Posłuszeństwo wobec władzy to wszystko to, co dzieje się obecnie na naszych oczach. „Wirus w koronie” jest operacją geopolityczną prowadzoną przez „globalną elitę”, a ich „program wyludnienia” właśnie się realizuje. Uwięzieni w izolacji i poddani absurdalnym rozporządzeniom władzy, zabijamy swoją tożsamość. Ale większość współczesnych ludzi nie może myśleć i działać racjonalnie, jeśli podlegają i wierzą „elitarnym autorytetom”.

Domniemane autorytety

Dziś ślepa wiara w przekazy mass mediów dotyczy nie tylko „prostych” ludzi, ale także intelektualistów, lekarzy lub polityków.

Ci, którzy nie mają możliwości uzyskania i zdobycia niezbędnej, prawdziwej wiedzy za pośrednictwem niezależnych mediów, są dalej manipulowani za pośrednictwem środków masowego przekazu i utrzymują się w bolesnej niepewności.

A jeśli spróbujesz zdjąć strach i panikę z ramion swoich bliźnich i oświecić ich, przekonasz się, że jest to prawie niemożliwe do osiągnięcia emocjonalnie i intelektualnie.

Zakorzenieni w przeświadczeniu o prawdzie głoszonej przez główne media i władzę państwową, zdolni są cię „pobić, pogryźć i rozszarpać” niczym dziki zwierz swą ofiarę, gdy próbujesz „zniszczyć” ich uporządkowany przez system schemat myślenia.

A to dlatego, że twój wysiłek naturalnie nie zgadza się z dominującą opinią domniemanych autorytetów, takich jak lekarze i politycy.

Wydaje się, że wielu obywateli zostało oślepionych słowami władzy.

Nie mogą lub nie chcą nic wiedzieć o innej opinii.

Ich myślenie zamknięto w wąskim kręgu obłudy.

Posłuszeństwo wobec władzy – powiedz nie!

„Autorytet” to termin, w którym osoba, grupa lub instytucja może wywierać wpływ na inne osoby i, jeśli to konieczne, egzekwować własną wolę wobec nich, stanowiąc w ten sposób stosunek wyższości i podporządkowania.

Autorytet jest powiązany z roszczeniami co do władzy, które są egzekwowane na różne sposoby.

W średniowieczu to kościół egzekwował te roszczenia do władzy.

Każdy, kto odważył się odejść od religijnej doktryny, ryzykował trafienie do piekła.

Wiele osób religijnych i rzekomo niereligijnych wciąż obawia się tych konsekwencji.

Dużym autorytetem i szczególną reputacją cieszą się także przedstawiciele państwa.

Oni także chcą wywierać wpływ na nas, obywateli.

I nic nie powstrzymałoby nas od podporządkowania się im, gdyby władcy byli najlepszymi ludźmi, najważniejszymi, najspokojniejszymi, najbardziej przyzwoitymi i najbardziej uczciwymi.

Ale ponieważ tak nie jest, nigdy nie było i nigdy nie będzie, powinniśmy pilnie powstrzymać się od uznania rządzących za nieomylnych i podporządkowywania się im bez krytyki.

Musimy mieć odwagę korzystać z własnego intelektu, własnego sumienia i własnego prawa do decydowania o swoim losie.

Nigdy się nie poddawaj!

Od dawna nie żyjemy w wolnym społeczeństwie, w którym każda opinia może być wyrażona i w którym każdy może decydować dobrowolnie o tym, co i jak chce robić.

To bardzo dobrze widać w sytuacji, która właśnie rozgrywa się na naszych oczach.

W dzisiejszych czasach posiadanie odrębnego zdania jest całkowicie zabronione i sankcjonowane.

Władza państwowa wmawia nam, że ma rację, a my jak ślepe owce musimy iść za jej głosem.

Nawet w rodzinach nie poświęcamy czasu na otwarte rozmowy z dziećmi, partnerami, rodzicami itd. na temat ważnych problemów i obaw.

Ta presja społeczna i brak praktyki merytorycznych rozmów praktycznie uniemożliwiają ludziom – niezależnie od wieku – racjonalne myślenie i działanie.

Niemniej nigdy, przenigdy nie możemy się poddawać.

Nie możemy odpuścić uniezależniania się od „autorytetów” i uświadamiania innych, jeszcze pogubionych dusz.

Nasza uczciwość, otwartość, niezależność i przejrzystość myślenia są warunkami wstępnymi, aby nasz „przeciwnik” zaczął nam powoli ufać i odważył się, bardzo małymi krokami, wejść na rzekomo zaminowane pole.

Druga osoba musi również mieć poczucie, że może się czegoś od nas nauczyć, że my sami wykazujemy pewną gotowość do przyjęcia czegoś wzajemnie, że posiadamy duchową i umysłową otwartość.

Nigdy nie rezygnujcie z nadziei, że zniewoleni obudzą się, znajdą racjonalną myśl w działaniu i będą gotowi na obywatelskie nieposłuszeństwo.

⇒ Czytaj także: SŁUCHANIE „AUTORYTETÓW” VS SAMODZIELNE MYŚLENIE

♦ Odkrywaj zakryte z nami, wspieraj rozwój portalu KLIK

♦ Współpraca reklamowa na portalu [email protected]

♦ Zareklamuj światu swą działalność, produkty, miejsce, wydarzenie itd. – dodaj swoje ogłoszenie KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.