MINISTERSTWO ZDROWIA POWOŁUJE ZESPÓŁ DS. ZAKUPU SZCZEPIONKI NA COVID-19 – Odkrywamy Zakryte
MINISTERSTWO ZDROWIA POWOŁUJE ZESPÓŁ DS. ZAKUPU SZCZEPIONKI NA COVID-19

Ministerstwo Zdrowia nie próżnuje. 18 sierpnia 2020 roku wydano zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw zakupu szczepionki na COVID-19. Co przewiduje i zarządza wydany dokument?

Powołany Zespół będzie organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia, którego głównym zadaniem będzie:

1) dokonanie oceny zasadności zakupu przez Rzeczpospolitą Polską poszczególnych szczepionek przeciwko chorobie COVID-19, wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2;

2) dokonanie ewaluacji potencjalnych potrzeb i możliwości w zakresie dokonanie ewaluacji potencjalnych potrzeb i możliwości w zakresie zakupu szczepionki, albo szczepionek, o których mowa w pkt 1, w szczególności pod kątem docelowej populacji do zaszczepienia, z uwzględnieniem jej liczebności i gradacji priorytetów w zakresie szczepienia poszczególnych grup społecznych…

De facto powołano Zespół, który ma decydować o tym, kogo i kiedy zaszczepić nieistniejącą szczepionką na COVID-18, która patrząc logicznie – nawet w momencie wdrożenia na rynek – nie będzie miała potwierdzonej skuteczności ani bezpieczeństwa.

Jednak Ministerstwo Zdrowia zapewnia nas, że zostanie ona kupiona.

Zarządzenie nie przewiduje ani składania oświadczeń o braku konfliktu interesu przez członków zespołu, ani też obligatoryjnego udziału niezależnej strony społecznej w pracach zespołu:

§3.2 W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, eksperci zewnętrzni zaproszeni przez Przewodniczącego.

Dodajmy jeszcze, że decyzje, które będą zapadać na posiedzeniach Zespołu muszą być objęte tajemnicą:

§7. Osoby wymienione w §3 zachowują w poufności informacje, jakie powezmą w związku z uczestnictwem w pracach Zespołu.

§8.1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

Czyli na posiedzeniu m.in. członków ministerialnych rządu, z GIS, GIF, NFZ i konsultantów krajowych ds. chorób zakaźnych zapadną decyzje, na które nikt i nic z zewnątrz wpływu mieć nie będzie.

Prosta dyktatura: wy (szarzy obywatele) nam (rządowi) nie będziecie mówić, co mamy robić, ale my wam powiemy, co zamierzamy i co wy będziecie musieli bez mrugnięcia okiem przyjąć.

Nic więc dziwnego, że rodzą się uzasadnione obawy, że przyjęcie szczepionki będzie wymuszane w podobny sposób jak teraz noszenie maseczek, wykonywanie testów czy poddawanie się kwarantannie.

⇒ Czytaj także: KODEKS NORYMBERSKI I ETYKA PRZECIWKO PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową kontakt@odkrywamyzakryte.com i ogłoszenia KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.