JAPONIA WZNAWIA KOMERCYJNY POŁÓW WIELORYBÓW

Japonia wznawia komercyjny połów wielorybów! Japoński rząd podjął decyzję o wycofaniu się z Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej i wznowienia komercyjnego polowania na wieloryby na morzach terytorialnych i gospodarczych kraju już od lipca 2019 r. Decyzja ta nie tylko nie idzie w parze ze społecznością międzynarodową, ale całkowicie ignoruje bezpieczeństwo przyszłości oceanów i ich żyjących w nich stworzeń.

Japońska kultura połowów

Od lipca 2019 roku, po upływie w dniu 30 czerwca okresu wypowiedzenia dla Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej (IWC), Japonia będzie przeprowadzać połów wielorybów w celach komercyjnych w części swoich wód terytorialnych i wyłącznie w swojej strefie ekonomicznej.

Czy jednak Japończycy do tej pory nie zabijali wielorybów?

Otóż nie, robili to.

połów-wielorybów.jpg
Połów foto.123rf.com

Członkowie IWC zgodzili się wydać moratorium na polowanie w 1986 r., aby umożliwić odbudowę ekosystemów morskich.

Narody popierające połowy wielorybów oczekiwały, że moratorium będzie tymczasowe, dopóki nie zostanie osiągnięty konsensus w sprawie zrównoważonych połowów.

Zamiast tego stało się quasi-trwałym zakazem, ku uciesze konserwatystów, ale przerażeniu krajów, takich jak Japonia, Norwegia i Islandia, którzy twierdzą, że połowy wielorybów są częścią ich kultury i powinny być kontynuowane w sposób zrównoważony.

Japończycy skorzystali jednak z wyjątku w zakazie, który pozwala na polowanie na wieloryby w celach naukowych.

W ten oto sposób Japonia co roku łowiła od ok. 200 do 1 200 wielorybów, łącznie z młodymi i ciężarnymi zwierzętami, aby oficjalnie sprawdzać, czy są one zagrożone wyginięciem i jak duża jest ich populacja.

Krytycy mówią, że to tylko przykrywka, ponieważ wieloryby zabijano, a mięso zamiast do badań trafiało na sprzedaż.

Potępiona decyzja

Zarówno ekolodzy, jak i ekonomiści, którzy przewidują, że światowe oceany będą pozbawione ryb do 2048 r., a także grozi im całkowite zniknięcie gatunków ssaków morskich z powodu przełowienia, zanieczyszczenia wód, utraty siedlisk i zmiany klimatu, potępiają decyzję Japonii.

wieloryb.jpg
Wieloryb foto.123rf.com

Zachowaniem tym rozczarowany jest rząd Australii i Nowej Zelandii, które sprzeciwiają się wszystkim formom wielorybnictwa w celach komercyjnych oraz tak zwanych naukowych.

Organizacje ekologiczne nakłaniają do potępiania zachowania Japonii i próbują ją nakłonić do zmiany decyzji i przyjęcia zakazu wszelkich polowań na wieloryby raz na zawsze.

Apelują także do obywateli z całego świata, aby wysyłali wiadomości e-mail do rządu Japonii i zażądali natychmiastowego podjęcia działań w celu ochrony ekosystemów morskich, zamiast wznowienia komercyjnego wielorybnictwa.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką oznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=TXRth89AVV8