REZOLUCJA RADY EUROPY: SZCZEPIENIE COVID-19 NIE MOŻE BYĆ OBOWIĄZKOWE! – Odkrywamy Zakryte
REZOLUCJA RADY EUROPY: SZCZEPIENIE COVID-19 NIE MOŻE BYĆ OBOWIĄZKOWE!

27 stycznia 2021 r. odbyło się zgromadzenie Rady Europy, podczas którego przyjęto sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju oraz ogłoszono tekst rezolucji dotyczącej szczepionek Covid-19. Temat jest bardzo ważny, bo traktuje o przymusach i dyskryminacji z powodu szczepień.

Debata zgromadzenia Rady Europy w dniu 27 stycznia 2021 r. dotyczyła względów etycznych, prawnych i praktycznych szczepionek Covid-19.

Przyjęty tekst Rezolucji 2361 (2021) informuje, że szybkość, z jaką opracowywane są szczepionki, może stanowić trudne do zwalczenia wyzwanie w budowaniu zaufania do nich.

W punkcie 7. Rezolucji podjęto się kwestii obowiązków rządu w odniesieniu do opracowywania i przydziału szczepionek Covid-19 oraz do zapewnienia ich dostępności, szczepienia dzieci, a także monitorowania długoterminowych skutków szczepionek COVID-19 i ich bezpieczeństwa.

Nas najbardziej interesuje kwestia obowiązku / przymusu szczepień oraz kwestii skutków ubocznych.

Zobaczmy, co na ten temat napisano w europejskim dokumencie (wybrano najważniejsze fragmenty):

Zgromadzenie wzywa zatem państwa członkowskie i Unię Europejską do:

7.1 w odniesieniu do opracowywania szczepionek Covid-19:

7.1.1 zapewnić wysoką jakość badań, które są rzetelne i prowadzone w sposób etyczny, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie (ETS nr 164, Konwencja z Oviedo) oraz Protokołu dodatkowego dotyczącego badań biomedycznych (CETS nr. 195), które stopniowo obejmują dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące;

7.1.2 zapewnić, że organy regulacyjne odpowiedzialne za ocenę i autoryzację szczepionek przeciwko Covid-19 są niezależne i chronione przed naciskiem politycznym;

7.1.3 zapewnić przestrzeganie odpowiednich minimalnych standardów bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionek;

7.1.4 wdrożyć skuteczne systemy monitorowania szczepionek i ich bezpieczeństwa po ich wprowadzeniu do ogółu społeczeństwa, również w celu monitorowania ich długoterminowych skutków;

7.1.5 wprowadzić niezależne programy odszkodowań za szczepienia, aby zapewnić odszkodowanie za nienależne szkody i szkody wynikające ze szczepień;

 

7.3 w odniesieniu do zapewnienia dostępu do szczepionek:

7.3.1 dopilnować, aby obywatele zostali poinformowani, że szczepienie NIE jest obowiązkowe i że nikt nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli sami nie chcą tego zrobić;

7.3.2 zadbać o to, aby nikt nie był dyskryminowany z powodu braku szczepienia, z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia lub braku chęci szczepienia;

 

7.4 w odniesieniu do szczepienia dzieci Covid-19:

7.4.3 zapewnić, że opinie dzieci są należycie uwzględniane, stosownie do ich wieku i dojrzałości; jeżeli nie można uzyskać zgody dziecka, dopilnować, aby zgoda została wyrażona w innych formach i była oparta na wiarygodnych i odpowiednich do wieku informacji;

7.5.2 używać świadectw szczepień wyłącznie w celu monitorowania skuteczności szczepionek, potencjalnych skutków ubocznych i zdarzeń niepożądanych.

Podsumowując decyzje Rady Europy:

  • SZCZEPIENIE COVID-19 NIE MOŻE BYĆ OBOWIĄZKOWE!
  • NIE MOŻNA NIKOGO PRZYMUSZAĆ DO SZCZEPIEŃ!
  • NIE MOŻNA NIKOGO DYSKRYMINOWAĆ, ŻE NIE ZASZCZEPIŁ SIĘ NA COVID-19!
  • ZA SZKODY SPOWODOWANE SZCZEPIONKĄ NALEŻĄ SIĘ ODSZKODOWANIA!

⇒ Czytaj także: KTO WPROWADZI OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ, TEN TRAFI PRZED TRYBUNAŁ W HADZE

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.