STAN „EPIDEMII” W POLSCE NIE BĘDZIE MIAŁ KOŃCA?!

Wszystko wskazuje na to, że stan „epidemii” w Polsce ani nie zmierza ku końcowi, ani prawdopodobnie nigdy się nie skończy! Dlaczego? Otóż z pewnością zadbają o to pracownicy sanepidu, którym nowe ministerialne rozporządzenie dało wielkie przywileje w związku z przedłużającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju.

8 września 2020 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku.

W ten oto sposób zagwarantowano pracownikom sanepidu dodatek specjalny w wysokości do 75% wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika oraz  zwiększono przyznany dodatek specjalny do wysokości do 75% wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika.

A wszystko to za wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych związanych z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dodatek specjalny za czynności kontrolne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych może być przyznany w wysokości do 75% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

Pracownikowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który przed dniem wejścia w życia niniejszego rozporządzenia, w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wykonywał czynności kontrolne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, może zostać:

 1)   przyznany dodatek specjalny w wysokości do 75% wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika,

2)   zwiększony przyznany dodatek specjalny do wysokości do 75% wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika – za wykonywanie tych czynności.

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Warunkiem przyznania tych przywilejów jest ogłoszony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii.

Oczywiście stan epidemii ogłasza się i odwołuje na wniosek sanepidu.

Pojawia się więc pytanie – któremu urzędnikowi sanepidu będzie na rękę zakończenie „epidemii”? Komu się to będzie opłacało?

Większość zrobi wszystko, aby ten stan trwał bez końca, bo jego zakończenie będzie oznaczało znaczny spadek pensji.

Czy w związku z tym czeka nas epidemia kontroli i publikowania kolejnych „groźnie” wyglądających statystyk dotyczących zachorowania na Covid-19?

⇒ Czytaj także: WNIOSEK O NATYCHMIASTOWE ARESZTOWANIE WSZYSTKICH POSŁÓW

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową [email protected] i ogłoszenia KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.