WNIOSEK O NATYCHMIASTOWE ARESZTOWANIE WSZYSTKICH POSŁÓW – Odkrywamy Zakryte
WNIOSEK O NATYCHMIASTOWE ARESZTOWANIE WSZYSTKICH POSŁÓW

Wniosek o natychmiastowe aresztowanie wszystkich posłów w związku ze zdradą narodową to inicjatywa Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Cel jest jeden – odsunąć oszustów od władzy!

Tymczasowa Rada Stanu NP SKK

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny powstał 9 września 2019 roku.

Celem Komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji w Polsce.

Odnosi się on do:

  1. Aktywnego działania na rzecz respektowania i egzekwowania KONSTYTUCJI  i  DEMOKRACJI.

2. Przywrócenia Polakom pełnych praw wyborczych poprzez zmianę Kodeksu Wyborczego i naniesienie koniecznych poprawek do Konstytucji, które umożliwią indywidualne kandydowanie do Sejmu każdemu obywatelowi Polskiemu, bez żadnych barier zaporowych  w postaci np. podpisów poparcia czy progów wyborczych w kwestii dopuszczenia do władzy.

3. Przywrócenie Narodowi Polskiemu władzy we własnym państwie i rzeczywistej podmiotowości na arenie międzynarodowej poprzez naniesienie stosownych poprawek do Konstytucji, które zagwarantują Polakom respektowanie i egzekwowanie prawa do samostanowienia narodów, gwarantując tym ochronę polskiej ziemi i  należących do Narodu Polskiego bogactw naturalnych.

4. Doprowadzenie do uznawania, respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka i Obywatela poprzez UZNANIE Prawa Naturalnego za obowiązujące w Polsce i w polskim oraz międzynarodowym sądownictwie i prawodawstwie.

Tymczasowa Rada Stanu jest głosem obywateli, z którym konsultowane są wszelkie propozycje rozwiązań prawnych i instytucjonalnych do wdrożenia w państwie polskim w celu uwolnienia Polski i Polaków od nielegalnych organów władzy państwowej i skierowanie Polski na drogę prawdziwego rozwoju gospodarczego i duchowego służącego dobru każdego człowieka jako istoty duchowo-cielesnej oraz dobru każdego obywatela polskiego.

Wniosek o aresztowanie posłów

Teresa Garland, Prezydent Tymczasowej Stanu Narodu Polskiego – SKK, wystosowała do Policji wniosek o areszt dla wszystkich posłów w związku ze zdradą narodową.

Według jej informacji w poniedziałek 14 IX 2020 r. posłowie będą ratyfikować umowę wojskową Polska-USA, poddającą Polskę pod okupację żydowsko-amerykańską!

Po drugie we środę 16 IX 2020 r. ma być głosowana ustawa w Sejmie o bezkarności urzędników państwowych.

Jednak ja zastanawiam się czy nie jest to tylko zasłona dymna dla ratyfikacji umowy polsko-amerykańskiej przez Sejm.

Po trzecie przygotowują ustawę, na mocy której rzekomo każdy kto POWIE, że miał swój związek z Polską na przestrzeni ostatnich 1000 lat, ma dostać bezproblemowo obywatelstwo polskie i możliwość zamieszkania w Polsce!

Tym samym PiS pracuje nad ustawą ułatwiającą osiedlanie się potomków mieszkańców I i II Rzeczypospolitej!

Całość wniosku można zobaczyć ⇒ KLIK

Czytaj także: REKORDOWY DŁUG POLSKOJĘZYCZNEGO RZĄDU! 78 MLD ZŁ W DWA TYGODNIE?!

Wesprzyj niezależne media, pomóż nam przedzierać się z prawdą w gąszczu kłamstw i wszechobecnej propagandy.

1) Przelew na konto bankowe Dla: Odkrywamy Zakryte. Numer konta: 70 1050 1807 1000 0091 4563 2593

2) Pay Pal  Kliknij w link: https://www.odkrywamyzakryte.com/wiecej/

Realizujemy również współpracę reklamową kontakt@odkrywamyzakryte.com i ogłoszenia KLIK

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.