Deklaracja Suwerena II Rzeczpospolitej Polskiej to dokument, który trafił w czuły punkt Matrixa. Społeczność ŚWIADOMYCH SUWERENÓW a szczególnie SUWERENÓW II RP jest wielkim zagrożeniem dla kontrolerów, okupantów oraz karteli bankowych. Każde wyjście z Matrixa jest jego osłabieniem i upadkiem. Wiemy jak to zrobić krok po kroku.

Kim jest suweren?

Pierwotnie słowo „suweren” było bliskoznaczne słowom monarcha i władca, a w ujęciu monarchii absolutnej autarcha, autokrata, despota, tyran.

Współczesne (wtórne) pojmowanie pojęcia suweren związane jest z zasadą suwerenności narodu (inaczej z zasadą zwierzchnictwa narodu).

Suwerenność narodu oznacza, że władza w państwie spoczywa w rękach narodu (ogółu obywateli RP) i to naród decyduje o wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem kraju.

W wyniku wolnych i powszechnych wyborów to naród wybiera swych przedstawicieli do sejmu i senatu, a niekiedy ma wpływ na władzę w sposób bezpośredni (np. zgłaszając inicjatywę ustawodawczą czy biorąc udział w referendum).

Potwierdza to Konstytucja RP.

W art. 4 czytamy, że:

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Z powyższego wynika, iż współczesne znaczenie słowa suweren powinno odnosić się do „narodu sprawującego niezależną władzę zwierzchnią w państwie demokratycznym, np. w Polsce, bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli wybieranych w demokratycznych wyborach”.

Odrodzenie Suwerenów

W prawie morskim, czyli w prawie admiralicji, handlowym, martwych itd., którym posługuje się Matrix, istnieje DOMNIEMANIE TWOJEJ ZGODY, mimo że nie zawarłaś PRAWOMOCNEGO kontraktu z państwem (administracją Matrixa).

Twoje milczenie (czyt. niewiedza) jest traktowana jako zgoda na różne przymusy – np. opodatkowania, szczepień, administracyjny itd.

Jeśli zrozumiemy te fałszywe realia i wyzwolimy się z praw domniemanych i zadeklarujemy przynależność do swojego konstruktu, stworzymy własną przestrzeń w chmurze, która nie podlega prawu korporacyjnemu i jest prywatnym dobrem uczestników.

Jako Suwereni II RP jesteśmy jedynymi prawnymi beneficjentami miliardowych odszkodowań od korporacji i państw, które zniszczyły naszą ojcowiznę.

deklaracja-suwerena.jpg
Źródło: ariowie.com

Obecny okupant Polski, będzie musiał wycofać się z okupacji oraz zapłacić za swoje grzechy.

Będą również trybunały stanu, trybunały ścigające zbrodnie ludobójstwa i sądy orzekające dożywocie, a nawet wyroki śmierci.

Dlatego ta deklaracja jest tak ważna i jest właśnie dla ciebie!

Deklaracja Suwerena II RP

Deklaracja Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej (DSIIRP) jest to dokument przygotowany dla wszystkich potomków obywateli bądź suwerenów naszej odrodzonej ojczyzny, która była domem dla milionów rodaków od 1918 roku, po 123 latach wymazania z mapy Europy.

Od 1939 roku II Rzeczpospolita Polska (II RP) jest w stanie wojny i pod okupacją, która trwa do dzisiaj.

Wszyscy obywatele, suwereni II RP oraz ich potomkowie, którzy nie splamili się udziałem w zbrodniach agresorów, okupantów oraz są wolni od dziedzictwa aparatu terroru, żydokomuny, pracy, bądź współpracy w resortach oprawców i paserów mienia Polaków są poproszeni o złożenie deklaracji i przyłączenie się do zamkniętego forum Suwerenów II RP.

Aby tego dokonać, należy oświadczyć, że jest się osobą naturalną, niezwiązaną z żadnym podmiotem korporacyjnym i następnie pobrać oraz postępując zgodnie z instrukcją, podpisać Deklarację Suwerena II RP ze strony ⇒ https://ariowie.com/deklaracja-suwerena/

To, co się teraz dzieje w Polsce, jest szokujące.

Do wiadomości publicznej przekazuje się tylko zalążek informacji, a cała prawda jest ukrywana i precyzyjnie serwowana Polakom.

Nie dajmy dłużej się mamić!

Czas odzyskać prawdziwą suwerenność!

⇒ Czytaj także: POSŁUSZEŃSTWO WOBEC WŁADZY?! – POWIEDZ STANOWCZE NIE!

♦ Odkrywaj zakryte z nami, wspieraj rozwój portalu KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu [email protected]

♦ Zareklamuj światu swą działalność, produkty, miejsce, wydarzenie itd. – dodaj swoje ogłoszenie KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.