nathowie - Odkrywamy Zakryte

NATHOWIE – TAJEMNICZY PRAKTYCY HATHAJOGI

Nathowie to założona pod koniec XII wieku przez Dżńaneswara wisznuicka sekta religijna, której przedstawiciele działają głównie na terenie Maharasztry i Bengalu. Niewielu spotyka ich na swojej drodze, niewiele wiadomo na ich temat. Są tajemniczy, zazwyczaj wędrują w odosobnieniu, skupiając się

Read More