POLSKOJĘZYCZNY RZĄD W NOCY PRZEPCHNĄŁ ZABÓJCZĄ USTAWĘ O 5G!

💀 Rozbudowa masztów 5G, doposażenie antenami, mobilne stacje bazowe-wszystko bez pozwolenia. Chcą zabijać nas będą w świetle prawa, podobnie jak w Rzeszy i w trakcie Wojny (przeciwko Polsce). STOP!
 

Nie pozwól się zniszczyć! Sklep z odpromiennikami: www.odpromienniki.com