NLP, CZYLI NEUROLINGWISTYCZNE PROGRAMOWANIE UMYSŁU

NLP to skrót od angielskiego wyrażenia „neuro-linguistic programming”, na język polski tłumaczymy to jako programowanie neurolingwistyczne. Trudno mówić o jednoznacznym wytłumaczeniu tego zagadnienia. Zwolennicy tej metody wypowiadają się o niej niezwykle przychylnie – twierdzą, że daje możliwość wprowadzania korzystnych zmian u samego siebie, usprawniania komunikacji międzyludzkiej, jak również wprowadzania elementów perswazji. Przeciwnicy natomiast wytykają tej metodzie, że oparta jest na fasadowości języka, że jest pseudonaukową metodą manipulacji.

Jak jest istotnie?

Czy NLP może być wykorzystywane w skutecznej terapii psychologicznej?

Czy może to sposób na skuteczną manipulację?

Co to takiego NLP?

Neurolingwistyczne programowanie, czyli NLP to pojęcie interdyscyplinarne.

Co to oznacza?

Jest ono swoistym połączeniem ze sobą różnorodnych dyscyplin naukowych, które na pozór mogłyby wydawać się całkowicie nie związane, są to m.in. psychoterapia i psychologia, neurologia i lingwistyka, informatyka, semantyka ogólna czy teoria systemów.

W wielu definicjach znajdujemy nacisk, na pozyskiwanie wiedzy na temat struktury subiektywnego doświadczenia człowieka.

nlp.jpg
NLP fot.123rf.com

Ogólnoprzyjęte rozumienie NLP uznaje je za zgromadzenie zasad, modeli oraz narzędzi, które ułatwiają komunikację międzyludzką, pomagają w nauce i lepszym przyswajaniu wiedzy czy też sprawiają, że wprowadzenie zmian w życiu staje się zdecydowanie prostsze.

Poza tym, pośród podstawowych elementów NLP znajduje się przekonanie, że to, w jaki sposób funkcjonuje nasz umysł, jak posługujemy się językiem werbalnym oraz niewerbalnym, stanowi podstawy formułowania oraz wyrażania naszych myśli.

NLP to studium subiektywnego doświadczenia, które dostarcza wiedzy na temat tego, w jaki sposób nasze wzorce spostrzegania i myślenia prowadzą do sukcesu lub porażki. – Peter Wrycza (jeden z lepiej znanych trenerów NLP)

U podstaw NLP leżą proste wzorce neurologiczne, lingwistyczne oraz behawioralne.

Dają one sposobność przedarcia się do umysłowych procesów, które pojawiają się, zanim człowiek rozpocznie działanie – są więc podstawą ludzkiej skuteczności oraz efektywności.

Programowanie neurolingwistyczne

Przeanalizujmy samą nazwę „programowanie neurolingwistyczne”.

Uwidacznia ona połączenie ze sobą – symbiozę trzech różnych dziedzin naukowych.

Element „neuro” wskazuje na układ nerwowy oraz wszelkie zasady jego funkcjonowania.

W związku z tym, w każdym podjętym treningu NLP kładzie się nacisk na zaangażowanie procesów poznawczych człowieka – uwaga, pamięć, twórczość, myślenie itp., które są zależne od systemu neuronalnego.

Kolejną częścią nazwy jest słowo „lingwistyczne”.

nlp.jpg
NLP fot.123rf.com

Uwidacznia ono silny związek metody z językiem, który dla ludzi stanowi główną drogę w porozumiewaniu się, werbalizowaniu pragnień, przekazywaniu myśli, jak również wywieraniu wpływu na innych i stymulowaniu ich.

Ostatnia część pojęcia to słowo „programowanie”.

Ma ono duże znaczenie w kontekście całej metody.

Powiązane jest ze wzorcami zachowań, które dotyczą każdego z nas, jakimi kierujemy się w codziennym życiu.

Można określić NLP jako rozległe i jednocześnie odrębne studium wiedzy o człowieku – zarówno każdym obok nas, jak i o nas samych.

Metoda ta określa procesy poznawcze naszego gatunku jako funkcję determinowaną przez neurolingwistyczne programy.

Mogą one mieć urozmaiconą skuteczność, jednak zawsze prowadzą do z góry obranego celu.

Wyróżniające jest, że każdy program umysłu ma taką samą jakość.

Historia NLP, czyli skąd to się wzięło?

U schyłku lat 70. XX wieku amerykański lingwista John Grinder oraz psycholog Richard Bandler, uznawani za twórców NLP, postanowili rozwiązać zagadkę wysokiej skuteczności kilku światowej sławy terapeutów.

Poddali wnikliwej analizie i obserwacji ich sposób pracy, poprzez uczestniczenie, zapoznanie się z taśmami audio oraz wideo czy stenogramami pochodzącymi z prowadzonych przez nich sesji terapeutycznych.

Wszystkie te działania sprawiły, że doszli oni do wniosku, iż niezwykła tajemnica skuteczności ukryta jest w zestawie wzorców komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej, które dawały im przewagę w postaci możliwości nawiązania dobrych kontaktów z leczonymi osobami.

nlp.jpg
NLP fot.123rf.com

 

Ich odkrycie stało się podstawą do stworzenia skutecznych w działaniu i stosunkowo prostych w realizacji interwencji terapeutycznych.

Zainteresowanie powstałą metodą cieszyło się rosnącym zainteresowaniem, co skłoniło twórców do zrezygnowania z pracy naukowej i podjęcia prowadzenia warsztatów oraz pisania książek opisujących założenia neurolingwistycznego programowania.

Jak wykorzystywane jest NLP?

W dzisiejszych czasach NLP cieszy się niesłabnącą popularnością, można wręcz mówić o wzroście świadomości na jego temat, i tym samym zainteresowania zgłębieniem wszelkich podstaw metody.

Poniższa lista przedstawia dziedziny, w których NLP znajduje zastosowanie.

Dowiadujemy się również jakie treningi z jego zakresu są dostępne.

 • Rozwój zdolności negocjacyjnych.
 • Wzrost poziomu automotywacji.
 • Wykorzystanie NLP w tworzeniu i budowaniu dobrych relacji z innymi ludźmi.
 • Zgłębienie umiejętności uwodzenia.
 • Wzrost poziomu naszych umiejętności komunikacyjnych.
 • Zgłębienie umiejętności prowadzenia kampanii wyborczych.
 • Wykorzystanie NLP w handlu i sprzedaży.
 • Wytwarzanie własnych koncepcji interpersonalnych.
 • Zgłębienie umiejętności osiągania przedsięwziętych celów.
 • Zastosowanie NLP w biznesie.
 • Osiąganie rozwoju osobistego.
 • Psychoterapia NLP-t, wykorzystywana w leczeniu fobii.
 • Nauka kontrolowania emocji.
 • Umiejętność zarządzania organizacjami oraz coaching.
 • Rozwój poziomu twórczości.

Z czasem Bandler oraz Grinder rozpoczęli pracę osobno, niezależnie od siebie.

Obecnie funkcjonują liczne ośrodki, które wydają licencję znajomości technik NLP.

Najpowszechniej są to prywatne praktyki, w których ocenić należy przyjęte standardy oraz poziom kształcenia.

Jakie znamy techniki NLP?

Pośród licznych metod programowania neurolingwistycznego wymieniane są m.in. następujące:

nlp.jpg
NLP fot.shutterstock.com
 • Trans – wprowadzanie w płytki poziom hipnozy.
 • Linia czasu – z jej zastosowaniem wprowadza się subiektywną zmianę odczuwania czasu. Praktyka dotyczy przeszłości oraz przyszłości. Wykorzystuje się ją w celu odczytania i przede wszystkim odnalezienia swoich własnych zasobów – stanów emocjonalnych czy doświadczeń.
 • Metafory — wykorzystywanie takiej formy językowej, daje możliwość oceny sytuacji z zupełnie innej perspektywy.
 • Kotwiczenie – z jego zastosowaniem wytwarzane są odruchowe powiązania emocjonalne na linii przyczyna-skutek, z udziałem konkretnego bodźca np. dźwięku, dotyku czy obrazu.
 • Switch pattern – z zastosowaniem tej techniki wytwarzane są skojarzenia pomiędzy sytuacją, która jest przez nas odbierana negatywnie, a taką pozytywną. Dokonuje się tego poprzez przeskakiwanie w myślach pomiędzy wyobrażeniem, czy też rodzajem wizualizacji zarówno jednej, jak i drugiej sytuacji.

Krytykować czy sprzyjać NLP?

Najczęściej w środowiskach medycznych i naukowych spotkamy się z zarzuceniem NLP pseudonaukowości.

Natomiast zwolennicy jej technik, mówią o niej w kontekście nauki, która rzeczywiście działa.

W ograniczonym zakresie jest uznawana również przez psychologów.

Podstawowym problem, na jaki napotyka NLP w pewnych środowiskach, jest brak jednoznacznych dowodów na skuteczność wykorzystywanych przez nią metod.

Rzadkim przypadkiem jest neutralność wobec metod NLP.

nlp.jpg
NLP fot.shutterstock.com

Najczęściej spotykamy się z przekonaniem o jej słuszności lub z jej całkowitym zaprzeczeniem.

Liczne są również przypadki nieumiejętnego stosowania jej założeń, niedokładnego zrozumienia przyswajanych informacji, pojawiały się zawody i przypadki manipulacji.

Neurolingwistyczne programowanie znalazło zastosowania zarówno pozytywne, jak i negatywne, więc trudno się dziwić, że wiele osób nie jest do niej przekonanych.

Aby zyskać możliwość wydania rzetelnego osądu, konieczne jest dokładne zagłębienie się w jej zasady i wyrobienie sobie własnej opinii.

Książka BIBLIA NLP. WYDANIE ROZSZERZONE, PONAD 350 WZORCÓW, METOD I STRATEGII PROGRAMOWANIA NEUROLINGWISTYCZNEGO -> kliknij

Książka NLP W NEGOCJACJACH HANDLOWYCH -> kliknij

Skuteczna pomoc psychologiczna kliknij  TUTAJ

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.