DESTRUKCJA SŁOWIAN – INWAZJA ŻYDÓW NISZCZY EUROPĘ

Inwazja Żydów, która ma na celu reaktywację dawnych planów stworzenia Judeopolonii, przybiera na sile. Nowym miejscem osiedlenia nie będzie jednak tylko Polska. Europa chętnie otwiera swe „ramiona” i przyznaje obywatelstwo potomkom tysięcy Żydów, którzy w przeszłości „uciekli przed prześladowaniami”. Czy fatalne konsekwencje takich działań zniszczą Europę?

Koniec Izraela

Kiedy w 2012 roku czołowy, światowy syjonista, Henry Kissinger obwieścił światu, że Izrael przestanie funkcjonować jako państwo za jakieś 15 lat, wszyscy myśleli, że to żart.

Jednak dramatycznie rosnące niedobory wody na Bliskim Wschodzie, skłoniły środowiska żydowskie do szukania wyjścia  z takiej sytuacji i przeniesienia wszystkich Izraelczyków na nowe tereny.

inwazja-żydów-europa.jpg
foto.123rf.com

Padło na Europę, bo ta chętnie naprawia „błędy” z przeszłości i przyjmuje żydowskich osadników.

Zbudowano nawet miliony nowych mieszkań, na które nie stać przeciętnego Polaka czy Hiszpana, ale stać na nie kogoś, kto przez lata żył i dorabiał się w Izraelu.

O tym, jak to przebiega w Polsce, pisaliśmy już w artykułach: Żydzi tworzą w Polsce Nowy Izrael oraz Izraelskie kolejki po polskie obywatelstwo.

Uderzyć w Słowian

Inwazja osadników żydowskich z Izraela nie skupia się tylko na Polsce, chociaż to właśnie w Słowian chcą najmocniej ugodzić.

Już w 1994 r. Menachem Mendel Schneerson, rabin chasydzki i ostatni przywódca ortodoksyjnego odłamu chabad-lubawicz stwierdził, że:

Naszą specjalną taktyką walki z czerwono-brązowymi (wszyscy Słowianie – są czerwono-brązowi), z mocy swojej skrytości jest Tajna Wiedza. Główne ostrze walki skierujemy przeciwko Słowiaństwu, za wyjątkiem odszczepieńców, którzy spokrewnili się z Żydami przez wspólne interesy.

Co prawda, tych „spokrewnionych” później, po wykorzystaniu ich w naszych celach, usuniemy z naszego społeczeństwa. Słowianie, a wśród nich Rosjanie – to najbardziej niepokorny naród świata.

Niepokorny ze względu na układ ich zdolności psychicznych i umysłowych, założonych przez wiele pokoleń przodków, genów, które nie są podatne na przerabianie. Słowianina, Rosjanina można zabić, ale nigdy nie można zniewolić.

Dlatego to nasienie powinno ulec likwidacji, ale na pierwszym etapie należy dokonać nagłego zmniejszenia jego liczebności.

Ta wypowiedź opublikowana w Wołogodskiej gazecie „Sławianin” N-4 (32) w 2001 roku.

Współcześnie ta żydowska destrukcja Słowian przybiera na sile.

Żydzi bez skrupułów domagają się spłaty i oddania „swoich” majątków.

Zabierają Słowianom co słowiańskie, dążąc do tego, by wkrótce w ataku paniki Polacy opuszczali swe domy i osiedla.

Budzą w Polakach motłoch i poruszenie.

Godzą w polskie interesy, niszczą polskie firmy, pragną stworzyć kontrolę nad telekomunikacją, energią elektryczną, zasobami wody.

Odbudowują synagogi, próbują ponownie zaistnieć w całej Europie.

Inwazja na Europę

Dlaczego w ogóle Europa tak chętnie przyjmuje Żydów?

Po trosze, żeby się przypodobać, a po trosze, żeby odkupić rzekome winy, błędy przeszłości.

inwazja-żydów-europa.jpg
foto.123rf.com

Tak jest przykładowo w przypadku Hiszpanii i Portugalii.

Hiszpania od kilku lat przyznaje obywatelstwo potomkom wypędzonych Żydów, tzw. Żydów sefardyjskich (Sefarad oznacza po hebrajsku Hiszpanię), czyli tych, których właśnie wygnano z Hiszpanii w 1492 roku przez królów katolickich Izabelę i Ferdynanda.

Jeśli któryś z potomków wygnańców przedstawi zaświadczenie rabina o pochodzeniu, zaświadczenie Federacji Wspólnot Żydów Hiszpańskich, wykaże się jakąś znajomością języka judeohiszpańskiego (ladino) lub nazwiskiem z listy typowych nazwisk hiszpańskich Żydów albo innym dowodem związków rodzinnych z diasporą wypędzonych hiszpańskich Żydów otrzyma hiszpańskie obywatelstwo z urzędu.

Podobnie jest w Portugalii, która od 2013 roku przyznała obywatelstwo potomkom tysięcy Żydów, którzy uciekli przed prześladowaniami na przełomie XVI i XVII wieku.

Żydzi zainicjowali masowe przesiedlenia, a europejskie władze im to ułatwiają.

Przyjmują z chęcią tysiące osób, które nic z danym krajem, ani z jego kulturą nie mają wspólnego.

Podają im jak na tacy obywatelstwo innego kraju, zapraszają w europejskie szeregi, pozwalają na każdym kroku przejąć osadnikom żydowskim z Izraela władzę nad życiem i moralnością obywateli Europy.

Pozwalają na tworzenie Palestyny w Europie.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=EDqWTE9aH0A