WEDY I ŚWIATY RÓWNOLEGŁE

Jednymi z najbardziej fascynujących tekstów o podłożu religijnym, choć nie tylko, są Wedy. Omawiają one świat w niemal wszystkich jego aspektach, od jego części materialnej, jak i niematerialnej. Wiele z zawartych w Wedach informacji było oraz jest przydatnych w dzisiejszej nauce, co sprawia że są one jeszcze bardziej interesujące.

Czym są Wedy?

Wedy stanowią rozbudowaną grupę hinduskich tekstów religijnych.

Dokładna data powstania nie jest znana, zawsze podawana jest jedynie przybliżona, związana z najazdem na Indie Ariów.

Jest to rok 1800 p.n.e., ale naukowcy podkreślają, że część tekstów mogła powstać o wiele wcześniej.

Dyskusyjny jest także czas zakończenia spisywania i zbierania Wed.

Również na drodze kompromisu uznano, że skoro Wedy cytują w pewnych momentach teksty powstałe w innych latach, to czas zakończenia ich zbierania można datować na 500 r. p.n.e.

Jak widać zarówno początek, jak i koniec są bardzo umowne, gdyż teksty powstawały przez lata zbierając całą ówczesną wiedzę o świecie ludzi, bogów, przeznaczeniu oraz budowie Wszechświecie.

O ogromie wiedzy, jaka została zgromadzona w Wedach, może świadczyć fakt, że mają one objętość sześć razy większą, niż Biblia.

Zanim doszło do ich spisania oraz uporządkowania Wedy były przekazywane z pokolenia na pokolenie jako przekaz ustny.

Z uwagi na poruszane tematy Wedy można podzielić na trzy podstawowe rodzaje (dzielą się one w ich obrębie na bardziej szczegółowe), mianowicie:

njaja – obejmują wiedzę, która opiera się na logice,
• śruti – obejmują wiedzę objawioną, a dokładniej „to, co zostało usłyszane”,
• smryti – obejmują wiedzę, która została zapamiętana.

Choć może się wydawać, że Wedy to tylko jedne z wielu podobnych pism dawnych religii, jest w nich o wiele więcej.

Opowiadają o rzeczach i zjawiskach, które są znane obecnej nauce, zwłaszcza fizyce.

Wedy a świat wokół

Fizycy przypatrujący się Wedom podkreślają, że istnieją w nich zdania i opisy, które pasują do dzisiejszego opisywania świata przez naukowców.

Przede wszystkim znajdują się informacje o prawach rządzących Wszechświatem, choć nie są one nazwane, jak obecnie i często wydają się personifikacją bóstw o określonej sile.

Wedy podkreślają, że świat wokół, zarówno na Ziemi, jak i cały kosmos, jest rządzony określonymi prawami, w tym: prawem grawitacji, elektromagnetycznym, prawami słabego i silnego oddziaływania oraz cząstkami elementarnymi i cząsteczkami.

Prawa i zjawiska stanowią potężne bóstwa, z kolei cząstki elementarne opisywane są jako zwierzęta, np. ptaki to cząstki pola, krowy to fotony, domowe zwierzęta to bozony, itd.

Są to elementy, które pojawiły się tuż po powstaniu Wszechświata.

Aby zaistnieć Wszechświat musiał mieć dwie przeciwstawnie sobie siły, czyli napięcie powierzchniowe (demon Wrytra) oraz grawitacji (bogini Bryhaspati).

Odpowiednia równowaga między nimi pozwoliła na powstanie Wszechświata w jego pierwotnej formie.

Wahania napięcia lub zbyt wielkie napięcie w stosunku do grawitacji byłoby przyczyną skurczenia się Wszechświata, który – jak wiemy – cały czas się rozszerza.

Gdy już kosmos przybrał swój pierwotny kształt pojawiła się Indra, czyli elektryczność, która jest niezbędna do istnienia zwierzętom i ludziom.

To właśnie Indra pokonał demona Wrytrę wyznaczając granice Wszechświata i dając pole do działania kolejnym boginiom, które obecna nauka kojarzy m.in. z kosmicznym promieniowaniem (Rudra).

Szczególnie interesujące jest przekonanie Wed, że nie istnieje jeden świat, lecz kilka światów-wymiarów.

Jest to teoria zbliżona do badanej od lat teorii snów, zakładającej że Ziemia, świat materialny, który wszyscy znamy nie jest jedynym.

Wedy a światy równoległe

W wielu religiach, które istniały oraz istnieją na świecie pojawia się motyw światów równoległych, innych światów, których człowiek jako istota materialna nie może dostrzec.

Czasami utożsamiane są z zaświatami, lecz częściej odseparowuje się je od ewentualnych miejsc, w których mieliby przebywać zmarli.

Dawne wierzenia sugerują nawet, że bogowie pochodzą właśnie z innych światów (wymiarów), które są lepiej rozwinięte, niż nasz.

Oficjalna nauka dopuszcza istnienie światów równoległych dopiero od 1919 roku, jednak cały czas dzieje się to w ramach teorii, bez dowodów potwierdzających ich istnienie.

Wedy przedstawiają istnienie wielu światów, a także wielu wszechświatów, które mają określony czas istnienia: istnieją, rozwijają się, rozszerzają, po czym ulegają destrukcji.

Światy równoległe, chociaż niewidoczne dla człowieka z uwagi na jego materialną ułomność mogą na siebie w pewien sposób oddziaływać.

Są blisko siebie, mogą czasami przeciąć się ze sobą, chociaż według Wed są niczym dwie połączone ze sobą kartki, póki są blisko jeden świat nie widzi drugiego, są bardzo podobne do siebie, a w miarę oddalania się nie tylko wydają się zmieniać kształt, lecz mogą zostać dostrzeżone.

Nie przez wszystkich jednak, ale przez oświecone jednostki, np. kapłanów studiujących Wedy.

Ciekawe jest, że według Wed światy równoległe zamieszkują też odbicia ludzi ze znanego nam świata, w tym ty, ale niekoniecznie przeżywają identyczne życie.

WSPARCIE NIEZALEŻNYCH PORTALI

*Niebieską czcionką zaznaczono odnośniki np. do badań, tekstów źródłowych lub artykułów powiązanych tematycznie.