uziemienie - Odkrywamy Zakryte

UZIEMIENIE – POCZUJ DAR PRZEBYWANIA W CIELE

Uziemienie jest częścią naszego energetycznego uzdrowienia, duchowego wglądu i pozytywnych zmian, których doświadczamy. Zakotwiczenie w Ziemi pozwala nam płynąć z prądem nowych zmian planetarnych, pozostając jednocześnie bezpiecznymi w swoim ciele. Zakotwiczenie w Ziemi „Bądź tu i teraz” – wszyscy widzimy

Read More

ŚWIAT TRANSFORMACJI I NIEUBŁAGANYCH ZMIAN

Stajemy na skrzydłach miłości, gdy nasz świat trwa w nieubłaganych zmianach i przemianach, które teraz zachodzą chwila po chwili. Wszystko, co kiedyś uważano za drogie i prawdziwe, teraz okazuje się swego rodzaju iluzją. W trakcie tego procesu ludzie na całym

Read More

WPŁYW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA ZDROWIE

Wpływ pól elektromagnetycznych (EMF) jest teraz gorącym tematem i jest to zrozumiałe. Mniej zrozumiałe dla wielu jest  to, czym w ogóle są EMF, co robią i jak wielki wpływ mają na twoje zdrowie. Czym są pola elektromagnetyczne? Pole elektromagnetyczne EMF

Read More

UZIEMIONY ZNACZY ZDROWY – WYKORZYSTAJ UMIEJĘTNIE ENERGIĘ Z ZIEMI

Jak się okazuje spacer bosymi stopami po plaży lub chodzenie po zroszonej łące jest nie tylko przyjemne, ale i zdrowe. Mało, kto jednak zdaje sobie sprawę, że dotykanie ziemi bosymi stopami sprawia, że czerpiemy z niej energię, która doskonale wpływa na

Read More