JOGA POMAGA W LECZENIU REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW

Joga może być skuteczna jako terapia uzupełniająca lub wspomagająca u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) przyjmujących modyfikujące przebieg choroby leki przeciwreumatyczne (DMARD). Przypuszczenia te potwierdzono w badaniu opublikowanym w Restorative Neurology and Neuroscience.

RZS i depresja

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest chorobą autoimmunologiczną, która wynika z wzajemnego oddziaływania czynników genetycznych i środowiskowych.

Powoduje rozległe ogólnoustrojowe zapalenie, uszkodzenie chrząstki i przerost błony maziowej, które z kolei przyczyniają się do niepełnosprawności fizycznej i współwystępowania objawów psychicznych (np. depresji).

Współistnienie depresji i RZS u chorych stanowi znaczne obciążenie opieki zdrowotnej dla pacjentów, ich opiekunów, systemów opieki zdrowotnej i całego społeczeństwa.

Istniejące terapie medyczne mają ograniczony zakres działania i nie są w stanie wyleczyć psychologicznego składnika choroby, a poza tym mają liczne skutki uboczne.

Depresja wydaje się zmniejszać przestrzeganie przez pacjentów zaleceń lekarskich i stosowanie się do nich, co zwiększa nasilenie choroby.

Poprawa zdrowia psychicznego i jednoczesne zmniejszenie dotkliwości objawów przy reumatoidalnym zapaleniu stawów stało się przedmiotem badań naukowców z instytutu medycznego w New Delhi.

Joga a reumatoidalne zapalenie stawów

Według badań opublikowanych w Restorative Neurology and Neuroscience, osiem tygodni intensywnej praktyki jogi znacznie zmniejsza nasilenie objawów fizycznych i psychicznych u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Prof. Surabhi Gautam i jego współpracownicy ocenili wpływ opartej na jodze interwencji na płaszczyznę umysł-ciało w kwestii poziomów specyficznych dla choroby markerów zapalnych i nasilenia objawów depresji u 72 pacjentów z aktywnym RZS przyjmujących modyfikujące przebieg choroby leki przeciwreumatyczne (DMARD).

Przydzielono ich do dwóch grup – grupy badawczej (joga z DMARD) lub grupy kontrolnej (tylko DMARD).

Przez osiem tygodni pacjenci, którzy praktykowali jogę, ćwiczyli przez 120 minut po pięć razy w tygodniu.

joga-stawy.jpg
foto.shutterstock.com

Po upływie tego czasu zaobserwowano znaczną poprawę u pacjentów z grupy jogi.

Odnotowano znaczny spadek nasilenia objawów RZS, niższe poziomy różnych ogólnoustrojowych markerów stanu zapalnego, a także obniżenie wskaźnika aktywności choroby i niepełnosprawności.

Ponadto w grupie jogi wystąpił statystycznie istotny, zależny od czasu, stopniowy spadek objawów depresji w porównaniu z grupą kontrolną.

Aktywne antidotum

To badanie jest jednym z pierwszych, które ocenia wpływ jogi na ogólnoustrojowe biomarkery stanu zapalnego, starzenia się komórek i stresu oksydacyjnego, szczególnie w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów.

Okazuje się, że joga jako forma codziennej aktywności wzmacnia odpowiedź immunologiczną organizmu już na poziomie komórkowym oraz usprawnia zdolności umysłowe.

Zatrzymanie aktywności choroby u badanych pacjentów daje chorym na RZS nadzieję na lepsze życie.

Po raz kolejny udowodniono, że joga promuje, zapobiega, leczy i rehabilituje organizm w celu osiągnięcia lepszego życia.

⇒ Czytaj także: ANNA PESCE – STARUSZKA, KTÓRA POKONAŁA CHOROBĘ KRĘGOSŁUPA DZIĘKI JODZE

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.

https://www.youtube.com/watch?v=wE6b6inAPyM