RAPORT „DLACZEGO WIĘKSZOŚĆ INWESTYCJI OSIĄGA SŁABE WYNIKI”?

Dzisiejszy post powstał na podstawie raportu opracowanego przez Lyn Alden. Nie jest zatem moją prywatną opinią, a zbiorem zebranych i wnikliwie przeanalizowanych danych przez profesjonalistkę, która podbija rynki finansowe swoją analizą. Wniosek wynikający z raportu głosi: „dane historyczne pokazują, że większość inwestycji osiąga słabe wyniki”. Dotyczy to obligacji, akcji i nieruchomości jako klasy aktywów. Prawie wszystkie one stanowią złą inwestycję dla zewnętrznych inwestorów pasywnych.

Obligacje-tutaj nadmienię, że analiza dotyczy głównie amerykańskiego rynku.

Przez okres 100 lat dolar amerykański ustąpił siły jedynie frankowi szwajcarskiemu.

Dzięki pozycji Stanów Zjednoczonych, amerykańska waluta stała się światową walutą rezerwową i handlową.

Mimo to, gdybyśmy trzymali dolary, zamiast złota przegralibyśmy tę konkurencję.

Twarde dane mówią same za siebie.

Ulokowanie 100 dolarów w 3 klasy aktywów na okres od 1928 r. do 2023 r. wykazało następujące wyniki: – amerykańskie bony skarbowe – 2249 dolarów – złoto

– 10 042 dolary Ważnym wskaźnikiem, jaki należy uwzględnić przy tych wyliczeniach, jest ilość dolarów, jaka została w tym samym okresie „wydrukowana”. Od 1928 r. do 2023 r. podaż dolara w USA wzrosła 400 krotnie.

Złoto w długim horyzoncie czasu utrzymuje siłę nabywczą.

Na podstawie tego wyliczenia można to łatwo matematycznie udowodnić. Podaż złota średnio rocznie przyrasta o 1,5%, zatem w ciągu 95 lat jego ilość wzrośnie 4 – krotnie

. Każda jednostka złota wyceniona w dolarze wzrosła 100 x (ze 100 dolarów mamy 10 042).

Kapitalizacja rynkowa złota wzrosła wg tych wyliczeń 400 x, co jest zgodne ze wskazanym wzrostem podaży pieniądza.

Stąd złoto jest aktywem, które w średnim i długim horyzoncie czasowym utrzymuje siłę nabywczą.

Jeśli 100 lat temu za uncję złota można było kupić szyty na miarę garnitur, to dziś także uszyjemy dobry garnitur (tylko pytanie, gdzie:) za równowartość uncji złota.

Dotyczy to każdej klasy aktywów. Poniżej przeliczenie ilości baryłek ropy, jakie można było przez 100 lat nabywać za złoto. warto, że siła nabywcza złota wzrasta w przypadku rzeczy, w których produkcji jesteśmy coraz lepsi.

 

Przykładem jest elektronika-możemy kupić coraz więcej iPhone’ów, inny ważny przykład to płody rolne i ubrania.

Akcje

Giełda akcje

Badanie rynku akcji daje ciekawy wniosek.

Tylko niewielki procent akcji generuje praktycznie wszystkie zyski na rynkach akcji.

Zatem jesli nie trafiasz w „TE” akcje, jesteś przeważnie pod kreską.
Ponownie przytoczę liczby.

Spośród 26 000 akcji badanych na przestrzeni 1926-2019 roku zaledwie 86 odpowiadało za połowę wszystkich zysków wyższych niż bony skarbowe.

Oznacza to, że podejmowanie nadmiernego ryzyka (rynek akcji wykazuje dużo większą zmienność, niż traktowany jako stabilny rynek bonów skarbowych) było bezsensowne.

Można było częściej stracić niż zyskać, a zysk nie równoważył ryzyk.

Skoro znaczna część akcji dawała wynik niższy od bonów skarbowych, a bony były zgodnie z poprzednim badaniem słabsze od złota, znów złoto w średnim i długim horyzoncie okazało się zwycięzcą.

Warto dobitnie podkreślić, że badania dotyczą Stanów Zjednoczonych, które miały najlepsze wyniki w ubiegłym stuleciu.

Oczywiście profesjonalni gracze, którzy wytypowali pierwszą 500 akcji i sprawnie nią obracali, mogli wyjąć znacznie większe kwoty, ale nadal był to tylko 4% odsetek akcji.

Nieruchomości

nieruchomości

Te zawsze kojarzą się z dobrą i zyskowną klasą aktywów.

Czy na pewno?

Z przytoczonego raportu wynika, że zainwestowane 100 dolarów w 1928 r. zamieniłoby się w 5360 dolarów w 2023 r.

To lepiej niż przy bonach skarbowych, ale gorzej niż obligacje skarbowe i złoto.

Nadal, posługując się raportem, przytaczam następujące wyniki: nominalny wskaźnik cen domów w USA od 1890 do dzisiaj wzrósł 88x.

Tymczasem cena jednostki złota w tym samym okresie przyrosła 123 razy. Jeśli uwzględnimy jeszcze stawkę za utrzymanie nieruchomości oraz podatek, różnica między tymi wartościami byłaby jeszcze wyższa.

Należy tutaj zaznaczyć, że nieruchomość nierówna nieruchomości.

Kluczowe znaczenie ma lokalizacja, rozwój okolicy oraz demografia.

Podobnie jak w przypadku akcji, były obszary, w których zakup nieruchomości był przysłowiową żyłą złota.

Autor raportu dla przeciwwagi przypomina, że w USA są nieruchomości np. w Detroit, których wartość spadła do zera.

Podobna okoliczność ma miejsce przy wybuchu konfliktu zbrojnego w danym regionie.

Konkluzja

W zmieniającym się środowisku ekonomiczno-politycznym należy pamiętać o dywersyfikacji swoich aktywów.

Z perspektywy pasywnego inwestora zewnętrznego, którego celem jest takie zaangażowanie kapitału, by osiągnąć maksymalną stopę zwrotu, ważne jest poszukiwanie akcji spółek mających trwałą przewagę konkurencyjną (efekt sieciowy, silna marka, efekt skali, udział w oligopolu).

Druga sugestia dotyczy nieopierania się na historycznych danych i na ich podstawie budowania przyszłej strategii.

Wszystko wskazuje na to, że warunki, które przed nami będą diametralnie różne od tych, które znamy.

Twarde pieniądze-fizyczne złoto i srebro, stają się poważną alternatywą dla znanych i dotąd obleganych rynków finansowych.

Poważne podmioty analityczne sugerują, by metale fizyczne stanowiły ważną część portfela inwestycyjnego.

Szczególnie teraz, kiedy wiatr zmienia kierunek i nie wieje już w plecy, a w twarz akcjom.

Załączam raport Lyn Alden: https://www.lynalden.com/most-investments-are-bad/

Katarzyna Szewczyk

 Czytaj także: ODWAGA CZYNI WOLNYM, CZYLI JAK POKONAĆ SYSTEM?

Portal Odkrywamy Zakryte jest cenzurowany w Google i na Facebooku, bo nie jesteśmy finansowani przez rząd, aby publikować kłamstwa i propagandę. Wesprzyj prawdziwie niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.