentu.

pozycja-sen-spadania.jpg
fot.123rf.com

Jest pozycją snu, która należy do osób:

 • z jednej strony towarzyskich, a z drugiej zuchwałych;
 • wiedzących, czego chcą od życia;
 • mających swoje zdanie;
 • niepozwalających sobie „wejść na głowę”;
 • spontanicznych;
 • czasami nerwowych;
 • nielubiących krytyki;
 • otwartych i przebojowych;
 • lubiących mieć nad wszystkim kontrolę.

Pozycja rozgwiazdy

położenie na plecach z rękoma ułożonymi na poduszce lub rozłożonymi na boki, wybrana przez 5% badanych.

pozycje-sen-rozgwiazda.jpg
fot.123rf.com

Ta pozycja snu charakteryzuje osoby:

 • empatyczne;
 • lojalne;
 • pomocne i przyjacielskie;
 • otwarte;
 • wrażliwe na krzywdę innych;
 • pogodne;
 • stroniące od bycia w centrum uwagi;
 • zawsze gotowe do pomocy.

Często jest to pozycja snu wybierana przez dzieci, dlatego przyjęto twierdzić, że w ten sposób sypiają ludzie spokojni o swój los, bez kłopotów i problemów.

Powiedz mi, ile śpisz?

Okazuje się, że nie tylko pozycja snu wyraża nasz charakter, ale i jego długość.

Osoby, które preferują ekstremalnie krótki sen do 4,5 godziny na dobę, są bardzo aktywne i zachłanne na życie, przy czym są niecierpliwe i czasami agresywne.

Osoby sypiające od 5 do 7 godzin na dobę również należą do osób aktywnych.

Charakteryzuje je pozytywne nastawienie do życia, pewność siebie, bystrość umysłu oraz umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji.

sen-mężczyzna.jpg
fot.123rf.com

Połowa osób korzysta z normalnego, 7-8-godzinnego czasu poświęcanego na sen.

Są to osoby zrównoważone, wyważone w swych działaniach.

Nie odznaczają się szczególną dynamiką ani lenistwem w swym działaniu.

Raczej skupiają się na rzetelnym i czasowym wykonaniu powierzonych im zadań.

Długi sen, trwający powyżej 9 godzin na dobę wybierają wrażliwi introwertycy.

Często są to osoby o artystycznej duszy, niestety ze skłonnościami do chorób psychicznych i psychosomatycznych.

Co ciekawe, badania udowodniły także, że osoby, które do spania wybierają lewą stronę łóżka są pozytywniej nastawieni do życia, wykazują dużą kreatywność i optymizm w działaniu oraz częściej niż „prawostronni” mają stałą, lubianą przez siebie pracę.

Czyż to nie jest dobry powód do zmian i walki o lewą stronę łóżka?

Skuteczna pomoc psychologiczna kliknij  TUTAJ

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.