DEKLARACJA WYPOWIEDZENIE PRAWA MORSKIEGO
TREŚĆ DEKLARACJI

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z TĄ TREŚCIĄ. TYM KTÓRYM NIE JEST OBOJĘTNE I CENIĄ SWOJE ŻYCIE, WŁASNEJ RODZINY ORAZ INNYCH, O ROZPRZESTRZENIENIE TEJ PETYCJI. W MIARĘ MOŻLIWOŚCI WYDRUKOWANIE JEJ, POWIELENIE I DALSZE UDOSTĘPNIENIE INNYM. NA URUCHOMIENIU WŁASNEJ MOCY I POŁĄCZENIE SIĘ W JEDNOŚCI NASZEGO DUCHA. W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PROSZĘ OBEJRZEĆ FILM KYMATICA (LINK)

JA ISTOTA CZŁOWIEK, SŁOWIANIN, POLAK. ZRODZONY NA TEJ ZIEMI.

JA ISTOTA ŻYWA, PODLEGAJĄCA PRAWOM NATURALNYM, WYPOWIADAM NIEODWOŁALNIE I Z PEŁNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ PRAWO MORSKIE , KTÓRE ZOSTAŁO NAŁOŻONE NA MNIE ORAZ NA INNE ISTOTY ŻYWE.

MOJE PRAWO JEST PRAWEM NIEZMIENNYM I NIEPODLEGAJĄCE ŻADNYM NEGOCJACJOM, PONIEWAŻ OBOWIĄZUJĄ MNIE PRAWA ŻYCIA, A NIE PRAWA NAŁOŻONE NA MNIE, WRAZ Z PRZYJĘTYM PRAWEM MORSKIM, KTÓRE DOTYCZY KORPORACJI I PRZYWŁASZCZENIA SOBIE DÓBR TEJ PLANETY, WRAZ ZE WSZYSTKIMI ISTOTAMI TUTAJ ŻYJĄCYMI.

PRAWO MORSKIE ZOSTAŁO PRZENIESIONE NA WSZYSTKO, CO ŻYJE I SPOWODOWAŁO, ŻE WYKORZYSTANO NAS JAKO PRODUKT I RZECZ, KTÓRA JEST W RĘKACH TYCH, CO PRAWO MORSKIE STWORZYLI.

ŻĄDAMY WYJAŚNIEŃ ORAZ DEKLARACJI ZE STRONY RZĄDU, KTO ZA TYM STOI ORAZ KTO LUB CO UZURPUJE SOBIE PRAWO DO NAS I KAŻE NAM UCZESTNICZYĆ W SWEJ NIKCZEMNEJ GRZE.

NIE JESTEŚMY NICZYJĄ WŁASNOŚCIĄ, A CERTYFIKAT URODZENIA NIE JEST DOKUMENTEM STWIERDZAJĄCYM NASZĄ PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOGOŚ.

JESTEŚMY ZRODZENI I STANOWIMY JEDNOŚĆ Z CAŁYM STWORZENIEM NA TEJ PLANECIE.

ISTNIEJEMY I ŻYJEMY JAK WSZYSTKO, CO PRZEJAWIA SIĘ PIĘKNEM I MIŁOŚCIĄ SAMEGO STWÓRCY.

NIE POTRZEBUJEMY RELIGII I NAŁOŻONYCH NAM DOGMATÓW, BY CZUĆ, KOCHAĆ I RADOWAĆ SIĘ FAKTEM, ŻE ISTNIEJEMY JAKO ISTOTY ŻYWE.

PRAWO MORSKIE SPOWODOWAŁO, ŻE STALIŚMY SIĘ PRODUKTEM W RĘKACH CZEGOŚ, CO ROŚCI SOBIE PRAWO DO BYCIA BOGIEM, ALE NIM NIE JEST I NIGDY NIE BĘDZIE.

JESTEŚMY ŚWIADOMYMI ISTOTAMI, KTÓRE ROZUMIEJĄ I CZUJĄ, ŻE NAJWYŻSZE DOBRO.

TO POSZANOWANIE INNEGO CZŁOWIEKA. NASZE RODZINY, DZIECI I ZWIERZĘTA ORAZ ROŚLINY SĄ WŁASNOŚCIĄ STWÓRCY, A MY SŁOWIANIE RODZIMY SIĘ Z ODWIECZNYM PRAWEM DO ŻYCIA, I JAKO ŻYWY ORGANIZM JESTEŚMY POŁĄCZENI ZE WSZYSTKIM, CO ŁĄCZY NAS Z PRAWDĄ I ISTNIENIEM.

MY OJCOWIE, MATKI I NASZE DZIECI JESTEŚMY ŻYWYM PRZYKŁADEM TEGO, ŻE SŁOWO, WOLA.

NASZ JĘZYK JEST RÓWNIE ŻYWY JAK WSZYSTKO, CO WIBRUJE I ISTNIEJE WE WSZECHŚWIECIE.

KORZYSTAJĄC Z MOCY, JAKĄ OBDARZYŁ NAS BÓG, OŚWIADCZAMY, ŻE NIE MOŻNA NAM ODEBRAĆ NASZYCH PRAW DO ŻYCIA, PONIEWAŻ NIE ZOSTAŁY NAM ONE DANE, GDYŻ PRAWA ZAPISANE W KSIĘDZE ŻYCIA NALEŻĄ DO NAJWYŻSZEGO STWÓRCY, A ICH NIE MOŻNA SOBIE PRZYWŁASZCZYĆ ANI ZMIENIĆ.

ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO ZAPRZESTANIA ZABIJANIA I NISZCZENIA ŻYCIA, ORAZ POSŁUGIWANIA SIĘ NAZISTOWSKIMI METODAMI EGZEKWOWANIA PRAWA MORSKIEGO, ORAZ UPRAWIANIA NA NAS EUGENIKI I MASOWEGO LUDOBÓJSTWA POD PRETEKSTEM RZEKOMEGO WIRUSA, KTÓRY OD SAMEGO POCZĄTKU BYŁ ORĘŻEM OKUPANTA, WYMIERZONYM W NASZE SERCA I UMYSŁY.

NIE ZGADZAMY SIĘ NA HODOWANIU NAS W STRACHU I WYWIERANIU GLOBALNEJ PRESJI NA ISTOTACH LUDZKICH, W CELU WDRAŻANIA PLANÓW NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA, W KTÓRYM ZNACZENIE I WARTOŚĆ CZŁOWIEKA TRAKTOWANA JEST NA RÓWNI Z NIC NIE ZNACZĄCĄ DLA WAS „KUPĄ” MIĘSA I ROBACTWEM.

DOMAGAMY SIĘ UJAWNIENIA PRAWDY O TAJNYCH STOWARZYSZENIACH I ROLI, JAKĄ PEŁNI W TYM WATYKAN.

WIEMY JUŻ O TYM, ŻE GWAŁCENIE I ZNĘCANIE SIĘ PSYCHICZNE I FIZYCZNE NA NASZYCH DZIECIACH, KTÓRE POD PRZYKRYWKĄ ADOPCJI TRAFIAJĄ W KONSEKWENCJI DO WATYKANU ORAZ TAJNYCH ORGANIZACJI ICH RODZIN, SĄ WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI ADRENOCHROMU.

DZIECI I TO W DUŻEJ MIERZE POLSKIE DZIECI SĄ ZABIJANE, JEDZONE ORAZ SKŁADANE W OFIERZE NA TZW. CZARNYCH MSZACH.

NADNERCZA DZIECKA, KTÓRE PODDANE JEST TAKIM BESTIALSKIM, KANIBALISTYCZNYM TORTUROM, PRODUKUJE BARDZO SILNY ENZYM DO KRWI.

Z PÓL ŻYWEGO DZIECKA SPUSZCZA SIĘ WTEDY KREW I WYCINA SERCE. PRODUKUJE ADRENOCHROM, ŻYCIODAJNY PŁYN DLA ELIT TZW. ELIKSIR MŁODOŚCI.

SĄ W TO ZAMIESZANE GŁOWY PAŃSTW, ORAZ CAŁA TAJNA LOŻA NIE LUDZI, KTÓRYM PRZYŚWIECA JEDEN CEL…ZNISZCZYĆ ISTNIENIE LUDZKIE.

ŻĄDAMY, BY ZOSTAWIONO NAS W SPOKOJU I POZWOLONO NAM ŻYĆ TAK, JAK UWAŻAMY I CZUJEMY.

W SZACUNKU DLA SIEBIE SAMYCH ORAZ INNYCH LUDZI. JEŚLI NADAL BĘDZIECIE ZABIJAĆ I CZYNIĆ ZŁO, BĘDZIEMY ZMUSZENI WAS USUNĄĆ NASZĄ ZBIOROWĄ MOCĄ SERCA, KTÓRĄ JEST NASZA SIŁA WOLI, SŁOWA I MYŚLI.

WIEMY I CZUJEMY, ŻE NASZE UCZUCIA DAJĄ NAM MOC, A TO, W JAKI SPOSÓB TOLERUJEMY ZŁO, KTÓRE NAM ZGOTOWALIŚCIE, POWODUJE TYLKO, ŻE NASZA ISKRA BOŻA W SERCU TLI SIĘ ŻARLIWĄ MIŁOŚCIĄ I UCZUCIEM PRZYNALEŻNOŚCI DO PRAWDY I ODDAMY ZA NIĄ WŁASNE ŻYCIE, JEŚLI ZAJDZIE TAKA POTRZEBA.

UŚMIERCAJĄC NAS, NIE WIECIE, ŻE JESTEŚCIE WYKORZYSTYWANI JAK MARIONETKI DO CELÓW SZATANA I TYCH, CO GO CZCZĄ.

KIEDY WYPEŁNICIE SWOJE NIKCZEMNE ZADANIE, NIC Z WAS NIE POZOSTANIE, BO ZŁO NA TEJ PLANECIE MA CZAS POLICZONY, I SIĘ KOŃCZY.

ZAŚ MIŁOŚĆ NIE MA KOŃCA, PONIEWAŻ NIE MA GRANIC.

NIE POZWOLIMY BY PRAWO MORSKIE WYMUSZAŁO NA NAS PODDANIE SIĘ RESTRYKCJOM , KTÓRE WDRAŻA SIĘ TERAZ JAKO PRZYSPIESZONE DZIAŁANIE PRZEJĘCIA CAŁKOWITEJ KONTROLI NAD NAMI.

NIE POZWALAMY NA TO, BY PRAWO MORSKIE DAWAŁO WAM MOC KONTROLOWANIA ORAZ POSIADANIA PRAWA DO LASÓW, ZWIERZĄT, WÓD ORAZ ZASOBÓW NATURALNYCH TEJ PLANETY.

NASZA PRAWDA MIESZKA W SERCU I JEST PRAWEM BOSKIM, DO KTÓREGO JAKO SŁOWIANIE, ZGODNIE Z ZAPISANYM KODEM A1R1 W NASZYM DNA.

MAMY ODWIECZNE PRAWO I PRZESTRZEGAMY GO W SZACUNKU I WZAJEMNEJ HARMONII ZE WSZYSTKIM, CO ŻYJE.

MY ISTOTY ŻYWE MAMY W SOBIE CIERPLIWOŚĆ ZIEMI, CZYSTOŚĆ WODY, ŻARLIWOŚĆ OGNIA MIŁOŚCI W SERCU ORAZ SPRAWIEDLIWOŚĆ WIATRU…

I TO CZYNI NAS WOLNYMI LUDŹMI. NASZE DZIECI SĄ NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM, BO DALIŚMY IM NASZĄ ISKRĘ SIEBIE.

SĄ NASZYM DZIEDZICTWEM I NALEŻĄ DO NAS A NIE DO WAS.

NIGDY NIE BYLIŚMY OBOJĘTNI NA KRZYWDĘ DRUGIEGO CZŁOWIEKA I NIE UDA WAM SIĘ POZBAWIĆ NAS EMPATII I NASZEJ PRAWDZIWEJ TOŻSAMOŚCI.

NA NASZYCH ZIEMIACH ZAKORZENIŁO SIĘ ZŁO, KTÓRE TOLEROWALIŚMY PRZEZ TYSIĄCE LAT.

PRZYSZŁA JEDNAK PORA ZAPŁATY ZA KRZYWDĘ, JAKĄ WYRZĄDZONO NARODOWI POLSKIEMU I NASZYM BRACIOM I SIOSTROM SŁOWIANOM.

TO WY NIE LUDZIE WYKORZYSTALIŚCIE NAS JAK PRODUKT W WASZEJ GRZE. ZABIJALIŚCIE CZŁOWIEKA, WYWOŁYWALIŚCIE WOJNY, TORTUROWALIŚCIE I W BESTIALSKI SPOSÓB POGWAŁCILIŚCIE ODWIECZNE PRAWO ŻYCIA.

ZA TO ZOSTANIECIE UKARANI, A ZŁO NIGDY JUŻ NIE BĘDZIE ISTNIEĆ.

TAKA JEST NASZA WOLA.

ŻĄDAMY ODDANIA NAM NASZYCH WED, WIEDZY GROMADZONEJ I ZAPISANEJ PRZEZ NASZYCH PRZODKÓW. ZOSTAŁY ONE NAM UKRADZIONE I WYWIEZIONE DO ROSJI, ALE WIĘKSZA ICH CZĘŚĆ ZOSTAŁA DOSTARCZONA I ZABEZPIECZONA W BIBLIOTEKACH WATYKANU ZA CZASÓW INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ.

ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO ZAPRZESTANIA DZIAŁAŃ EUGENICZNYCH, POBIERANIA ORGANÓW Z ŻYWYCH DZIECI, GWAŁCENIA ICH I ZJADANIA W SWYCH KANIBALISTYCZNYCH RYTUAŁACH.

WIEMY, ŻE ZAANGAŻOWANY JEST W TO KOŚCIÓŁ KATOLICKI ORAZ ICH TAJNE LOŻE MASOŃSKIE NA CZELE Z JEZUITAMI.

MY SŁOWIANIE JESTEŚMY DZIEĆMI SAMEGO BOGA I BYLIŚMY TUTAJ OD ZAWSZE, A PRZEKŁAMANIE I PRÓBA WYMAZANIA NAS Z KART HISTORII JEST WASZYM PODŁYM SPOSOBEM OSŁABIANIA NASZEGO DUCHA I PRÓBĄ POMIESZANIA NAM W GŁOWACH I SERCACH.

PRÓBĄ NASŁANIA BRATA NA BRATA, BY WZNIECIĆ GNIEW I AGRESJĘ W NASZYCH SERCACH.

NIGDY NIE BYLIŚMY ZWOLENNIKAMI WOJEN I BARBARZYŃSKICH METOD.

JESTEŚMY LUDEM POKOJOWYM I ZAWSZE POMAGAMY INNYM.

DZIĘKUJEMY, ŻE SWOIMI NAZISTOWSKIMI METODAMI OBUDZILIŚCIE W NAS NASZĄ MOC I PRAWDZIWĄ TOŻSAMOŚĆ.

POCZUJEMY TO JESZCZE BARDZIEJ, KIEDY ZACZNIECIE ZABIERAĆ NAM ŻYCIE I ZMUSICIE DO SZCZEPIEŃ.

JEDNAK NIGDY TO SIĘ NIE STANIE, BO NARÓD POLSKI I ŻYWA ISTOTA CZŁOWIECZA BUDZI SIĘ I ROZŚWIETLA TĘ CAŁĄ PLANETĘ, NIE TYLKO TEN KRATER, ŚWIATŁEM BOSKIEJ PRAWDY I MIŁOŚCI.

NIE TOLERUJEMY CIERPIENIA, A BÓL I STRACH W OCZACH NASZYCH BRACI I SIÓSTR SŁOWIAN I INNYCH NARODOWOŚCI WYWOŁUJE W NAS POCZUCIE NIESPRAWIEDLIWOŚCI I BUDZI NASZĄ ZBIOROWĄ MOC.

NIGDY NIE UDA SIĘ WAM NAS ZNISZCZYĆ I ZNIEWOLIĆ. POSIADAMY W SOBIE ISKRĘ BOGA, NASZ MIECZ PRAWDY I UŻYJEMY GO BEZ WAHANIA, PONIEWAŻ DO TEGO ZOSTALIŚMY STWORZENI I NASZ RÓD BĘDZIE TRWAŁ NA STRAŻY PORZĄDKU ODWIECZNEGO PRAWA ŻYCIA.

TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG I CAŁA ŻYWA ISTOTA, NASZA KOCHAJĄCA MATKA ZIEMIA. NIE DAJEMY ZGODY NA SZATAŃSKIE PODCHODY.

INFORMUJEMY, ŻE NASZA RODZĄCA SIĘ W SERCU SIŁA MIŁOŚCI, JEST BRONIĄ KTÓRA ZOSTAŁA URUCHOMIONA I JEST JEDYNĄ ISTNIEJĄCĄ BRONIĄ PRZECIW ZŁU, KTÓRE TRUJE JAK WIRUS WASZE SERCA.

SŁAWIAŃSKIEGO KOŁOWROTU JUŻ NIC NIE ZATRZYMA, NASZA WIEDZA JEST MAGAZYNOWANA W NAS I OBUDZI SIĘ SIŁĄ NASZEJ ZBIOROWEJ JEDNOŚCI…PRZECIW WAM OKUPANTOM I DIABELSKIM NASIENIOM OBŁUDY I ILUZJI.

JESZCZE TEJ NOCY, OBUDZĄ SIĘ DZIECI RODU NIEBIAŃSKIEGO I NASZE PRZYPOMNIENIE.

OPUŚĆCIE TĘ ZIEMIĘ I ZOSTAWCIE NAS W SPOKOJU, INACZEJ ZGINIECIE W OTCHŁANI WŁASNEJ NIKCZEMNOŚCI. NIECH TAK JEST. WYPEŁNIA SIĘ WOLA BOŻA.

⇒ Czytaj także: KIM TAK NAPRAWDĘ JESTEŚ? ODBLOKUJ SWÓJ UŚPIONY POTENCJAŁ

Portal Odkrywamy Zakryte jest cenzurowany w Google i na Facebooku, bo nie jesteśmy finansowani przez rząd, aby publikować kłamstwa i propagandę. Wesprzyj prawdziwie niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw ⇒ kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/
*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.