EFEKT SETNEJ MAŁPY – PARAPSYCHOLOGICZNA KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

Efekt Setnej Małpy to zjawisko nie do końca poznane i nie całkowicie zrozumiałe dla większości ludzi. Jego pojęcie zakrawa na elementy wiary w istnienie więzi, komunikacji parapsychologicznej pomiędzy osobnikami należącymi do tych samych gatunków. Badania dotyczące tego zagadnienia pochodzą z 1952 roku i odbyły się na japońskiej wyspie Kojima.

Efekt setnej małpy – przebieg eksperymentu

Badacze obserwowali duże stado małp zamieszkujące wyspę należącą do Japonii.

Wykorzystując odruch Pawłowa, regularnie dokarmiali grupę słodkimi ziemniakami.

Małpy zawsze wiedziały, kiedy i gdzie dostaną przysmak, który bardzo im zasmakował.

Problematyczne było dla nich jednak jego spożywanie, gdyż ziemniaki brudziły się w piasku.

Pewnego dnia jeden z nich wpadł do morza.

Małpa, która go wyjęła, zauważyła, że jest czysty, pozbawiony piasku i smaczny.

Odtąd robiła tak każdego kolejnego dnia i stopniowo przyłączały się do niej inne należące do stada osobniki.

Pewnego dnia, gdy setna małpa weszła do morza, aby wypłukać ziemniaka, okazało się, że robi tak już całe stado, stąd nazwa efektu.

Nie byłoby w tym nic zaskakującego, bo zwierzęta zwyczajnie uczyły się od siebie nawzajem i w konsekwencji wszystkie dysponowały wiedzą, która znacząco ułatwiała im zjedzenie posiłku.

Jednakże okazało się, że w tym samym czasie kiedy wiedzę czy umiejętność taką zyskała setna małpa na Kojima, podobnie postępować zaczęły inne małpy z tego samego gatunku, przebywające na innych, w żaden sposób nieskomunikowanych ze sobą wyspach.

Wnioski z doświadczenia

Pojawiła się więc teoria, że gdy powstaje nowa myśl, nowa idea, umiejętność czy rozwija się nowy poziom wiedzy, stopniowo przekazujemy je sobie w ramach jednego gatunku.

Stają się one coraz powszechniejsze i bardziej ogólnodostępne, a w momencie gdy, „setna” osoba, przedstawiciel gatunku, zgłębi daną rzecz, staje się ona znana wszystkim, niezależnie od tego, gdzie aktualnie się znajduje.

Staje się czymś całkowicie oczywistym.

Zdaniem licznych badaczy, którzy czynili publikacje związane z „efektem setnej małpy” eksperyment przeprowadzony w latach 50 XX wieku udowadnia istnienie sieci niewerbalnej komunikacji pomiędzy przedstawicielami jednego gatunku.

efekt-setnej-małpy.jpg
Prawo autorskie: olegdudko / 123RF Zdjęcie Seryjne

Zależność taka pozwala na utrzymanie dla danej populacji, niezależnie od jej rozmieszczenia na świecie, jednakowego poziomu rozwoju i ewolucji.

Wiara w efekt setnej małpy

Doświadczenia zdają się potwierdzać, coś, co dla wielu osób nie mieści się w granicach logicznego myślenia.

Efekt setnej małpy stanowi akt przekonania, wiary, a nawet pewności, że istnienie poszczególnych gatunków na ziemi jest ze sobą silnie powiązane również na płaszczyźnie pozazmysłowej.

Ukazuje to, że łączą nas powiązania znacznie silniejsze niż egzystowanie w sąsiedztwie innych przedstawicieli tego samego gatunku, jednocześnie obrazując nam wysoki poziom odpowiedzialności za rozwój nas wszystkich i każdego z osobna.

efekt-setnej-małpy.jpg
Prawo autorskie: luckyraccoon / 123RF Zdjęcie Seryjne

Efekt setnej małpy prezentuje, że gdy pewna część konkretnej populacji zyskuje określoną wiedzę, to w sposób lawinowy staje się ona dostępna dla osobników należących do tego samego gatunku.

Jeśli obserwujemy społeczności odcięte od siebie i niepowiązane to taką zależność można interpretować jedynie jako pozazmysłową, jako parapsychologiczną komunikację niewerbalną.

Skuteczna pomoc psychologiczna kliknij  TUTAJ

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=iDAuE6j9s6k