AUSTRALIA ZAKAZUJE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH WE WSZYSTKICH SZKOŁACH – Odkrywamy Zakryte
AUSTRALIA ZAKAZUJE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH WE WSZYSTKICH SZKOŁACH

Australia „wypowiada wojnę” rosnącemu uzależnieniu od telefonów komórkowych wśród dzieci i młodzieży. Od 2020 roku uczniowie będą mieli zakaz korzystania z telefonów komórkowych, smartwatchów, słuchawek, tabletów i innych tego typu urządzeń we wszystkich australijskich szkołach publicznych.

Szkolny zakaz telefonów

W środę (30.10.2019 r.) premier Mark McGowan ogłosił ogólnokrajową politykę zakazującą ​​uczniom szkół publicznych korzystania z telefonów podczas godzin spędzanych w szkole, w tym podczas przerwy i lunchu.

W ten sposób rząd chce stworzyć jak najlepsze środowisko uczenia się dla dzieci w Australii, bo dotychczasowe zasady i dobrowolność korzystania z telefonów komórkowych, tabletów itd. nie pozwalały uczniom skoncentrować się na pracy w szkole i rozpraszały ich uwagę.

Zdaniem premiera taka polityka poprawi zdrowie i samopoczucie uczniów poprzez zachęcanie dzieci do nawiązywania kontaktów rówieśniczych w klasie i na terenie szkoły.

Niektóre szkoły już przyjęły tę politykę i wyniki są bardzo pozytywne.

telefony-komórkowe-szkoła.jpg
foto.shutterstock.com

Polityka poprawy zdrowia

McGowan powiedział, że rząd stanowy reaguje w ten sposób na rosnące obawy rodziców i nauczycieli dotyczące presji, jaką telefony i media społecznościowe mogą wywierać na młodych ludzi.

Oprócz problemów szkolnych, zakaz ten ma wpłynąć również na problemy zewnętrzne – zmniejszyć rosnącą falę uzależnienia od nowoczesnych technologii i cyberprzemoc.

Uczniowie od przedszkola do 6 roku życia nie będą mogli mieć przy sobie telefonów komórkowych w trakcie całego dnia spędzonego w szkole, a uczniowie w wieku od 7 do 12 lat muszą mieć wyłączony telefon i trzymać go poza zasięgiem wzroku.

Inteligentne zegarki muszą być ustawione w tryb samolotowy.

Wyjątki od tej zasady będą dotyczyć uczniów w tzw. szczególnych okolicznościach, takich jak schorzenia lub na polecenie nauczyciela.

Rodzice chcący skontaktować się z dzieckiem, będą mogli skorzystać z telefonu do administracji szkoły.

W szkołach, które już wcześniej wprowadziły i praktykują ten zakaz, zauważono znaczną poprawę w zachowaniu uczniów.

Uczniowie rozmawiają ze sobą twarzą w twarz, a nie pisząc SMS-y  i koncentrują się na pracy podczas lekcji.

⇒ Czytaj także: WHO WZYWA DO OGRANICZANIA DZIECIOM CZASU KORZYSTANIA ZE SMARTFONÓW

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.