proces przebudzenia – Odkrywamy Zakryte

RZECZYWISTOŚĆ – KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA TO, CO SIĘ DZIEJE?

Rzeczywistość – kto jest odpowiedzialny za to, co się dzieje? Widzimy, jak jest. Ludziom, którzy wychodzą powoli z zaklętego snu manipulacji i wszechobecnych oszustw, nie trzeba tłumaczyć, że codziennie, nieustannie, nabijani są w butelkę. Po jakimś czasie, kiedy obserwujemy, co

Read More

ROLA NIEŚWIADOMOŚCI W PROCESIE PRZEBUDZENIA

Rola nieświadomości. Ludzie w procesie przebudzenia zwykli oceniać nasz świat przez pryzmat jego dysfunkcji. Nie da się wszak przeczyć, że działa on na podstawie krzywego zwierciadła wartości. Nie ma mowy o tym, że kierunek, w którym podąża nasza cywilizacja, jest w

Read More