CHIROMANCJA – SCENARIUSZ ŻYCIA ZAPISANY W DŁONIACH

Chiromancja potocznie nazywana jest wróżeniem z dłoni. Dzięki znajomościom siatek liniowych dłoni, ich kształtu, budowy, skóry itp. jesteśmy w stanie ocenić nie tylko osobowość i charakter człowieka, ale także przepowiedzieć scenariusz jego życia – od zdrowia przez relacje partnerskie aż po karierę.

Chiromancja, czyli czytanie losu

Chiromancja znana była już ponad 5000 lat temu.

Sam termin wywodzi się z greki, gdzie chier=ręka, a manteria=wróżenie.

W wolnym tłumaczeniu chiromancję określa się mianem wróżenia z ręki, przepowiadania, czytania losu ludzkiego z dłoni.

W chiromancji wyodrębnia się dwie główne jej dziedziny:

 • chirognomię, czyli badanie kształtu i konturów dłoni. Wyniki wskazują na charakter, temperament i skłonności;
 • chirologię, czyli badanie wnętrza dłoni – jej linii i charakterystycznych znaków. To właśnie chirologia jest podstawą chiromancji, ponieważ umożliwia wejrzenie w przyszłość.

W swoim założeniu chiromancja głosi, że każda dłoń pod względem siatek liniowych jest inna. Tak jak nie ma dwóch identycznych linii papilarnych, tak nie spotyka się dwóch identycznych siatek liniowych (nawet na dłoniach tej samej osoby).

Według chiromantów każdą dłoń należy rozpatrywać oddzielnie.

Zgodnie z założeniami chiromancji lewa dłoń jest odzwierciedleniem tego, co ukryte w człowieku i na co nie ma on wpływu (również charakter i osobowość), natomiast prawa dłoń pozwala określić postawy i działania człowieka.

 

Chiromancja,jpg
Chiromancja fot.123rf.com

 

Istnieją także praktyki, w których wróżąc z ręki, lewą dłoń traktuje się jako tę, która dostarcza informacji o przyszłości, a prawą o przeszłości.

Budowa, skóra i kolor, czyli podstawy

O cechach człowieka na samym początku wiele powie nam ogólny wygląd jego dłoni, czyli jej budowa oraz stan i kolor skóry.

Jeśli chodzi o charakterystyczne cechy budowy to wyróżniamy dłonie:

 • płaskie – człowiek rozważny, nieustępliwy, ugruntowany w swych przekonaniach;
 • wklęsłe – niepewność siebie, walka z otaczającym światem, skrytość;
 • duże – człowiek, na którym można polegać, potrafi bardzo precyzyjnie wykonywać swoje prace, jest wyważony w słowach;
 • małe – wielkie ambicje, angażowanie się w duże sprawy, pragnienie sukcesu;
 • szerokie – pracowitość, poświęcenie się obowiązkom zawodowym;
 • smukłe – człowiek, który robi tylko to, co lubi lub co musi, nikt nie jest w stanie go przekonać do zrobienia czegoś wbrew sobie;
 • pulchne – wrażliwość, delikatność, bezradność i szukanie pomocy u innych;
 • kościste – oschłość, podejrzliwość, brak zaufania i wyrozumiałości w stosunku do drugiego człowieka;
 • umięśnione – duże zasoby energii oraz brak wyczucia i taktu.

Z kolei stan i kolor skóry przekazują nam nieco inne informacje.

I tak skóra:

 • gładka to delikatność, wrażliwość i czułość;
 • pomarszczona – oschłość, brak wrażliwości;
 • sucha – opryskliwość, szorstkość, oziębłość;
 • wilgotna – nerwowość, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • różowa – zdrowie, równowaga, pogoda ducha i zadowolenie z życia;
 • czerwona – wybuchowość, konfliktowość i trudność w opanowaniu emocji;
 • żółta – zazdrość, obłuda lub kłopoty z wątrobą;
 • złotawa niczym delikatna opalenizna – samodzielność, zaradność, życiowa energia;
 • biała – wyrozumiałość, tolerancyjność;
 • blada – bezradność, podatność na wpływy otoczenia;
 • sina – mściwość, zawziętość, zgorzkniałość;
 • ziemista – bezwzględność, upór.

Scenariusz zapisany w liniach

Wśród najważniejszych, powszechnie występujących linii dłoni wymienia się: linię życia, głowy (rozumu), serca, przeznaczenia, zdrowia, małżeństwa oraz rascetę (tzw. obrączkę).
Linia życia –
zaczyna się bliżej krawędzi dłoni, pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem. Jest symbolem siły oraz jakości, a nie długości życia:

 • długa i szeroka – życie dynamiczne z dobrym zdrowiem;
 • długa i wąska – duża energia życiowa, ale trzeba uważać na zdrowie;
 • krótka i szeroka – życie dynamiczne, ale przeplatane problemami zdrowotnymi
 • krótka i wąska – mała witalność, duża lękliwość i wiele obaw;
 • przerywana – częste zmiany w życiu;
 • falista – brak życiowej równowagi;
 • rozwidlona na końcu – życiowe zmiany oraz biedne życie na starość;
 • cienko zakończona – brak sił u kresu życia.

Linia głowy (rozumu) – zwykle zaczyna się w tym samym miejscu co linia życia. Im szybciej linie te rozchodzą się, tym wcześniej człowiek zaczyna być samodzielny i jest śmielszy w swych działaniach:

 • długa, biegnąca ku górze – skoncentrowanie na powierzonych zadaniach, przedsiębiorczość;
 • długa, kierująca się ku dołowi – duża wyobraźnia i twórczość;
 • krótka – mała wyobraźnia, problemy z koncentracją i pamięcią;
 • rozwidlona – wszechstronne zainteresowania;
 • głęboka – duża inteligencja;
 • niewyraźna – roztargnienie, brak umiejętności skupienia uwagi na konkretnym działaniu, słaba pamięć.

Linia serca – swój początek ma zazwyczaj na skraju dłoni, pod małym palcem. Odzwierciedla trwałość i intensywność uczuć:

 • długa – kierowanie się w życiu uczuciami, duża emocjonalność;
 • krótka – chłód emocjonalny, oziębłość uczuciowa;
 • prosta – nieufność;
 • z odgałęzieniem – wierność, uczciwość i szlachetność;
 • niewyraźna – liczne problemy uczuciowe;
 • poprzerywana – niestałość w uczuciach;
 • zakończona rozwidleniem – szczerość uczuć.

Linia przeznaczenia – inaczej nazywana także linią Saturna, ponieważ przebiega od nadgarstka w kierunku palca środkowego. Informuje o najważniejszych wydarzeniach w życiu:

 • brak linii – szczęście i sukces możliwe do osiągnięcia tylko dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy;
 • długa – pomyślność i szczęśliwe życie;
 • krótka – życie trudne, chociaż przeplatane chwilami szczęścia i radości;
 • szeroka – życie proste i monotonne;
 • falista – brak stabilizacji w życiu;
 • podwójna – duży potencjał i życiowa radość;
 • poprzerywana – życie z trudnościami i problemami;
 • nieregularna – chaos i brak życiowej stabilizacji.

Linia zdrowia – zwana także linią Merkurego zaczyna się pod małym palcem i biegnie ukośnie w kierunku przegubu dłoni:

 • brak linii – niemoc fizyczna i słabe zdrowie;
 • wiele linii – słabe zdrowie i słaba pamięć;
 • długa – bardzo dobre zdrowie oraz bardzo dobra pamięć i jasny umysł;
 • krótka – dobre zdrowie, w miarę dobra pamięć i intuicja;
 • przerywana – kłopoty zdrowotne;
 • falista – zbyt duża nerwowość i kłopoty natury zdrowia psychicznego.

Linia małżeństwa – określana też linią związków znajduje się na krawędzi zewnętrznej dłoni, między podstawą małego palca a początkiem linii serca:

 • pojedyncza – stałość, ale i monotonia;
 • wiele linii – skłonność do niestałości małżeńskiej;
 • długa – duże przywiązanie, uczuciowość, oddanie;
 • krótka – nietrwałość związków;
 • kręta – skłonność do zdrady;
 • podnosząca się – udane małżeństwo;
 • opadająca lub podwójna – niedoszłe do skutku lub nieudane małżeństwo;
 • przerywana – tragiczne małżeństwo.

 

Rascetato znajdujące się na przegubie dłoni linie / linia, które przypominają obrączki – bransolety o znaczeniu podobnym do linii życia:

 • jedna lub dwie – dalekie podróże, romanse;
 • trzy wyraźne – zdrowie, bogactwo i szczęście;
 • splatające się ze sobą – ciężka praca zwieńczona sukcesem.

 

Siła sukcesu tkwi w palcach

W chiromancji znaczenie mają także palce u dłoni.

Cztery z nich odpowiadają po kolei jednemu ciału niebieskiemu i tym samym pozyskują z niego charakterystyczne cechy oraz mają odmienne właściwości energetyczne.

Ma to szczególne znaczenie w noszeniu pierścionków i obrączek.

 

Chiromancja,jpg
Chiromancja fot.123rf.com

 

W zależności od tego, czego oczekujemy, na jakie „dary” i symbolikę liczymy, na tym palcu powinniśmy nosić biżuterię.

I tak kolejno:

Kciuk – nie ma planetarnego odpowiednika, ale noszony na nim pierścień pozwala zredukować napięcia i problemy natury psychicznej, ułatwia podejmowanie decyzji, zwiększa pewność siebie oraz rodzi większe zaufanie do innych ludzi.

Palec wskazujący to Jowisz – symbolizuje przede wszystkim władzę, honor, szczęście, waleczność, dobra materialne i duchowe.

To na niego należy zakładać biżuterię, gdy wybieramy się w podróż i potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa oraz pragniemy sukcesem zakończyć jakąś sprawę sądową lub urzędową.

Palec środkowy to Saturn – symbolizuje wiedzę, odpowiedzialność i dyscyplinę.

Warto nosić na nim pierścionek wtedy, gdy oczekujemy poszanowania od innych, uznania i bycia autorytetem oraz mamy do wykonania zadania, które przyniosą nam finansowe zyski.

Palec serdeczny to Słońce – symbolizuje radość, piękno, energię życiową i twórczość. Biżuteria noszona na palcu serdecznym wspiera proces uzyskiwania popularności i stawania się bogatym.

Palec mały to Merkury – symbolizuje mądrość życiową, umysł, wiedzę, doświadczenie. Noszenie na nim biżuterii jest wskazane dla osób, które chcą nauczyć się nowych rzeczy lub pracują nad pogłębianiem obecnego stanu wiedzy.

Jak na dłoni

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TayIvi5bEfw