WYCHOWANIE SYSTEMOWE JEST SKRAJNIE DALEKIE OD PRAWDZIWEJ NATURY CZŁOWIEKA

Sprawiedliwość prawa personalnego to wszystko, co możesz sobie sprawić. Wychowanie systemowe jest skrajnie dalekie od prawdziwej natury człowieka. Edukacja lustrzana, jest tylko grą nastawioną na konkretny cel, przenoszenia błędów pomiędzy zdekonstruowanymi pokoleniami.

Mędrzec, nie jest dawcą prawdy, mędrzec pokazuje tylko drogę, wiodąca do prawdy personalnej, zgodnej z ładem, prawem, niepodległością naturalną, samostanowieniem i samoograniczeniem.

Przy włączonej świadomości-jednym słowem, można odmienić ludzką świadomość …

Spraw, Sprawie, Sprawiedliwość

Sprawiedliwość, nie dotyczy systemu władzy, ponieważ sprawiedliwość, może dotyczyć tylko i wyłącznie-jednostki oraz jej czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości personalnej.

Jest to bezapelacyjna prawda logiczna, której szczegóły dostrzegamy w etymologi …

Sprawiedliwy pochodzi od słowa bezstronny, ponieważ dusza, jaźń (El) w sprawach osądu, nie może korzystać z pomocy męskiej (Ra) i żeńskiej (Is) części mózgu, które dla dobra naszej tożsamości, muszą współegzystować i współrealizować życiowy auto-koncept.

Mając na uwadze rozwarstwienie płaszczyzny wewnętrznej i zewnętrznej istoty ludzkiej, dążącej do celowego podziału ideologicznego, jakim zarażany jest ludzki umysł, dochodzimy do przekonania, że tylko jaźń, może sprawiedliwie oceniać rzeczywistość.

Zauważ, że mamy do czynienie z magią intencyjną. Sprawiedliwość to spraw(ienie) czegoś w imię personalnego prawa, zgodnego z prawem naturalnym, a to oznacza samostanowienie i samoograniczenie jedności myśli, słowa i działania w czasie personalnym.

Usprawiedliwiony, to napełniony przekonaniem zgodnym z moralności personalną, która jest zgodna z prawem naturalnym, nie ma tu mowy o działaniu hierarchicznym, wyzysku, spekulacji, manipulacji, czy żerowaniu człowieka na człowieku.

Sprawić się lewym i prawem, oznaczało jedność umysłu z szyszynką. Sprawiam swój dualny umysł, który nie może być podzielony, za pomocą tej, czy innej ideologii podziału lub fetyszu.

Dualizm może występować tylko, jako zbieżny system wartości wyższych, pozbawiony nadmiernego łaknienia, dążącego do konfrontacji ideologicznej, w wyniku której-ludzki umysł, staje się zabarwiony ideologią prawej lub lewej półkuli, co tworzy wojnę, podział oraz nienawiść do samego siebie lub części naszej osobowości, ciała, czy duszy.

Granica moralna tworzona z pominięciem jaźni tworzy podzieloną tożsamość memetyczną , w której istnieje iluzja fetyszy i ideologii pozyskanych z zewnątrz.

(Lewa półkula mózgu, odpowiada prawej części ciała i męskości, czyli analizie, logice, systematyzowaniu i działaniu.

Prawa półkula mózgu odpowiada lewej części ciała i kobiecości, czyli myśleniu holistycznemu, empatii, odczuciom, intuicji…

Niestety 99% ludzi myśli stereotypowo, dążąc do podstawowej cechy podziału opartej na płci i drugorzędnych cechach płciowych, przez co niemożliwe jest, osiągniecie oświecenia i syntezy, tworzącej równowagę duszy i ciała oraz zespolenie ich z realnym otoczeniem.

Mężczyzna ma dodatnie – męskie ciało fizyczne i posiada żeńskie-ujemne ciało biofotoniczne. Kobieta ma ujemne – żeńskie ciało fizyczne i posiada męskie – dodatnie ciało biofotoniczne.

Ciała biofotoniczne partnerów, tworzą fale stojącą, której grzbiety i doliny, nie przemieszczają się.

Fala stojąca powstaje na skutek interferencji dwóch takich samych fal poruszających się w tym samym kierunku, lecz o przeciwnych zwrotach.

Zwykle efekt ten powstaje np. poprzez nałożenie na falę biegnącą fali odbitej. Fala o dwóch maksimach powinna posiadać wspólny punkt zerowy.

Zauważ, że fale powstające przy użyciu cichej broni m.in. sieci Wi-Fi – LTE tylko dotykały naszego ciała i umysłu, podczas gdy 5G, przenika go, czyniąc nieodwracalne szkody w naszym jestestwie … )

Kontrola

Nie możesz przyznać, że jesteś zwierzchnikiem władzy nad sobą i innymi bytami, ponieważ w ten sposób potwierdzasz jej istnienie, niszcząc równości i wolność.

Mogę mieć kontrole nad sobą, ale nie mogę-sobą władać i prowadzić siebie na potępienie, za pomocą zabarwienia swego światopoglądu kolorem zewnętrznej ideologii.

Teatralna zabawa w wywyższenie ideologii i fetyszy, tworzy kolejną odsłonę podziału, poprzez celebracje własnego egoizmu, która ma na celu, postawienie nas ponad Boga personalnego naszego jestestwa i innych bytów.

Szyszynka-bóg personalny-samostanowi i sprawi mój ład, prawo, moralność, niepodległość  i dobrostan oraz samoograniczenie własnego jestestwa, co daje owe wartości oraz wolność i równość, innym jednostkom.

Rząd, nie oznacza przekazania odpowiedzialności za nasze życie w ręce obcej osoby lub grypy osób, ponieważ-żądać, można tylko od samego siebie samostanowienia i samoograniczenia własnego bytu i nic nam do innych istnień, które również postępują według tej doktryny.

Z gruntu fałszywe ideologie, zasiewane w naszych umysłach, prowadzą nas do utraty najważniejszej z wartości-dobrostanu, oscylującego pomiędzy odpowiedzialnością a bezpieczeństwem, ciszą i spokojem, bez których, nie jesteśmy w stanie funkcjonować na bazie sprawienia sobie prawa naturalnego.

Funkcjonowanie fałszywych pojęć wpycha nas w ręce obcych ideologii, przekształcających rzeczywistość (RaElIs) w stan permanentnego zagrożenia, kojarzonego z walką tezy i antytezy sterowanych ideologią trzeciej siły, będącej odwróconą rzeczywistością (IsRaEl), kładącą nacisk na przekształcenie osoby w bezradnego członka roju, który nie potrafi sprawić sobie jednostkowego dobrostanu.

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/wdd
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/wpz
https://trueshopl.wordpress.com