KONOPIE INDYJSKIE NA PAMIĘĆ – CZY THC ODWRACA PROCESY STARZENIA SIĘ MÓZGU?

Konopie indyjskie mogą być naturalnym antidotum odwracającym procesy starzenia się mózgu. Naukowcy z Uniwersytetu w Bonn wraz z kolegami z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie od kilku lat badali potencjalne korzyści dla mózgu, wynikające z zażywania marihuany przez myszy. Czy THC rzeczywiście odwraca procesy starzenia i zwiększa zdolności poznawcze?

Uleczyć stare myszy

Jak każdy inny narząd, nasz mózg również się starzeje.

W rezultacie nasze zdolności poznawcze zmniejszają się wraz z wiekiem.

W związku z tym trudniej nam przychodzi zapamiętywanie, odpamiętywanie i uczenie się nowych rzeczy.

Ten proces jest normalny, związany z upływem lat, ale może również prowadzić do groźnej demencji.

Badacze od dawna szukają sposobów na jego spowolnienie, a nawet i odwrócenie.

Dlatego też naukowcy z Uniwersytetu w Bonn i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie postanowili sprawdzić, czy aktywny składnik konopi indyjskich, mógłby spowolnić ten proces.

myszy-konopie.jpg
foto.123rf.com

Przez cztery tygodnie podawali małą ilość THC (3 miligramy na kilogram masy ciała) myszom w wieku dwóch (młodym), dwunastu (starszym) i osiemnastu (starym) miesięcy.

Niektóre osobniki otrzymały placebo.

Następnie testowali zdolność uczenia się i wydajność pamięci u zwierząt – w tym, na przykład, umiejętności orientacyjne i rozpoznawanie innych myszy.

Myszy, którym podano placebo, wykazywały problemy naturalne dla ich wieku oraz cierpiały na utratę pamięci.

Natomiast funkcje poznawcze zwierząt z grupy „starych” leczonych konopiami indyjskimi były równie dobre, jak u tych ze „starszej” grupy kontrolnej.

Naukowcy odkryli, że leczenie całkowicie odwróciło utratę pamięci u starych zwierząt.

U młodych myszy leczenie miało jednak odwrotny skutek – THC faktycznie osłabiło ich funkcje poznawcze.

Lata skrupulatnych badań

Ten sukces w leczeniu przy użyciu THC jest wynikiem lat skrupulatnych badań.

Wcześniej naukowcy odkryli, że mózg starzeje się znacznie szybciej, gdy myszy nie mają żadnych funkcjonalnych receptorów dla THC.

konopie-pamięć.jpg
Konopie na pamięć foto.123rf.com

THC imituje działanie kannabinoidów wytwarzanych naturalnie w organizmie, które spełniają ważne funkcje w mózgu.

Wraz z wiekiem ich ilość się zmniejsza się, przez co nasz mózg szybciej się starzeje.

Badacze ustalili, że THC podawane starszym myszom spowodowało spektakularne zmiany molekularne i epigenetyczne oraz zwiększyło liczbę połączeń między komórkami nerwowymi w mózgu.

Teraz czas na to, aby udało im się potwierdzić, że THC odwraca procesy starzenia i zwiększa zdolności poznawcze także u ludzi.

Czytaj także: KONOPIE TO ROŚLINY O WSZECHSTRONNYCH ZASTOSOWANIACH

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką oznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.