Health Passport – Odkrywamy Zakryte

PASZPORTY ZDROWIA URUCHOMIONE NA PIERWSZEJ PLATFORMIE CYFROWEJ

Paszporty zdrowia irlandzkiej grupy ROQU działają na pierwszej na świecie tego typu platformie cyfrowej. Aplikacja przechodzi program pilotażowy w domach opieki, edukacji, logistyce, produkcji, hotelarstwie i imprezach, ale została zaprojektowana tak, aby zachować możliwość jej rozszerzenia na skalę światową. Grupa

Read More