więzienie umysłu – Odkrywamy Zakryte

NIEWIELKA ELITA FORMUJE ŚWIADOMOŚĆ MAS

[…] ci, którzy manipulują tymi zachodzącymi w społeczeństwie procesami, tworzą niewidoczny rząd sprawujący rzeczywistą władzę nad krajem. Rządzą nami – naszymi  umysłami,  upodobaniami  i wyborami – ludzie, o których nigdy nie słyszeliśmy. Jest to logiczny skutek sposobu, w jaki ukształtowane

Read More

MENTALNE OGRANICZENIA, KTÓRE SAM SOBIE NARZUCASZ

Mentalne ograniczenia są czasami jedyną barierą, która uniemożliwia nam pójście naprzód i osiągnięcie naszych celów. Jesteśmy nimi my sami, a raczej nasz umysł. To bardzo proste: jeśli nie kontrolujesz swojego umysłu, skończy się to kontrolowaniem ciebie. Proste! Mentalne ograniczenia W

Read More

MATRIX SIĘGA O WIELE GŁĘBIEJ, TAK GŁĘBOKO, ŻE NIKT TAM NIE ZAGLĄDA

Matrix sięga o wiele głębiej niż nam się wydaje… W filmowej scenie, w której bracia Wachowscy umieścili Neo i Morfeusza, nawiązuje się między nimi dialog; dialog dotyczący prawdy o naszym świecie. Na pytanie czym jest owa prawda, Morfeusz odpowiada, że wszyscy jesteśmy

Read More