NASZE PRZEKONANIA TWORZĄ NASZE ŻYCIE

Pytania, które od wieków zachodzą ludziom w głowę: Co determinuje nasze życie los, przypadek, czy może przeznaczenie? Czy mamy wpływ na to, co nas w życiu spotyka? Z naszych przekonań rodzą się nasze myśli, nasze myśli z kolei ukierunkowują nasze działanie.

Mało tego jesteśmy istotami energetycznymi i każdy z nas ma swoją określoną wibrację. Swoisty rodzaj wibracji posiadają także określone myśli, czy uczucia.

Nasza wibracja zatem jest efektem tego, co w sobie nosimy niezależnie czy  jest to przez nas uświadomione, czy też nie.

To, co ukryte jest w naszym wnętrzu, materializuje się na zewnątrz, więc chcąc nie chcąc stwarzamy w życiu sytuacje i przyciągamy do siebie ludzi, którzy wibrują podobnie, a zatem potwierdzają nasze przekonania.

Czym są i gdzie mieszkają nasze przekonania?

Nasze przekonania są to nasze wewnętrzne prawdy o nas samych i o reszcie świata, w które głęboko wierzymy.

Są to przede wszystkim wierzenia, które nabyliśmy jako dziecko, doświadczając i obserwując rodziców oraz najbliższe otoczenie.

Są to również prawdy, które przyszły na ten świat razem z nami pod postacią „spadku rodowego”, czyli zapisów genetycznych i energetycznych pozostających w linii naszego rodu.

Wierzeniami tymi są także wnioski wyciągnięte przez nas z doświadczeń naszej życiowej drogi w tym wcieleniu.

To, co najważniejsze to fakt, iż znaczna większość owych przekonań jest przed nami ukryta głęboko w naszej podświadomości, to, co dla nas świadome to zaledwie 1/10 całości naszych prawd wewnętrznych.

O ile projekcję naszych świadomych przekonań możemy w dość łatwy sposób rozpoznać w codziennym życiu, tak z przekonaniami mieszkającymi w naszej podświadomości jest już dużo trudniej.

Niezbędna jest tutaj wnikliwa obserwacja powtarzających się w naszym życiu sytuacji, czy relacji międzyludzkich, a także wiedza o podobieństwach w tych obszarach naszego życia z życiem innych członków naszego rodu.

Przekonania są naszą głęboką wiarą w daną prawdę.

Jeżeli np. nosimy w sobie przekonanie, że każdy mężczyzna zdradza swoją żonę, wówczas będąc mężczyzną, będziemy to robić, a będąc kobietą noszącą takie przekonanie w sobie, będziemy przyciągać partnerów, którzy będą nas zdradzać.

Nasza podświadomość bowiem dąży do odwzorowania prawd, które w sobie nosi.

Pole wewnątrz nas jest matrycą do tego, co stwarza się wokół nas.

Jeżeli jesteśmy głęboko przekonani, że ludzi kłamią, wówczas będziemy spotykać ludzi, którzy nie będą wobec nas szczerzy.

Nosząc w sobie przekonanie, że niczego nie potrafimy wykonać dobrze, tak właśnie będzie.

I odwrotnie, głęboko wierząc w to, że potrafimy sprawnie działać, tak też będziemy funkcjonować w życiu.

Im więcej wspierających i budujących nas przekonań mamy o sobie samym i o życiu, tym żyje nam się lżej i szczęśliwiej.

Im więcej mamy w sobie przekonań podcinających nam nasze skrzydła, tym trud naszego życia jest większy.

Jak możemy zmienić swoje przekonania?

Przede wszystkim potrzebujemy być ich świadomi.

Następnie potrzebujemy ustalić, na jakie dokładnie, nowe przekonanie chcielibyśmy zamienić to stare.

Czasem samo uświadomienie sobie danego przekonania i decyzja o chęci jego zmiany wystarcza, by zmiana ta się dokonała.

Jeżeli to za mało, wówczas możemy zastosować różnego rodzaju afirmacje, rysunki, medytacje mające na celu zastąpienie starego przekonania nowym.

Stare, niesłużące nam przekonanie możemy również zmienić w konkretnym działaniu, w momencie, gdy nasze przekonanie materializuje się w danej sytuacji.

Na pewno niezależnie od tego, jaką udzielimy odpowiedź na postawione na początku artykułu pytania, wiemy na pewno, że zawsze mamy 100% wpływu na swoją reakcję.

Tu właśnie jest nasza moc!

Zatem, jak projektujemy w życiu przekonania z naszej nieuświadomionej podświadomości, które niekoniecznie są tym, co świadomie chcielibyśmy doświadczyć, pamiętajmy, iż mamy realny wpływ na swoją reakcję.

Jeżeli w pełni uświadomimy sobie, że dana sytuacja jest obrazem tego, co tkwi w nas samych, a my mamy w tym momencie możliwość dokonania wyboru, czy zareagujemy na nią nieświadomie zgodnie z zapisanym w nas schematem, czy w pełni świadomie zgodnie z tym, jak chcemy żyć, wówczas mamy szansę na dokonanie zmiany.

Wybierając drugi sposób, przejmujemy odpowiedzialność za siebie i swoje życie, przestajemy oddawać wówczas swoją moc światu, losowi, czy innym ludziom, a dajemy ją sobie.

Ważne jest zatem, byśmy mieli świadomość jak największej ilości przekonań, które wypełniają i naszą świadomą i nieświadomą część wewnętrzną.

Wówczas mamy szansę zmiany owych przekonań, na takie które nas budują i tworzenia naszego życia takiego, jakie nas uszczęśliwia.

PAMIĘTAJMY:

100% ODPOWIEDZIALNOŚCI = 100% MOCY!

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.