człowieczeństwo – Odkrywamy Zakryte

BYĆ DOBRYM CZŁOWIEKIEM

Jak wiele każdego dnia czeka nas wyzwań, jak wiele spotkań, rozmów i sytuacji, które nie zawsze idą jak z płatka. Owszem, tak mogłoby być, gdyby ludzie przypomnieli sobie o czymś zupełnie normalnym, a jednak w dzisiejszym świecie – nadzwyczajnym: o

Read More

STRACH METODA KONTROLI LUDZI – CZĘŚĆ 4

Być może również Twoje obserwacje są takie, że wszystko to, co dziś się dzieje, dzieje się w jakimś kosmicznym, szaleńczym tempie. Można się wręcz zastanawiać, czy poziom niepohamowania władzy w nakładaniu na ludzi coraz większych represji wynika z pośpiechu, czy

Read More

ZIEMIA – PRZEDSZKOLE DLA DUSZ

W społeczności osób, zainteresowanych duchowym rozwojem, popularny jest pogląd, że Ziemia stanowi swoiste przedszkole dla dusz. Że jest to w jakimś sensie planeta niższego rzędu, więzienie, czyściec, określeń jest tyle, ile wersji idei. Można do tego podejść w dwojaki sposób.

Read More