PREKOGNICJA, CZYLI SNY O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI

Prekognicja w ujęciu współczesnej psychotroniki rozumiana jest jako umiejętność zdobywania wiedzy o przyszłych wydarzeniach najczęściej podczas snu. Nie jest to jednak stricte jasnowidzenie. W czym zatem tkwi istota prekognicji?

Prekognicja i jej fenomen

Wiedza pozazmysłowa, umiejętność czytania w myślach czy też możliwość wglądu w przyszłość i ogólna tęsknota za posiadaniem tzw. szóstego zmysłu, odwiecznie towarzyszy ludzkości.

Współcześnie oprócz takich zjawisk jak jasnowidzenie czy telepatia, możemy spotkać się z pojęciem prekognicji.

Prekognicja to wiedza o tym, co się zdarzy, czego nie da się wywnioskować z aktualnych zdarzeń i bieżącego stanu rzeczy, dlatego też nie porównuje się jej z prognozowaniem i przewidywaniem.

To wiedza o sprawach, które mają dopiero nastąpić, stąd też następuje odróżnienie prekognicji od jasnowidzenia, które skupia się bardziej na wiedzy o tym, co dzieje się w innej przestrzeni, ale w tym samym czasie.

Osoby, które doświadczają wizji przyszłych wydarzeń, stykają się z tym fenomenem najczęściej podczas snu, ale także i podczas medytacji oraz przebywając w stanie transu.

 

prekognicja.jpg
fot.depositphotos.com

 

Przedstawiciele parapsychologii zaznaczają, że wszelkie precyzyjne i pogłębione badania nad prekognicją spotykają się z podstawową trudnością w wyjaśnieniu jej powstawania.

Otóż zjawisko to nie mieści się w żadnym rozumowych przesłankach, dlatego też tak trudno jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego i na jakiej zasadzie mózg informuje nas o przyszłych wydarzeniach, przekazując wiedzę o tym, co dopiero nastąpi.

Istnieje kontrowersyjna teoria, która utrzymuje, że samo doświadczenie prekognicyjne uwalnia potężną energię psychokinetyczną, która przynosi wiedzę o przewidywanej przyszłości.

Uzdolnienia prekognicyjne w podziale

Zjawisko prekognicji można podzielić na dwa poziomy i na dwa „czasy”. W pierwszym podziale mówimy o poziomie osobistym i ponadosobistym.

Na poziomie osobistym prekognicja dotyczy wydarzeń związanych z przyszłością konkretnej osoby, natomiast na poziomie ponadosobistym dotyczący zjawisk ekonomicznych, społecznych, politycznych, gospodarczych, zbrojnych, ustrojowych, przyrodniczych itp.

 

prekognicja.jpg
fot.depositphotos.com

 

Uzdolnienia prekognicyjne można podzielić także na natychmiastowe, czyli takie, o których wiedza zdobyta we śnie w bardzo krótkim czasie odnajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości oraz oddalone w czasie, gdzie przewidziane zdarzenia są odległe, mogą wystąpić dopiero np. za miesiąc, rok, a nawet i dłużej.

Fenomen rodem z mitologii

Pierwszych wzmianek o zjawisku prekognicji można doszukiwać się już w mitologii.

To tam spotykamy się z opisem dziwnych snów i niezwykłej roli, jaką przypisywano radom wyroczni w kwestii podejmowania ważnych decyzji.

Niektórzy za pomocą prekognicji starają się wytłumaczyć także starotestamentalne proroctwa biblijne oraz prorocze sny Józefa Egipskiego.

 

prekognicja.jpg
fot.depositphotos.com

 

Założenie, że prekognicja jest zjawiskiem sfery duchowo-psychicznej, które wybiega w nieznaną i niedającą się od razu zweryfikować przyszłość, pozwalało także na stawianie hipotez o prekognicyjnej zdolności Jezusa Chrystusa dotyczącej Jego własnych, osobistych wydarzeń (męki, śmierci i zmartwychwstania), a także i losów Jerozolimy oraz dziejów świata w okresie sądu ostatecznego.

Parapsycholodzy uważają, że dobrym przykładem prekognicji jest opowiadanie Futility Morgana Robertsona z 1898 roku, które w swej treści przypomina sytuację katastrof Titanica.

Autor opisuje w nim pierwszy rejs uważanego za niezatapialny statku pasażerskiego „Titan”, który po zderzeniu z górą lodową idzie na dno.

Co ciekawe, statek w opowiadaniu jest niemalże identyczny w swej budowie z legendarnym Titaniciem.

Przypadek czy może rzeczywiście przykład idealnej prekognicji?

Brytyjski filozof i biochemii, dr Rupert Sheldrake, autor książki pt. „Nauka – wyzwolenie z dogmatów” uważa, że większość ludzi w swoim życiu ma doświadczenia związane z prekognicją, a kwestionowanie tego zjawiska uważa za pogląd mocno kontrowersyjny.

Niestety, świat naukowców pozostaje bezlitosny. Pomimo formułowania wielu różnych teorii
i prób wyjaśniania prekognicji na podstawie licznych studiów i opisów relacji świadków, nikomu nie udało się do końca potwierdzić tegoż zjawiska i racjonalnie wytłumaczyć jego istnienia.

Jednak ci, którzy doświadczają snów o przyszłości wiedzą jedno – prekognicja istnieje i nikt nie powinien tego kwestionować…

EDGAR CAYCE O SNACH I PREKOGNICJI

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.