rada Europy – Odkrywamy Zakryte

REZOLUCJA RADY EUROPY: SZCZEPIENIE COVID-19 NIE MOŻE BYĆ OBOWIĄZKOWE!

27 stycznia 2021 r. odbyło się zgromadzenie Rady Europy, podczas którego przyjęto sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju oraz ogłoszono tekst rezolucji dotyczącej szczepionek Covid-19. Temat jest bardzo ważny, bo traktuje o przymusach i dyskryminacji z powodu szczepień.

Read More