SYMBOLIKA ZWIERZĄT – POZNAJ SWOJE ZWIERZĘ MOCY

Zwierzęta, potężne energie, które wspierają nas w naszej ludzkiej wędrówce po Ziemi. Zwierzęta w swojej fizycznej postaci są dla nas przyjaciółmi, opiekunami i nauczycielami, jeżeli tylko potrafimy zaufać im i uważnie obserwować ich zachowanie pełne mądrości życia w zgodzie z naturą.

Tak żyjemy w świecie materialnym. Na płaszczyźnie energetycznej wsparcie zwierząt dla ludzi jest jeszcze potężniejsze.

Według wielu przekazów w momencie naszych narodzin towarzyszy nam duch, energia jednego ze zwierząt. Jest to nasze osobiste zwierze mocy.

Towarzyszy nam przez całe nasze życie i jest odzwierciedleniem drogi, jaką wybrała nasza dusza na to wcielenie. Jest siłą, wsparciem, przewodnikiem i naszym towarzyszem, a zarazem wyrazem naszego potencjału.

W trakcie naszego życia przychodzą do nas i odchodzę inne energie zwierząt. Są to nasi przewodnicy, opiekunowie, doradcy, obrońcy, inspiratorzy.

Pojawiają się w różnych momentach, wydarzeniach, czy sytuacjach naszego życia. Przynoszą nam przesłanie i wsparcie bądź ostrzeżenie.

Jak poznać swoje życiowe zwierzę mocy i przywołać przewodnika na dany moment naszego życia?

Bardzo ważna jest intencja i jasno postawiona prośba, czy pytanie. Następnie możemy posłużyć się, gotowymi lub własnoręcznie zrobionymi kartami zwierząt mocy.

Możemy poprosić o czytelny znak, obraz, czy odpowiedź w postaci snu. Na pewno po wysłaniu takiej intencji i prośby potrzebujemy być uważni na odpowiedź.

Możemy, formułując swoją intencję poprosić o jasną, nie pozostawiającą wątpliwości wiadomość.

Może się zdarzyć, iż odkryjemy, że poprzez życie prowadzi nas nie jedno, a np. dwa zwierzęta mocy.

Takie sytuacje też się zdarzają.

Co przekazują nam zwierzęta, które do nas przychodzą?

WILK- SIŁA PRZYWÓDCZA, NIEOMYLNY INSTYNKT

. Wilk ukazuje tajemnicę pokory, tylko ten, kto potrafi służyć, umie rządzić. Wspiera w odkrywaniu siły w osamotnieniu, w budowaniu zaufania do wewnętrznego prowadzenia, precyzowaniu komunikatów i jasnych zasad. Przestrzega przed chciwością, pożądaniem i uleganiu naciskom grupy.

ORZEŁ- WYŻSZE JA, POTĘGA, ZWYCIĘSTWO, PANOWANIE. Orzeł uczy zaufania do boskiego prowadzenia i głosu własnego sera. Ukazuje Ci Twój potencjał i moment, w którym potrzebujesz przejąć pełną odpowiedzialność za własne życie i każde poczynione działanie.

Prowadzi Cię drogą do Twojego przeznaczenia i wzywa, byś zaczął żyć w zgodzie z nim. Przestrzega Cię przed zarozumiałością, bezwzględnością i egoizmem w dążeniu do władzy, izolacją i wewnętrznym osamotnieniem. Może ukazywać konflikty z ojcem.

DELFIN- RADOŚĆ ŻYCIA, TELEPATIA, SUBTELNE ODCZUWANIE. Delfin przynosi Ci błogosławieństwo i uzdrowienie. Obdarowuje Cię zdolnością połączenia się siłami wyższymi. Przynosi miłość, spokój i ukojenie.

Utrzymuje Twoją energię na wysokim poziomie. Delfin przestrzega Cię przed zbytnią oceną, wielkimi wymaganiami, krytycyzmem, naiwnością oraz oszukiwaniem samego siebie.

BORSUK- UZDRAWIANIE, RÓWNOWAGA, INTUICJA. Borsuk przypomina Ci o tym, byś miał dobre myśli i strzegł się tego, co złe. Uczy Cię harmonizować siły. Przynosi prastarą wiedzę o świecie Natury, korzeniach i przodkach.

Wspiera Cię w rozpoznaniu twych wewnętrznych prawd i uzdrowieniu ich. Borsuk przestrzega przed trzymaniem w zamknięciu swej ciemnej strony.

Ona prędzej czy później i tak się objawi, długo tamowana może wylać się z impetem, siejąc wielkie spustoszenie. Borsuk przestrzega również przed demonami i ciemną magią.

KROWA- OBFITOŚĆ, POMYŚLNOŚĆ, MACIERZYŃSTWO, BYCIE KARMIONYM Z INNEGO ŹRÓDŁA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO. Krowa przypomina Ci, że Twoje szczęście jest już obecna w Tobie. Krowa przynosi Ci współczucie i łaskę. Przebacz sobie. Połącz się na powrót ze źródłem.

Wyrażaj kreatywnie swoje wnętrze, ukaż światu swe piękno. Krowa przychodzi do Ciebie z wielką akceptacją i miłością.

Karmi Cię i odżywia. Krowa przestrzega przed postawą ofiary, wygodą, chęcią niedostrzegania trudnych spraw, wyręczaniem się, niewykorzystywaniem własnych sił przy realizacji swoich zamierzeń.

ŚWINIA- SZCZĘŚCIE, DOBROBYT, SUKCES. Świnia daje Ci siłę do obrony. Nawołuje Cię do tego, byś zaznaczył swój teren i chronił go.

Świnia uczy Cię radości życia, przypomina o zabawie, świętowaniu, pofolgowaniu sobie. Jesteś tu, by radować się życiem!

Świnia uczy Cię odnaleźć bogactwo w różnorodności, jakie przynosi Ci codzienne życie. Przestrzega przed chciwością, żądzą, lenistwem i pożądaniem.

SOKÓŁ- SZYBKOŚĆ, ELEGANCJA, NOWE DROGI. Sokół przynosi czujność i wnikliwe spojrzenie na całość sytuacji. Przejmij odpowiedzialność za swoje życie. Przywróć harmonię w sobie i realizuj drogę swojego życia, swoją misję.

Sokół pewnie i zdecydowanie prowadzi Cię i pozostaje wiernie u twego boku. Sokół przestrzega przed niecierpliwością, impulsywnością, gwałtownością i egocentryzmem.

PIES- WYCZUCIE, OCHRONA, WIERNOŚĆ, BEZWARUNKOWA MIŁOŚĆ, PROWADZENIE. Pies przypomina Ci, że każdy dzień jest nowym początkiem. Niezależnie od Twojego samopoczucia odnajdź się w istnieniu.

Codzienne wykonywanie zadań i obowiązków, poddanie się rytmowi dnia prowadzą Cię do uzdrowienia.

Pies mówi Ci, byś bez względu na wszystko nie chował się, wyszedł dniu naprzeciw i zaakceptował go takim, jaki jest.

Pies stoi na straży Twojej energii i chroni Cię przed siłami, które próbują Cię atakować.

Przestrzega Cię przed niepohamowaną złością i agresją, pesymizmem, izolacją, brakiem elastyczności.

Może ukazywać niebezpieczeństwo okradania Cię z Twojej energii życiowej przez członka Twojej rodziny, przodka bądź istoty ze Świata Podziemnego.

KOT- SAMOSTANOWIENIE, NIEZALEŻNOŚĆ, UMIŁOWANIE WOLNOŚCI, SIÓDMY ZMYSŁ. Kot zachęca Cię do zadbania i troszczenia się o siebie. Mówi, byś zapewnił sobie wszystko, czego potrzebujesz, byś czuł się dobrze sam ze sobą, w każdym swoim wydaniu.

Kot przestrzega przed egocentryzmem, manipulacją, atakami czarnej magii i podstępnością.

WĄŻ- MOWA CIAŁA, PRZEMIANA, ENERGIA ŻYCIOWA, UDUCHOWIENIE SIŁ INSTYNKTÓW. Wąż łączy Cię ze starymi, żeńskimi misteriami. Przypomina Ci, byś słuchał swego ciała.

Szanował je i uczył się dbać o nie i o swoją energię życiową. Wąż przestrzega przed zazdrością, dwulicowością, pożądaniem seksualnym i zdradą samego siebie.

SŁOŃ- MĄDROŚĆ, POMOC, CIERPLIWOŚĆ, STABILNOŚĆ. Słoń uczy Cię mądrości uniwersalnej. Przynosi Ci siłę i łagodność. Chroni Cię i uczy miłości do wszystkiego, co żywe.

Słoń przestrzega przed ociężałością, lenistwem, pomniejszaniem siebie oraz lękiem przed nieznanym.

FENIKS- ODRODZENIE, ODNOWA, PRZEMIANA. Feniks przynosi Ci światło Słońca i Ziemi, prastarą wiedzę i siły magiczne. Obdarza Cię siłą przemiany, by zagoić stare rany i odrodzić się na nowo.

Wzywa Cię do tego, byś co jakiś czas wycofał się do swego wnętrza, oczyścił się i odbudował swoje siły.

Feniks jest strażnikiem jedności, o czym przypomina Ci swoim pojawieniem się. Feniks wspiera Cię tylko wówczas, gdy działasz w szacunku do prawd i praw wszechświata.

PTAK- ZNAKI, OLŚNIENIE, WĘDRÓWKA DUSZ, ŚWIATŁO, ASPEKT DUSZY. Ptak jest zwiastunem nowiny, wiadomości, która zawsze ma świetlisty przekaz.

Bądź uważny, czytaj znaki, obserwuj sny, ktoś chce powiedzieć Ci coś dobrego. Ptak przestrzega przed byciem nieobecnym „tu i teraz” i zamknięciem na ciemną stronę życia.

WIEWIÓRKA- KOMUNIKACJA, OTWARCIE, RADOŚĆ ŻYCIA. Wiewiórka uczy Cię komunikować się w jasny i przejrzysty sposób. Przynosi Ci pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw.

Pobudza radość w Twoim sercu i łączy Cię z Twoją intuicją. Przestrzega przed niepokojem intelektualnym uniemożliwiającym realizację Twoich zamiarów, chaosem i plotkami.

ŻÓŁW- CIERPLIWOŚĆ, SAMOREFLEKSJA, POKÓJ, WYCOFANIE SIĘ, MEDYTACJA. Żółw uczy Cię panowania nad umysłem, ciałem i emocjami. Prowadzi Cię do Twojego wnętrza, uczy cierpliwości i stałości. Przestrzega przed skłonnością do unikania wyzwań, lenistwem i ociężałością.

SMOK- DYNAMICZNA SIŁA, MOC, INICJACJA, UWOLNIENIE, ROZWIĄZANIE. Smok jest zapowiedzią czegoś wielkiego. Gdy się zjawia, oczekuje od Ciebie pełnego zaangażowania całego Twojego potencjału.

Przynosi Ci szansę zmierzenia się z uśpioną dotąd Twoją drugą naturą, byś w pełni mógł rozbudzić swą moc.

Ukazuje Ci dostęp do prastarej wiedzy Ziemi. Prowadzi Cię do wtajemniczenia, po którego poznaniu będziesz mógł dokonać wielkich rzeczy.

Smok uczy Cię również opanowania wielkiej mocy, jaką jest siła fantazji. Przestrzega Cię przed samolubstwem, kontrolą, materializmem, zawiścią oraz brutalnym egoizmem.

BIZON- SPOKÓJ, OBFITOŚĆ, WYTRWAŁOŚĆ. Bizon pojawia się po to, by ukazać Ci Twoją rolę jako nauczyciela lub przewodnika.

Przypomina Ci o Twojej wolnej woli i odsłania tajemnice wspólnoty. Bizon przestrzega przed uporem, bezmyślnością, flegmatycznością i barkiem celu.

NIEDŹWIEDŹ-OCHRONA, BEZPIECZEŃSTWO, ODWAGA, KRZEPKOŚĆ. Niedźwiedź przypomina Ci o smakowaniu życia i rozkoszowaniu się jego słodyczą.

Przywołuje Cię do powrotu życia w zgodzie z własnym rytmem, cyklami i w połączeniu z naturą.

Przynosi ochronę i wsparcie. Z nim u swojego boku możesz bezpiecznie kroczyć swoją drogą.

Niedźwiedź przestrzega Cię przed brakiem harmonii, niezadowoleniem, marudzeniem oraz obojętnością.

TYGRYS- SIŁA PRZEBICIA, NATCHNIENIE, SIŁA TWÓRCZA, ZACHWYT, BUNT. Tygrys przynosi Ci przemianę. Uczy Cię, jak możesz być niezależny i wolny,  jednocześnie otaczając innych miłością, troską i ochroną.

Pokazuje Ci jak stać się wojownikiem światła. Przestrzega przed tyranią, agresywnością i bezwzględnością.

JEDNOROŻEC- PRAWDOMÓWNOŚĆ, CZYSTOŚĆ, KOSMICZNA SIŁA, SAMOODNOWA. Jednorożec wzywa Cię do przypomnienia sobie, kim naprawdę jesteś. Jednorożec utożsamia subtelną, a zarazem potężną, krystalicznie czystą moc.

Przychodzi do Ciebie, gdy jesteś już gotowy, otwiera twe oczy i pokazuje świat takim, jaki jest naprawdę.

Jednorożec przestrzega Cię przed wypieraniem ciemnych aspektów życia, koncentrując się jedynie na tym, co jasne. Przestrzega również przed przyjmowaniem postawy ofiary, bezsilnością i pochopnym działaniem.

LIS- SAMOROZPOZNANIE, SPRYT, MASKOWANIE SIĘ, OSTROŻNOŚĆ. Lis  przynosi Ci połączenie z Twoim wewnętrznym głosem, przewodnikiem.

Pokazuje Ci Twoje mocne strony i talenty. Przestrzega przed chytrością, podstępnością i fałszem.

KACZKA- POKRZEPIENIE, OTUCHA, ZAUFANIE, RÓWNOWAGA, CIEPŁO. Kaczka uczy Cię połączenia ciała, umysłu i ducha. Przynosi Ci umiejętność zdystansowania się od opinii i emocji innych ludzi.

Pokazuje Ci drogę do siły twego serca i uczy współczucia dla innych. Przestrzega przed iluzją, kłamstwem, plotkowaniem oraz odtrąceniem.

KOZIOROŻEC- SIŁA WOLI, SIŁA WZROSTU, STABILNOŚĆ. Koziorożec przynosi Ci siłę, byś odważnie podążał swoją drogą nawet w jej najtrudniejszych odcinkach.

To Twoja jedyna droga do siebie samego. Chroni Cię i wspiera, idąc z nim u swego boku, możesz czuć się bezpiecznie.

Koziorożec przestrzega przed nadmierną wiarą w autorytet i utrzymywaniem swego nienagannego wizerunku.

KOLIBER- GŁOS SERCA, RADOŚĆ, WOLNA ENERGIA. Koliber przychodzi do Ciebie jako posłaniec serca. Głosi byś żył w radości, pięknie i harmonii.

Przestrzega przed próżnością, nieustannym stresem i brakiem spokoju.

KOŃ- WOLNOŚĆ, WYZWANIE, NOWY POCZĄTEK, START, ZACHWYT, INICJACJA. Koń jest pomocnikiem, który prowadzi Cię do Twojego mistrzostwa.

Otwiera drogi do tajemnych światów i prowadzi do poznania wszystkich aspektów wszelkiego życia, łącznie z jego mroczną stroną.

Przestrzega przed porywczością, uporem, niestałością i próżnością.

LEW- AUTORYTET, SIŁA, ZAUFANIE DO SIEBIE SAMEGO. Lew wzywa Cię do zaufania mądrości Twojego środka, odnalezienia w nim spokoju, siły, mocy, opanowania i koncentracji.

Uczy Cię, byś reagował wtedy, gdy jest to konieczne, wtedy, gdy naprawdę czujesz, co masz zrobić. Zaufaj sobie i zaufaj istnieniu.

Rozpoznaj światło w swoim sercu i daj mu się poprowadzić. Lew utożsamia siłę, odwagę, waleczność i autorytet. Lew rozjaśnia również cienie ciemności.

Przestrzega Cię przed samowolą, rozpustą, brakiem zaufania do samego siebie i swoich sił oraz niepohamowanymi wyrazami złości i agresji.

ŁABĘDŹ- PIĘKNO, SIŁA WYRAZU, PRZEMIANA, INTEGRACJA. Łabędź przynosi Ci inspirację. Upomina Cię, byś obudził artystyczną część swej duszy i ukazał jej piękno światu.

Obdarza Cię umiejętnością wyrażania się w ciszy, odwagą i wytrwałością. Przestrzega przed brakiem wiary w siebie, lękiem, głębokim smutkiem i zwlekaniem z realizacją swych marzeń.

SOWA- WTAJEMNICZENIE, MĄDROŚĆ, INICJACJA, WIZJE. Sowa przypomina Ci o kontakcie ze swoją podświadomością, tam czekają na Ciebie skarby do odkrycia. Jesteś gotowy na spotkanie z nimi.

Sowa przypomina Ci również o zaufaniu do własnej intuicji i wspiera w rozwoju Twojego potencjału.

Przestrzega przed wywyższaniem się, surowością i uciekaniem energii z Twojego pola.

MAŁPA- ELASTYCZNOŚĆ, RUCHLIWOŚĆ, ŻART, ORYGINALNOŚĆ. Małpa przypomina Ci o radości życia. Będąc elastycznym, odnajdziesz szczęście i zabawę, w każdej sytuacji. Baw się. Małpa przestrzega przed próżnością, materializmem i fałszem.

MOTYL- METAMORFOZA, RADOŚĆ, LEKKOŚĆ. Motyl jest posłańcem przemiany. Mówi Ci, że jesteś gotowy przejść do kolejnej fazy swojego rozwoju.

Jesteś niepowtarzalny. Idź pewnie swą drogą, bo na niej czeka Cię pełnia obfitości. Motyl przestrzega przed niepewnością, kruchością i niestałością.

MYSZ- PRAWORZĄDNOŚĆ, KOMPLEKSOWOŚĆ, RÓWNOWAGA, POŁĄCZENIE. Mysz przynosi Ci równowagę i umiejętność sprawnego poruszania się po sprawach życia. Przypomina Ci o Twojej sile i wartości.

Przestrzega przed brakiem zaufania do siebie, chaotycznością i izolacją.

NIETOPERZ- ORIENTACJA W CIEMNOŚCI, NIEŚMIERTELNOŚĆ, MĄDROŚĆ CIENIA. Nietoperz dopinguje Cię do tego, byś szukał nowych, niestandardowych dróg życia, jednocześnie bezpiecznie prowadzi Cię przez najgłębsze ich zakamarki.

Przypomina Ci o kontakcie z własną intuicją. Przestrzega przed obłudą, melancholią i zazdrością.

PAJĄK- SIŁA STWÓRCZA, PRZEZNACZENIE, MARZENIA I WIZJE. Pająk przypomina Ci o Twojej magicznej, łagodnej, żeńskiej stronie.

Dopinguje Cię, byś odnalazł swą nić w świecie życie i z radością wplatał ją w całość stworzenia. Jesteś niepowtarzalny i gotowy do tego, by ukazać to światu.

Pająk przestrzega przed poczuciem winy, lękiem, podłością i nadużywaniem magicznych mocy.

SZCZUR- CHARYZMA, INTELIGENCJA, PRZYSTOSOWANIE. Szczur obdarza Cię instynktem, uwagą i precyzją w wyborze „dobrego momentu„.

Pokazuje Ci tajemnice pewnego poruszania się po krętych, ciemnych drogach. Uczy pewności i bycia w sobie, będąc w grupie.

Przestrzega przed egoizmem, zamknięciem w sobie i ciemnymi siłami.

WIELBŁĄD- SIŁA WYTRWAŁOŚCI, UMIARKOWANIE, UMIEJĘTNOŚĆ PRZETRWANIA. Wielbłąd przynosi Ci wiarę w Twoje siły. Pewność, że zawsze i wszędzie jesteś dobrze zaopatrzony.

Uczy Cię byś wytrwale i we własnym tempie kroczył drogą swego życia, a zawsze dojdziesz do celu. Przestrzega przed lenistwem, zastojem, złym humorem i brakiem zaufania do siebie.

Zwierzęta są źródłem głębokiej wiedzy, mądrości, wielkiego wsparcia i ochrony. Towarzyszą nam, wspierając nas w każdym naszym kroku.

Chronią nas pełnią swojej siły i miłości. Są dla nas. Dostrzeżmy je zatem.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=hRk5ndDfBnM